Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Marinbiolog försäkrar att det låga havsvattenståndet inte är något att oroa sig över

Från 2019
En bäck med lågt vatten.
Bildtext Vattennivån är väldigt låg just nu. Bilden är från Tvärminne.
Bild: Bubi Asplund / Yle

Havsvattenståndet är väldigt lågt just nu. Det är -40 centimeter (26.4). Marinbiologen och forskaren Anna Villnäs säger att det inte alls är ovanligt den här tiden på året. Variationerna på havsvattenståndet beror på lufttrycket, säger hon.

Det är högtrycket som legat ovanför Finland, Sverige och östra Europa som gör att vattennivån blir lägre, förklarar Anna Villnäs.

Under vårarna brukar vattennivån sjunka då vi har de här högtrycken

― Marinbiolog Anna Villnäs

Hon är marinbiolog och jobbar som forskare vid Tvärminne zoologiska station på Hangö udd.

- Det är samtidigt ett lågtryck över Nordsjön och det i sin tur gör att vattnet strömmar ut genom det danska sundet. Det gör att vattennivån sjunker i Östersjön och Finska viken.

- Under vårarna brukar vattennivån sjunka då vi har de här högtrycken, säger Villnäs.

Så länge nivån håller sig innanför en normal variation är det ingenting att oroa sig över, försäkrar hon.

Påverkar inte vattenkvaliteten

Villnäs tror inte vattennivån kommer att sjunka mycket mer.

- Variationen brukar hålla sig mellan plus - minus en halv meter.

Porträttbild på Anna Villnäs.
Bildtext Anna Villnäs är forskare och marinbiolog.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Då det blir lågtryck stiger vattenytan tillbaka till det normala.

- Vindarna påverkar också och kan driva in vattenmassor till exempel till Finska viken, säger Villnäs.

Lågvatten påverkar inte nämnvärt vattenkvaliteten.

- Biologiskt sett kan grunda, vikar om de snörs av, förhindra fiskarnas möjlighet att leka. Det är säsong för många fiskar nu, till exempel för abborrarna, säger hon.

Forskning om artrikedom i kustvattnen

För drygt ett och ett halvt år sedan inledde Anna Villnäs ett forskningsprojekt där fokus ligger på artrikedomen i våra kustvatten.

- Forskningen går ut på att vi försöker se hur artrikedomen eller biodiversiteten hjälper till att ha fungerande ekosystem och hur våra kustnära vattenområden fungerar, säger hon.

Hittills har forskarteamet samlat data som redan finns.

- Det finns data att tillgå från stora områden i länder kring Östersjön, säger Villnäs.

Projektet som har finansierats av Sophie von Julins stiftelse har tagit god fart. För en tid sedan fick man tilläggsfinansiering som gör det möjligt att jobba mera ute på fältet.

- I praktiken kommer vi att ta prover på sediment och djur som lever i havsbottnen. Vi strävar efter att se hur de här djuren hjälper till att binda kol- och näringsämnen som förhoppningsvis kan motverka eller åtminstone göra övergödningen långsammare, berättar Villnäs.

Marinbiolog Anna Villnäs berättar vad lågvattnet beror på

10:38

Diskussion om artikeln