Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Bokrecension: Utanförskap och sorg i Eva-Stina Byggmästars nya diktsamling

Från 2019
Pärmen till Eva-Stina Byggmästars poesibok "Fåglarna sover i luften".
Bild: YLE/Marit Lindqvist

Under påskhelgen publicerade vi en essä på Svenska Yles webb av poeten Matilda Södergran med rubriken ”Essä: Flugseendet – insekterna, häpnaden och omgestaltningen av vårt band till naturen”.

I essän skriver Södergran att det förefaller som om vi människor i allt högre grad håller på att fjärma oss från naturen:

”Förbindelsen som kan ge sig till känna genom starka känslor och upplevelser i mötet med naturen är inte längre något som alla förmår uppfatta. Vi blir allt mer avklippta från det som är en grundläggande del av oss.”

Det verkar som om vi har svårt att ta till oss och njuta av naturens skönhet för dess egen skull utan att tänka på undergång och ekokatastrofer.

Vi skulle verkligen behöva känna och ge utlopp för en villkorslös glädje och kärlek till naturen.

Matilda Södergran konstaterar att all poesi som så mycket som nämner flora eller fauna idag stämplas som ekokritisk, och hon frågar sig om vi är så pass ”separerade från naturen att vi inte kan skriva om den, läsa om den, utan att politisera? (---) Kanske är läget så allvarligt att möjligheten att skriva opolitiskt om naturen är förbrukad?”

Naturen den nav allt kretsar kring

Med essän i färskt minne läser jag Eva-Stina Byggmästars nyutkomna diktsamling Fåglarna sover i luften.

I Byggmästars författarskap spelar naturen en central roll – både för sin egen skull och som katalysator för olika känslolägen och upplevelser.

Ofta ger Byggmästar utlopp för just den villkorslösa glädje och kärlek till naturen som Södergran efterlyser i sin essä.

Naturen är dock inte enbart till för att betraktas och avnjutas på avstånd, utan diktjagets förhållande till naturen är ofta hedonistisk och lustfylld, och ofta starkt erotiskt laddad.

Man kan säga att naturen är det nav som allt kretsar kring och en förutsättning för det kreativa skapandet.

Författaren Eva-Stina Byggmästar.
Bildtext Eva-Stina Byggmästar ger ut två diktsamlingar i år, den första har nyss utkommit med titeln "Fåglarna sover i luften".
Bild: Minimal förlag

Utanförskap ett centralt tema

I antologin Poeter om poeter (2018) konstaterar Thomas Brunell att Byggmästars glädje ofta springer fram ”ur en stark känsla av främlingskap och utanförskap. Där finns en existentiell sorg. Glädjeyttringarna är besvärjande språng över en avgrund, lekar i en jorddoftande skog.”

Utanförskapet är ett centralt tema också i Fåglarna sover i luften där diktjaget känner sig som en ensamvarg, ”en udda fågel bland andra, i en underbar / exkluderande gemenskap, en vilsam frånvaro”.

Ofta söker hon sig till granskogskatedralen, trotsiga moar, rimfrostklädda tranbärsmyrar, snöiga berghällar, himmelsvida slätter och månljusa fjällbranter för att drömma rofyllt i enslighet.

Naturen blir en hemvist för kontemplation, ett skydd och en sköld, en tillflyktsort och en oas.

Tonen och tilltalet i Fåglarna sover i luften är dovare än i Byggmästars tidigare samlingar.

Här finns en vilsenhet och en sorgsenhet som understryks av återkommande åskväder. Samtidigt bär diktjaget på en längtan efter stillhet och själsfrid, men också förändring och frigörelse.

”(---)
jag förstod, alltför tidigt
och med ljusets hastighet, att livet
är en tvångströja omöjlig att klä av,
att jag är fjättrad vid jordklotet som vid
en boja, naglad vid tidlöshetens urtavla
med åskans handsmidda femtumsspikar
och att jag skulle komma att behöva
en ängels tålamod för att klara av
att göra mig hemmastadd
i detta sorgens ingenmansland.”

I Byggmästars dikter kan naturen vara besjälad och laddad med olika former av betydelser, men det är framför allt djuren - levande och (ut)döda, skadade och artificiella - som får utgöra metaforer och symboler för olika sinnestillstånd, så som instängdhet och stagnation eller frihetslängtan.

Fåglarna sover i luften är en meditativ läsupplevelse där författaren jobbar mycket med upprepningar och variationer. Lager läggs på lager till en mångfacetterad helhet som berör med sin hudlöshet.

Noteras kan att den produktiva Eva-Stina Byggmästar redan i höst ger ut nästa diktsamling med titeln, Nattmusik för dagsländor.

Avslutningsvis ett kort citat ur en längre dikt i den nu aktuella samlingen som handlar om diktens väsen:

”dikten är en kvarglömd skog, i en rockficka,
en tung lycka och ett evigt vänskapstecken”

Diskussion om artikeln