Hoppa till huvudinnehåll

Familj

Buu-klubben
Yle Watt

Ilska och frustration hör till föräldraskapet - men viktigt lära sig hantera sina känslor

Från 2019
en pappa är arg och tar hårt i sin sons nacke och hand
Bildtext Barnaga har varit olagligt i Finland sedan år 1984.

Är det tillåtet att visa ilska och vrede åt sitt barn? Och hur ska man hantera den starka ilskan man som förälder ibland känner utan att gå över gränsen?

De flesta föräldrar blir ibland väldigt arga på sina barn. I en hektisk familjevardag är det nästan oundvikligt att inte höja rösten och bli ilsken och frustrerad när barnet beter sig utmanande.

Folk är också väldigt olika när det kommer till ilska. En del människor upplever ilskan som någonting befriande och skönt och har ett behov av att visa känslan och låta den komma ut.

Andra kan tycka att ilska är någonting skrämmande och obehagligt och gör allt för att undvika att visa sin frustration till sitt barn.

Pia Graniittiaho, sakkunnig inom barn- och familjearbete vid Barnavårdsföreningen tycker att det finns situationer då man helt enkelt måste visa för ett barn att man är arg.

- Ilskan och vreden hör till familjevardagen. Jag tror inte det finns någon som kan undvika att blir arg och det är inte något som man behöver skämmas för, det är en del av livet.

närbild på medelålders kvinna
Bildtext Pia Graniittiaho, enhetschef och sakkunnig inom barn - och familjearbete vid Barnavårdsföreningen.

Höga skrik och starka verbala uttryck hotfulla för barn

När det uppstår konflikter i hemmet ska man fundera över hur man kan lösa dem. Speciellt om barnet känner sig kränkt eller orättvist behandlat.

- Om du ofta känner dig väldigt arg och blir lätt irriterad på ditt barn ska du fundera varför du känner så och vad du kan göra för att ändra på situationen.

Som förälder måste du ta ansvar för dina egna känslor.

- Ilskan påverkar stämningen i hemmet och relationerna i familjen. Som förälder måste du ta ansvar för dina egna känslor, säger Graniittiaho.

Ifall ilskan blir fysisk och man slår barnet har man gått över gränsen.

Barn kan också uppleva höga skrik och starka verbala uttryck som hotfulla. Framför allt om barnen får uppleva det väldigt ofta och plötsligt och inte kan förutspå när det händer.

- Föräldrar som är stressade och trötta kan lätt bli arga på sina barn, även om barnen inte har gjort något fel. Beteendet kan vara förvirrande för barnen, de förstår inte varför föräldrarna är arga på dem.

en mamma skriker på sitt barn med hjälp av en megafon
Bildtext Ilskan påverkar stämningen i hemmet.

Psykiskt våld skadligt för ett barn

I Finland har fysiskt våld mot barn varit olagligt sedan år 1984. Men psykiskt våld kan också vara oerhört skadligt för ett barn.

Institutet för hälsa och välfärd har gjort undersökningar bland skolelever i Finland om barnens välmående.

- Där lyfter framför allt elever i högstadiet fram hur tungt det kan vara med psykiskt våld i hemmet - föräldrar som tiger och säger kränkande saker eller hotar sitt barn, säger Graniittiaho.

Sällan barnets fel

Ofta framkommer det att föräldrarnas ilska sällan har med barnet att göra. Det kan istället vara ett ord som barnet säger som gör att föräldern tappar kontrollen och blir arg.

- Många föräldrar kan bli oerhört upprörda när barnet säger ”Jag hatar dig” eller ”Du älskar inte mig”. De tar kommentaren väldigt personligt, säger Graniittiaho.

Vissa föräldrar är väldigt känsliga för högt ljud och tappar kontrollen när barnet ger ifrån sig höga ljud.

När en förälder reagerar med starka känslor kan det lätt provocera barnet.

- Det kan resultera i att man plötsligt har två trotsiga treåringar eller två provocerande tonåringar i huset och då är det svårt att lösa konflikterna.

en liten pojken står med ryggen vänd mot sin förälder. Han ser arg ut.
Bild: Biryukov Pavel

Ibland kan förälderns ilska bero på stress på jobbet eller att relationen med partnern är spänd. Man projicerar sin ilska och besvikelse på barnet istället för att ta ut det på sin partner.

