Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Koldammet från Lovisa hamn svärtar ner både bilar och katter: "Det är olidligt", säger granne

Från 2019
Uppdaterad 29.04.2019 08:21.
En kvinna står vid ett staket och pekar. Bakom staketet synns tågvagnar, stora kolhögar och en arbetsmaskin.
Bildtext Sari Vainio bor några hundra meter från kolhögarna i Lovisa Hamn. När hon flyttade till Valkom år 2016 kunde hon inte gissa vad som komma skulle.
Bild: Yle/Mira Bäck

Det är några år sedan Lovisa hamn igen började behandla kol. Grannarna är trötta på att se bilar, utemöbler och husdjur täckas av koldamm och orkar inte med oljudet.

Sari Vainio bor i Valkom, några hundra meter från Lovisa hamn. I hennes trädgård finns ett stort äppelträd och flera bärbuskar. Med lite tur kanske Vainios katt dyker upp och stryker sig mot besökarens ben.

Det låter som en idyll, men det finns ett problem.

- Koldammet är överallt, konstaterar Vainio uppgivet.

I förgrunden synns en vit träbänk i en trägård. Bakom den ett trähus och en vit bil.
Bildtext Här kunde det vara skönt att sitta.
Bild: Yle/Mira Bäck

Vi kan inte sätta oss ner på den vitmålade bänken under äppelträdet eftersom den är alldeles grå av dammet. Att äta bär direkt från buskarna om hösten kommer inte på fråga, och det går inte att torka tvätt utomhus.

- När katten kommer in och lägger sig på soffan eller i sängen så har jag mer eller mindre grå filtar och lakan. Dammet samlas till svarta fläckar framför hennes öron, säger Vainio.

Någon har skrivit ett hej i dammet på en vit bänk.
Bildtext Det går att skriva i dammet på bänken.
Bild: Yle/Mira Bäck

Vainios bil är åtminstone skinande ren, men så har hon just tvättat den.

- En gång i veckan måste man göra det, om inte oftare. Det beror på hur mycket kol det kommer till hamnen och hur mycket det blåser, säger Vainio.

Polisanmälan

Enligt Vainio har hon och andra grannar varit i kontakt med hamnchefen, miljövården, stadsdirektören och NTM-centralen.

- Mycket lite har kunnat göras åt saken, säger Vainio.

Vainio och en del andra grannar har ansökt om att hamnens nya miljölov ska ändras när det kommer till kolhanteringen. Saken är ännu på hälft men ska behandlas av Vasa förvaltningsdomstol.

Vainios granne Kalervo Pellikka berättar vidare att några grannar under våren 2018 har gjort en brottsanmälan och begärt en polisutredning om kolhanteringen i hamnen.

En person håller upp sitt pekfinger och man ser att undersidan av fingret är svart.
Bildtext Koldamm från trädgårdsbänken.
Bild: Yle/Mira Bäck

Grannskapet väckte åtal för nedsmutsning redan år 2017. I det fallet friades företaget vars kolhög grannarna ansåg vara för stor.

Det är inte bara koldammet som stör grannarna. Att lasta av stenkolet från tågvagnarna det anländer i samt att bearbeta det leder till en hel del buller och oljud.

- Det är olidligt, säger Vainio.

Under några dagar har arbetet vid hamnen pågått dygnet runt, säger både Vainio och Pellikka.

Följer förordningar

Helst skulle Vainio se att man helt skulle sluta behandla kol i Valkom, men det är inte troligt.

Både Lovisa hamns vd Tiina Vepsäläinen och Joakim Holmström som är direktör för centralen för näringsliv och infrastruktur i Lovisa poängterar att hamnens verksamhet är viktig för staden.

De gör inget som de inte skulle ha rätt att göra

― Joakim Holmström om verksamheten vid Lovisa hamn

Vepsäläinen och Holmström förstår att dammet och oljudet är en olägenhet för grannarna, med de påpekar också att verksamheten i hamnen följer lagen och de gällande tillstånden.

- De gör inget som de inte skulle ha rätt att göra, konstaterar Holmström.

Det är NTM-centralen som övervakar hamnens miljötillstånd. Det får reportern reda på genom att ringa stadens miljövårdsinspektör Maud Östman. Hon har fått ta emot många samtal av Valkomborna.

Stadens miljövårdsavdelning kan inte göra så mycket annat än att skicka vidare klagomålen till NTM-centralen.

Massor av klagomål

- NTM-centralen i Nyland har fått in 18 klagomål om verksamheten vid Lovisa hamn i år, säger överinspektör Marjo Vuola.

Hon tycker att det är många, särskilt som de utgör ungefär hälften av alla klagomål som har inkommit till alla NTM-centraler runtom i landet.

