Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fel sorterade batterier kan innebära brand och explosionsrisk – Ekorosk vill få in mer farligt avfall

Från 2019
Problemavfall vid Ekorosk i Jakobstad.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Österbottningarna är flitiga på att åka till återvinningsstationerna med sitt skräp. Men samtidigt hamnar ändå en hel del farligt avfall på fel ställen och kan till och med utgöra explosions- och brandfara.

Vid Ekorosks återvinningsstation sorteras farligt avfall enligt kategorier för vidare behandling.

Farligt avfall är till exempel spillolja, målfärger, lösningsmedel, bekämpningsmedel, lysrör, batterier och ackumulatorer.

Vid Ekorosk hoppas man att finländarna och framförallt österbottningarna skulle bli bättre på att både sortera och hämta sitt farliga avfall till återvinningsstationen.

Nationellt samlas det in 5,1 kilo farligt avfall per person per år men på Ekorosks område samlas det in bara 3,7 kilo per person och år.

- Kanske främst här på landsbygden är problemet att folk har för mycket stora förråd vilket gör att man inte behöver föra in sitt farliga avfall till insamling utan du kan förvara dem och tänker att kanske jag behöver det här någon gång. Det som är viktigt är att om man haft det här avfallet länge att man kommer in med det i originalförpackning så vi vet vad avfallet är för någonting. Om man tömmer ut i mindre flaskor eller liknande så ska man skriva tydligt på vad det innehåller.

Informatör Pia Grankvist på Ekorosk.
Bildtext Pia Grankvist
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Farosituationer årligen

De som hanterar farligt avfall på återvinningsstationer får en specialutbildning för att kunna hantera avfallet tryggt.

- De är specialister på det här och alltid då man kommer till stationen kan man fråga av stationsskötaren vart man kan lägga sitt avfall.

De farliga avfall som hamnar fel hamnar i allmänhet bland brännbart avfall. Och det är bekymmersamt både för återvinningsstationerna och för naturen.

Batterier.
Bild: Ida-Maria Björkqvist / Yle

Om man till exempel sätter batterier, gamla ackumulatorer eller mobiltelefonbatterier bland brännbart avfall kan det uppstå direkta farosituationer.

- När det kommer hit till krossningsanläggningen kortsluter ackumulatorn och då du har bara papper och plast runt om så brinner det. Vi har sprinklersystem som släcker bränderna men det bildas giftig rök som ska vädras ut innan personalen kan jobba igen. Och det kan ske något värre. År 2002 brann Ekorosks anläggning ner.

Batteri med tejpade ändar.
Bildtext Batteri med tejpade ändar, som man gärna ska göra så att det inte blir gnistor och brandrisk.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

Pia Grankvist önskar att alla de som sorterar farligt avfall i sina egna hem kommer ihåg att det jobbar medmänniskor vid återvinningsstationerna som drabbas om det uppstår farosituationer.

- Årligen har vi farosituationer där det uppstår bränder i krossen för att folk har lagt batterier eller leksaker med motorer bland brännbart avfall.

Farligt avfall blir på hyllorna - Ekorosk önskar att folk skulle hämta sitt farliga avfall till återvinningen

8:16

Diskussion om artikeln