Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Droganvändning smyger in i studiekretsarna i Vasa: ”Allt fler studerande är öppna för att använda droger”

Från 2019
Uppdaterad 03.05.2019 17:05.
Man som tänder en joint.
Bildtext Att röka cannabis har blivit allt vanligare inom studiekretsar.
Bild: Etienne Ansotte / EPA

Den starka alkoholkulturen inom studielivet håller på att förändras och allt fler studerande väljer att inte dricka alkohol. Attityderna gentemot droger har samtidigt blivit liberalare.

Cecilia Flygar, socialhandledare vid ungdomsstationen Klaara i Vasa, säger att det inte finns någon direkt orsak till den ökade droganvändningen.

- Det beror på flera olika komponenter men en orsak är att det finns en massa droger här i Vasa som är lätta att få tag på, säger Flygar.

På ungdomsstationen har man märkt att drogerna kommer in i ett mycket tidigare skede. Även andra instanser vid Vasa stad har märkt samma trend. Ungdomsstationen tar emot klienter mellan 13 till 24 år, däribland flera studerande. Flygar säger att de har märkt att fler studerande än tidigare är positivt inställda till att använda droger.

- Droganvändning bland studerande förekommer i festsammanhang och många anser att det inte är något problem med det.

En ung kvinna med långt mörkt hår står ute på en gata. I bakgrunden syns en röd tegelkyrka.
Bildtext Cecilia Flygar.
Bild: Yle/Niklas Grönholm

Flygar säger att man på ungdomsstationen även har hört om studerande som tar droger i syfte om att förbättra studieprestationerna.

- Vi har hört om sådana fall, men inte så många. Det finns säkert de som gör på det viset som inte kommer till oss.

Mycker droger på gatorna

I dag beställer många sina droger från internet hem till postlådan men enligt Flygar finns det även mycket droger på gatorna. På ungdomsstationen har man sett att det rör sig om olika sorts droger men även läkemedel som man missbrukar.

- Just nu är det vanligaste nog cannabis och amfetamin men även läkemedlet subutex.

Subutextabletter.
Bild: Tullen

Vissa personer är mer benägna att använda droger och ligger i så kallade riskzoner. Flygar påpekar att det därför är viktigt med förebyggande arbete redan i ett tidigt skede. Vissa fall leder trots allt till missbruk av droger. Här är orsakerna många.

- Psykiskt dåligt mående kan leda till att man tar droger för att dämpa ångesten. Men det är bara en snabb lösning för stunden och ångesten följer nog med. Andra orsaker är även nyfikenhet men också stress.

Ökat antal klienter

Flygar säger att de har haft en uppåtgående trend av antal klienter och förra året kom närmare 1100 klienter till ungdomsstationen men bara 15 procent var drogrelaterade besök. Hon påpekar att droganvändningen är sist och slutligen väldigt liten i landet.

- Väldigt liten procent använder droger i Finland, men det är ändå viktigt att lyfta upp problematiken eftersom den ser ut att öka.

En deprimperad tonårsflicka
Bildtext Psykisk ohälsa kan leda till droganvändning.
Bild: Yle/Eila Haikarainen

Flera olika kanaler

Vid polisen har man också märkt samma trend. Kommissarie Matti Tiainen säger att alkoholkonsumtionen har hållits på samma nivå medan droganvändningen ökar stadigt.

- Cannabis och amfetamin är fortfarande de populäraste drogerna men vi har också sett en ökning av missbruk av drogklassade läkemedel.

Det finns flera olika kanaler varifrån det kommer in droger till Finland men enligt Tiainen smugglas det ofta droger och läkemedel in från Sverige, Ryssland och Estland som sedan säljs vidare på gatorna. Hemodling av cannabis har också blivit vanligare men enligt Tiainen är det svårt att avgöra hur mycket droganvändningen har ökat sist och slutligen.

- Ju mera vi på polisen jobbar med att övervaka drogrelaterade brott desto mera droger hittar vi.

Två flickor med svarta munkjackor står bredvid varandra.

Studerande om droganvändningen i Vasa: Man känner nog att det röks på i gränderna

”Vissa tar droger för att förbättra koncentrationsförmågan.”

Diskussion om artikeln