Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå tar ett steg för att rädda lokala vatten och Östersjön

Från 2019
grävmaskin invid åker och å
Bildtext En våtmark anläggs i Ingarskila. Den ska minska näringsbelastningen från åker till vattendrag.
Bild: WWF / Jenny Jyrkänkallio-Mikkola

Markägarna i Ingå är ivriga att delta i ett projekt för att förbättra vattenkvaliteten i de lokala vattendragen och också i Östersjön.

- Jag kom med i projektet eftersom jag vill utöka naturens mångfald i mina hemortslandskap och för min del minska belastningen av våra vattendrag, säger Touko Vohlonen.

Det är på hans mark i Vassböle den första våtmarken anläggs. Våtmarken ska minska näringsbelastningen på avrinningsområdena för Sjundeå å, Ingarskila å och Ingå å.

- Jag hoppas att vi snart också ska få observera vattenfåglar i våtmarksområdet. Jag tror att våtmarken i det hänseendet i alla fall inte inverkar negativt på fastighetens värde, säger markägaren Vohlonen.

Våtmarker som filter

Det är frågan om världsnaturfonden WWF:s projekt Vattenskydd 4K som med hjälp av våtmarker minskar belastningen på Östersjön.

Våtmarken fungerar som ett filter som förhindrar att övergödande näringsämnen rinner ut i vattendragen.

Våtmarken gör att näringsämnen och jordmaterial flyter långsammare till vattendragen. Den håller också tillbaka vatten vid häftigt regn och erbjuder en livsmiljö för ett flertal fåglar.

Mindre belastning på Östersjön

För att minska på belastningen av Östersjön måste man förhindra att näringsämnen sköljs ut i inlandsvatten. Den största delen av näringsämnena sprids nämligen till Östersjön längs åarna.

Blågröna alger på Kalvskär 2015
Bildtext Blågrönalgerna är ett tecken på övergödning. Bilden är inte tagen i Ingå.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Övergödning är ett av Östersjöns största problem som bland annat syns i den giftiga blåalgsblomningen. Jord- och skogsbruk hör till de stora orsakerna till näringsbelastningen.

Under sommaren och hösten anläggs ett flertal vattenskyddsobjekt på privat mark. Intresserade markägare kan fortfarande ta kontakt.

- Projektet baserar sig på frivillighet och verksamheten bedrivs på markägarnas villkor. Till vår glädje har vi kunnat se att arbetet väcker ett stort intresse och att markägarna ivrigt medverkar, säger WWF:s naturskyddsexpert Jenny Jyrkänkallio-Mikkola.

Den första våtmarken inom projektet anläggs den 26–30 april.