- När man känner en väldigt stark ilska inom sig så har man inte längre någon problemlösningsförmåga. Då har vi också en tendens att säga väldigt elaka saker till varandra, konstaterar Graniittiaho.

Hur ska man som förälder hantera sin ilska utan att gå över gränsen?

- När man känner att man blir väldigt arg ska man stanna upp och fundera vad det är som egentligen ligger bakom ilskan.

- De föräldrar som jag träffat i mitt jobb har berättat att de känt en oro över sitt eget beteende. Man kanske har sagt saker som sårar barnet och börjat bete sig på ett hotfullt sätt.

För att undvika dessa situationer måste man tänka långsiktigt.

Mera tid med barnen, mer närvaro i stunden och mindre krav i vardagen kan lösa ganska många problem.

- Se till att minska på stressen och på kraven du har, säger Graniittiaho.

För många småbarnsföräldrar kan ilskan uppstå av att nattsömnen lider och man har slarvat med maten och att man helt enkelt känner sig ensam.

Ett annat konkret tips på vad man kan göra när man känner att ilskan håller på att ta över är att helt enkelt gå bort och lämna situationen för en stund.

- En del måste räkna till tio eller gå ut på en promenad för att lugna ner sig.

Ställ inte för höga krav på ditt barn

Många föräldrar ställer också alldeles för höra krav på sig själva och på sitt barn och det kan skapa ilska.

- Du kan inte förvänta dig att ett barn aldrig skulle spilla sitt mjölkglas. Kom ihåg att vuxna också är duktiga på att spilla glas och begå misstag.

- Men vi reagerar snabbare på de misstag som barn gör än på de misstag som vuxna gör, konstaterar Graniittiaho.

en kvinna står med händerna vid midjan, är vänd mot sin lilla dotter som sitter på soffan och ser rädd ut.
Bildtext Många föräldrar agerar ut sin ilska på sina barn trots att de inte gjort något fel.

Säg inte saker som kan såra barnet

Ifall man känner att man har gått för långt så är det viktigt att be om ursäkt och gå igenom situationen med barnet.

- Prata om konflikten när alla lugnat ner sig. Ta inte upp ett problem eller ett gräl som du haft med ditt barn för länge sedan för det har barnen svårt att relatera till.

Föräldrar som tiger kan också var väldigt skrämmande för ett barn.

Tänk också på hur du pratar med ditt barn och kom ihåg att lyssna på ditt barn.

- Undvik att säga saker som kan såra barnet som till exempel ”Du kan aldrig bete dig” eller ”Du ska alltid bråka”, för det stämmer knappast. Ge inte barnet en egenskap som de inte har – det är orättvist, poängterar Graniittiaho.

Att vara helt tyst är inte heller bra. Föräldrar som tiger kan också var väldigt skrämmande för ett barn.

- Det är tillåtet att vara arg. Det är en viktig känsla och den skyddar oss från många situationer.

- Men samtidigt är det viktigt att man känner sig själv och sina svaga sidor och klarar av att hantera sina känslor – då undviker man också onödiga gräl med sitt barn.

Bra att barn får se sina föräldrar gräla – och försonas

Det är också bra att barnen får se sina föräldrar gräla, förutsatt att de grälar på ett sunt och konstruktivt sätt.

Men barn ska också få se hur föräldrar som grälat försonas med varann – då lär de sig hur man ber om ursäkt och hur man kan hantera ilska.

- Många föräldrar vill försonas och prata igenom konflikten när barnet gått och lagt sig, men det är viktigt att barnet ibland också får se hur föräldrarna löser en konflikt, påpekar Graniittiaho.

två föräldrar grälar med varandra, deras dotter ser på och håller en nalle bakom ryggen

Bli medveten om ditt beteende

Forskning visar att föräldrar som tar till fysiskt våld mot sitt barn för att lösa ett gräl samtidigt lär barnet att det är så man ska göra.

Om man som förälder märker att man använder sig av fysiskt eller psykiskt våld mot sitt barn, eller ifall man känner att man inte kan hantera sina starka känslor – då ska man söka hjälp.

- Det kan vara väldigt svårt att bryta ett visst mönster på egen hand, understryker Graniittiaho.

Artikeln bygger på en intervju av Kike Bertell för Vega Lördag i Yle Vega.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln