Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Bo-Göran Åstrand vill se en fusion mellan alla fyra församlingar i Jakobstadsregionen – " Vi vill hantera, inte cementera spänningar"

Från 2019
Uppdaterad 02.05.2019 10:29.
Kyrkoherde Bo-Göran Åstrand i Jakobstad
Bildtext Bo-Göran Åstrand
Bild: Yle/Kjell Vikman

Församlingsrådet i Jakobstads svenska församling vill fortfarande se en fusion av församlingarna i Jakobstad, Esse, Purmo och Pedersöre. Domkapitlet tycker det skulle vara bäst att Jakobstad höll sig utanför fusionen. De anser att spänningarna mellan stad och landsbygd är för stora.

I fredags gav församlingsrådet i Jakobstads svenska församling sitt utlåtande om beslutet. Rådet anser fortfarande att en fusion mellan alla fyra församlingar skulle vara det bästa med tanke på ekonomin.

Tidigare blev det tummen ner i domkapitlet för en fusion av de tre församlingarna i Pedersöre och Jakobstads svenska församling.

Enligt domkapitlet finns det teologiska spänningar mellan stad och landsbygd som gör att det är bäst att Jakobstad håller sig utanför fusionen.

Jakobstads kyrka
Bildtext Jakobstads kyrka
Bild: Yle/Kjell Vikman

Det är kyrkostyrelsen som avgör frågan och allt borde vara klart innan Bo-Göran Åstrand som är kyrkoherde i Jakobstad tillträder sin tjänst som biskop i Borgå stift den 1 september. I annat fall uppstår en besvärlig jävssituation.

Församlingsrådet lyfter fram tre punkter

Församlingsrådet lyfter fram tre punkter som motiverar en sammanslagning av alla fyra församlingar, det vill säga församlingarna i Jakobstad, Esse, Purmo och Pedersöre.

Pedersöre Kyrka
Bildtext Pedersöre kyrka.
Bild: YLE/Chanette Härus
Purmo kyrka behöver en ny orgel
Bildtext Purmo kyrka.
Bild: YLE/Patrik Enlund
Esse kyrka
Bildtext Esse kyrka
Bild: Yle/Anette Forsström-Fellman

Till en början skulle verksamhetsförutsättningarna bli bättre enligt församlingsrådet och det skulle bli en jämnare resursfördelning över hela området med möjligheter till specialisering.

Den andra faktorn gäller ekonomin och framförallt en långsiktigt hållbar ekonomi. Enligt utredningsmannen borde fusionen redan ha skett eftersom hela samfällighetens ekonomi skulle tjäna på det .Det här skriver också församlingsrådet under i sitt utlåtande.

Den tredje faktorn gäller domkapitlets huvudsakliga motivering till att lämna Jakobstad utanför sammanslagningen, det vill säga de teologiska spänningar mellan stad och landsbygd.

Åstrand: Man måste hitta ett sätt att hantera de teologiska spänningarna

Kyrkoherde Bo-Göran Åstrand förmodar att domkapitlet avser väckelserörelserna även om det inte sägs rent ut och att domkapitlet är rädd för att göra en enda församling skulle betyda.

- Församlingsrådet konstaterar att teologiska spänningar går rakt igenom församlingarna. Det här är nåt man måste hantera och det gör vi också i Jakobstad med respekt och omsorg om församlingens bästa, säger Bo-Göran Åstrand.

- Vi vill hantera, inte cementera spänningar.

Enligt Åstrand finns det en risk att man konserverar spänningarna och det är något som ingen önskar.

Kan ärendet svänga i Kyrkostyrelsen?

Fusionsfrågan får sin slutliga lösning i Kyrkostyrelsen och där väger domkapitlets åsikt tungt. Bo-Göran Åstrand räknar med och hoppas på att frågan är avgjord innan han tillträder som biskop den 1 september i år.

Ifall fusionen ännu hänger med i september uppstår en jävssituation för Åstrands del. I så fall måste domkapitlet sköta ärendet utan hans medverkan.

Bo-Göran Åstrand
Bildtext Bo-Göran Åstrand valdes nyligen till ny biskop för Borgå stift.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

- Det är svårt att säga vad utgången blir, men idag väger ekonomin tungt när man studerar församlingsstrukturer om de är en hållbar lösning med tanke på framtiden.

Ifall det inte blir någon fusion med fyra församlingar fortsätter samarbetet inom ramen för samfälligheten mellan den svenska och finska församlingen i Jakobstad och den fusionerade församlingen i Pedersöre.

-Vi börjar ändå vara vid vägs ände när det gäller att spara om vi inte får en gemensam struktur och församling. Ekonomin kommer i vilket fall som helst att avgöra vad som är möjligt i framtiden.

Politiska spänningar mellan kommunerna i bakgrunden

Bo-Göran Åstrand tror att det finns en del politiska meningsskiljaktigheter mellan Jakobstad och Pedersöre och de syns också i de diskussioner som förts kring församlingsfusionen.

-Vi tror i församlingsrådet att en del av de spänningarna slagit över i de här diskussionerna.

Diskussionerna kring en fusion mellan församlingarna har pågått i elva år och de har enligt Åstrand tagit mycket mental energi.

- Man vet att nånting måste göras. Alla anar och vet att inom en nära framtid måste de här församlingarna gå ihop och det tar mycket energi, säger Åstrand.

Ifall det blir en fusion mellan bara de tre församlingarna i Pedersöre ska den ske från och med den 1 januari 2020 och ifall Jakobstad också ingår är datumet 1 januari 2021.

- Det blir ett mycket intensivt första år efter en fusion, det vet man av erfarenhet, det tar minst fem år innan det landar till alla delar. Det tar nästan tio år innan en ny församling kommit på fötter.

Finska församlingen påverkas också

Den finska församlingen i Jakobstad grundades så sent som 1963 och till den församlingen hör också de finskspråkiga i Pedersöre som inte vill höra till någon av de tre svenska församlingarna i Pedersöre.

- Ekonomin är viktig också för den finska församlingen i samfälligheten och diskussionerna tyder på att man på den kanten ställer sig positiv till en större fusion.

Diskussion om artikeln