Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Nykarleby höjer arrendet på fritidstomter – "det blir för dyrt, det är fråga om en fritidsverksamhet"

Från 2019
Uppdaterad 26.04.2019 15:03.
En röd sommarstuga med vita knutar ute på landsbygden.
Bild: Yle/Minna Almark

På torsdagen beslöt fullmäktige att godkänna de nya arrendeavtalen och den höjda taxan, med en kläm, SFP-föreslog att man ska utreda möjligheten till försäljning av arrendetomterna. Något som fullmäktige enigt godkände.

Men ärendet har blivit en riktigt het potatis och många av arrendetagarna har protesterat mot de nya taxorna.

- Vi hade förväntat oss en höjning av arrendet, men inte en höjning i den här storleksordningen, säger stugägare Bo Eklund.

Åtta skrivelser till staden

Arrendeavtalen på de fritidstomter som Nykarleby stad äger går ut den sista juni i år. Nu vill staden höja arrendepriserna i samband med att arrendeavtalen förnyas.

Men stugägarna är inte alls nöjda med den nya pristaxan för tomter. Staden har bland annat fått ta emot åtta skrivelser i ärendet, flera med titeln rättelseyrkan.

Bo Eklund i Karleby har sin stuga i Andra sjön i Nykarleby. Han säger att hans arrende kommer att dubblas flera gånger om.

- Arrendeavgifterna borde vara skäliga, det här är mycket dyrt för många som dessutom arrenderat sina tomter i långa tider, säger Eklund.

Det blir för dyrt att betala ett så stort arrende för en fritidsverksamhet säger Eklund. Speciellt för dem som inte utnyttjar stugorna så ofta.

- Man kan ju inte betala sig sjuk för en stuga som man besöker några månader om året när det är vackert väder.

Eka vid brygga.

Arrendet höjs etappvis

De årliga arrendena är indelade enligt sju områden, Andra sjön, Djupsten, Fågelholmarna, Kubban och Granskär och arrendepriserna kommer att höjas i ytterligare två etapper.

En tomt på 1740 kvadratmeter i Andra sjön har en grundavgift på 930 euro per år, med ett arealtillägg på 0,11 euro per kvadratmeter vilket innebär ett tillägg på 191,40.

Grundavgiften ska höjas i två etapper tills den är 1557 euro.

En tomt på 2000 kvadratmeter i Djupsten kostar 967 euro per år i första skedet och höjs i två steg till 1613 euro per år.

Det tillkommer ett arealtillägg på 0,15 euro per kvadratmeter, alltså 300 euro totalt.

Grundavgifterna är alltså olika beroende på område och man kan exempelvis få lägesrabatt. En strandtomt är exempelvis dyrare och det är också en tomt som ligger vid huvudväg.

Saknas allmän väg så kan man få rabatt.

Utan rabatter kommer en tomt i Andra sjön att landa på 1748, 40 euro per år och en tomt i Djupsten kommer att kosta 1913 euro när prishöljningarna är fullt förverkligade.

Orättvisa taxor

Taxorna anses också vara orättvisa. En tomt i Djupsten kan alltså vara dyrare än en i Andra sjön, fast Djupsten bara har en privatbekostad väg medan Andra sjön har både asfalt och snöröjning vintertid.

All den infrastruktur som finns i Djupsten har stugägarna själva bekostat, vägen, elen och vattenledningarna som stugägarna själva dragit genom älven.

- Det här är både orättvist och ologiskt. När man själv måste bygga privatväg till sin stuga så måste det ju vara billigare än en kommunal väg, säger Eklund.

Sommarstuga i Karleby.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Staden vill inte lyssna

Arrendatorerna bildade själva en arbetsgrupp redan 2014, men staden har inte varit intresserad av att höra arrendatorerna säger Eklund.

- Vi har försökt att få till stånd en dialog med staden, men det har varit väldigt svårt att komma in och diskutera de här frågorna.

Det är kommunerna själva som bestämmer prissättningen och en arbetsgrupp har jobbat med frågan i ett drygt år.

Tomterna värderades för sju år sedan men uppdaterades med en marknadsanalys i år, står det i stadens beredning.

Eklund säger att han och de andra arrendatorerna är fundersamma över hur staden kommit fram till dessa taxor.

- Till oss har man från stadens sida sagt att ingen värdering ligger till grund för arrendesumman, hur kan man då fastställa hyresnivåer om man inte har en värdering som grund?, säger Eklund.

På lördagen träffas arrendetagarna igen för fundera hur de ska gå vidare i frågan.

Diskussion om artikeln