Vuola förklarar att NTM-centralen inte kan göra så mycket annat än att be hamnbolaget eller operatören, det vill säga företaget som har verksamhet i hamnen, att utreda saken och sedan åtgärda eventuella problem.

Bakom ett skogsparti skymtar en stor arbetsmaskin i en stor kolhög.
Bildtext Mellan de närmaste grannarna och hamnområdet finns ett litet skogsparti.
Bild: Yle/Mira Bäck

Det gällande miljölovet innehåller nämligen inga konkreta bestämmelser till exempel om hur mycket koldamm som får finnas i luften, vilket NTM-centralen har klagat över.

- Det står till exempel att man ska sträva efter att minimera mängden koldamm, och ta till effektiva sätt för att göra det. Men hur ska vi kunna övervaka att någon strävar till att göra något? Vad som anses effektivt kan variera, säger Vuola.

Det gällande miljölovet, som NTM-centralen övervakar, gavs av regionförvaltningsverket i Södra Finland år 2015.

År 2018 utarbetades ett nytt miljölov med mer detaljerade bestämmelser, men det har ännu inte vunnit laga kraft.

Enligt Vuola har Vasa förvaltningsdomstol lovat behandla det nya miljölovet i höst.

Åtgärder

Joakim Holmström och Tiina Vepsäläinen säger på var sitt håll att man vill hitta lösningar som är tillfredsställande för både hamnen och invånarna.

Enligt Holmström har staden och hamnbolaget ordnat olika diskussionstillfällen där man kan diskutera åtgärder och låta invånarna föra fram sina önskemål.

En stor jordhög i änden av en skogsväg.
Bildtext Bullervallen.
Bild: Yle/Mira Bäck

Ett sådant önskemål var att skärma av hamnområdet från bosättningen genom att plantera fler träd på det smala grönområdet mellan hamnen och hemmen.

- Vi ska öka på växtligheten för att på så vis hjälpa till med att stänga ut ljudet. Vi har också byggt en bullervall som ännu ska täckas med växtlighet, säger hamnens vd, Tiina Vepsäläinen.

Enligt invånaren Sari Vainio har bullervallen inte hjälpt, men Vepsäläinen hänvisar till att man mätt ljudnivåer före och efter vallen byggdes. Då syntes det klart att bullernivåerna var lägre efter att vallen tillkommit.

Diskanoner

Ett sätt att minska mängden koldamm som blåser över till grannarna är att hålla kolet fuktigt. Då svävar det inte upp i luften på samma sätt som om det är torrt.

Enligt Vepsäläinen har man hittills fuktat kolet genom att spruta vatten på det för hand eller från en bil.

Dessutom har man spridit ut kalciumklorid på marken vilket också ska hjälpa till med att hålla kvar kolet där det hör hemma.

En kvinna står vid ett staket. Bakom staketet synns tågvagnar, stora kolhögar och en arbetsmaskin.
Bildtext Sari Vainio.
Bild: Yle/Mira Bäck

Nu har hamnen dessutom skaffat två dimm- eller diskanoner. Den första anlände på tisdagen.

Det är frågan om maskiner som helt enkelt skjuter upp ett fuktigt dis av minimala vattendroppar i luften. Det här borde fungera bättre för att binda koldammet än de metoder man använt hittills.

- Det har tagit rätt länge för oss att få dem på grund av problem med tillgänglighet, säger Vepsäläinen.

Hamnen var tvungen att importera kanonerna. Tydligen har man inte använt sådana tidigare i Finland, enligt Vepsäläinen.

Koldamm i lungorna?

Valkombon Sari Vainio undrar om koldammet kan påverka hälsan.

- Jag har inte märkt av några hälsoproblem, men alla i grannfamiljen hostar, säger Vainio.

Hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth från miljöhälsovårdstillsynen i Borgå berättar att hon undersökte saken för ungefär ett år sedan, lite efter att man igen börjat handskas med kol i hamnen.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd är stenkolsdammet att jämföra med gatudamm och andra små partiklar

― Hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth

Lönnroth kontaktade då Institutet för hälsa och välfärd och fick som svar ett e-postmeddelande med ett ställningstagande av en expert.

- Enligt Institutet för hälsa och välfärd är stenkolsdammet att jämföra med gatudamm och andra små partiklar, säger Lönnroth.

Stenkolen i sig är på inget vis giftigt, men om dammpartiklarna är tillräckligt små och man utsätts för dem tillräckligt ofta så kan till exempel astmatiker märka av symptom, på samma sätt som av gatudamm.

Storleken på dammpartiklarna kan variera och det är förstås svårt att veta hur stora partiklarna som kommer flygande från Lovisa hamn är.

Enligt Lönnroth borde grannarna inte utsättas för några hälsorisker så länge man bekämpar dammandet med att vattna kolet.

Diskussion om artikeln