Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Cancerforskare i Åbo samarbetar för ännu bättre resultat

Från 2019
Uppdaterad 03.05.2019 11:28.
En man i vit rock tittar in i mikroskop.

Åbo är ett av landets främsta centrum för cancerforskning. En stor del av viktiga upptäckter om till exempel hur cancer uppkommer, hur den sprider sig, men också nya läkemedel och behandlingsformer görs i Kuppisområdet, där Åbo universitetscentralsjukhus, universiteten och många företag finns.

En av nycklarna till framgång är ett mycket gott samarbete mellan både forskare, företag och läkare, över universitets- och sjukhusgränser.

Malin Åkerfelt är doktor i cellbiologi och cancerforskare vid Åbo universitet. Hon forskar i att utveckla nya modeller för läkemedelstest, bland annat för prostatacancer, som idag är den vanligaste formen av cancer i Finland.

Malin Åkerfelt i laboratoriet.
Bildtext Malin Åkerfelt tror på fler skräddarsydda behandlingsformer för cancer i framtiden.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Prostatacancer drabbar årligen cirka 5 000 män och därför vore det viktigt att hitta nya sätt att diagnosticera och behandla prostatacancer. Men det är inte helt lätt – mycket på grund av att cancer som sjukdom drabbar människor på så olika sätt.

Grundforskningen viktig för att utveckla nya läkemedel

En betydande utmaning är att det är svårt att skilja mellan patienter som har en långsamt växande och mindre farlig form av prostatacancer, och patienter som har en väldigt aggressiv form, säger Åkerfelt.

– Det skulle behövas bättre diagnostiska verktyg, biomarkörer, för att kunna skilja på patienterna, så att de som har en aggressiv form skulle upptäckas redan i ett tidigt skede, då det finns fler möjligheter att behandla dem.

Prostatacancer uppstår då cellerna i prostatan förändras och börjar dela på sig. Exakt vad det här beror på vet man inte, men man vet att de manliga könshormonerna, androgenerna, är involverade i processen.

En förhöjd nivå av manliga könshormoner kan öka risken för att insjukna i prostatacancer. Livsstilen kan också ha en betydelse. Man ska undvika rött kött och fett. Också rökning och övervikt kan spela en roll. I viss mån påverkar också ärftliga egenskaper risken att drabbas.

Tre-dimensionell (3D) cellkultur av aggressiva prostatacancer celler (gröna) som invaderar ut i den närliggande omgivningen.
Bildtext Tredimensionell (3D) cellkultur av (gröna) aggressiva prostatacancer celler som invaderar ut i den närliggande omgivningen.
Bild: Malin Åkerfelt

Behandlingsmetoderna varierar beroende på hur mycket cancern spridit sig, patientens ålder och allmäntillstånd. Är cancern fortfarande lokal behandlas den vanligtvis med en operation eller med strålbehandling. Det kan också kombineras med en hormonbehandling. Hormonbehandlingen görs för att de manliga könshormonerna inte ska påverka cancercellerna. Det gör att tumören krymper, vilket förhindrar att cancern sprider sig.

Men läkemedelsbehandlingen har också sina nackdelar, förklarar Åkerfelt.

- Under årens lopp kan hormonbehandlingen förlora sin effekt och därför behövs nya läkemedel för de cancerformer som inte längre reagerar på hormonbehandlingen.

Fler skräddarsydda cancerbehandlingar i framtiden

Dessutom skulle det behövas bättre modellsystem för att studera prostatacancern utanför människokroppen för att kunna testa nya läkemedel.

Malin Åkerfelt försöker därför utveckla nya tredimensionella cellmodeller för just läkemedelstest.

- Vi försöker utveckla de här modellsystemen i en cellskål. Men vi vill ändå att de ska representera människans tumörvävnad så väl som möjligt, för att kunna hitta lämpliga läkemedel.

Åkerfelt använder sig av modeller som inkluderar olika typer av celler, inte enbart cancerceller, som det går att testa läkemedel på.

Tre-dimensionell (3D) co-kultur av prostatacancerceller (röda) som tillsammans med fibroblaster (gröna) bildar en mikrovävnad. Mikrovävnaden kan användas för läkemedelstest in vitro (i cellskål).
Bildtext Tredimensionell (3D) co-kultur av (röda) prostatacancerceller som tillsammans med (gröna) fibroblaster bildar en mikrovävnad, som kan användas för läkemedelstest in vitro (i cellskål).
Bild: Malin Åkerfelt

Trots utmaningarna med att hitta lämpliga läkemedel och diagnostiska verktyg, är Åkerfelt hoppfull inför framtiden, i synnerhet inom fältet för att hitta nya biomarkörer för att kunna känna igen fallen som är aggressiva och behöver behandling tidigt. Framtidens cancermedicin utvecklas mot allt mer individuella och personliga läkemedelsbehandlingar.

- En sak som jag speciellt jobbar med är att använda patienternas egna celler. Det här något som ligger ganska mycket för framtiden, att ha individuella behandlingsmetoder för patienterna.

Det här arbetet gör Åkerfelt tillsammans med Auria biobank och Åbo universitetscentralsjukhus. För cancerforskning är dyr.

Förening lade grund för fortsatt samarbete

Det forskas inte bara i prostatacancer i Åbo, och för att förbättra forskningssamarbetet inom olika typer av cancerforskning grundades föreningen Åbo Cancerforskare (Turku Cancer Research Society, Turun Syöpätutkijat ry) för 30 år sedan.

- I föreningen finns cancerforskare från Åbo Akademi och Åbo universitet, både studenter och professorer, företag, men också läkare som både forskar och behandlar cancerpatienter på sjukhusen i staden, berättar Diana Toivola, biträdande professor i biologi vid ämnet cellbiologi vid Åbo Akademi.

Diana Toivola i Biocity
Bildtext Diana Toivola är styrelsemedlem i föreningen Åbo Cancerforskare.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Toivola är själv medlem och aktiv i föreningens styrelse. Genom att ordna seminarier och större symposier, samt regelbundna föreläsningsträffar delar man med sig av nya rön.

Det här är ett viktigt sätt att nätverka och dela med sig av de senaste resultaten och olika erfarenheter, men att också dela på forskningsmaterial eller viktiga verktyg som dessutom kan vara mycket dyra.

Allmänhetens bidrag också viktiga för cancerforskningen

Föreningen belönar också årligen tillsammans med företaget Pharmatest den bästa doktorsavhandlingen inom cancerforskningen i Åbo och den utgör ett viktigt stöd för unga cancerforskare.

Nyligen fick föreningen en värdefull donation på 10 000 euro av logistikföretaget Kalmar Global / Cargotech. Donationen kom som en total och mycket trevlig överraskning för föreningen. Summan ska nu delas mellan några unga forskare.

Pengarna som föreningen fått donerades inom ramen för kampanjen Movember, som uppmärksammar mäns hälsa och bland annat prostatacancer. Förutom att pengarna är viktiga för forskningen, så har den här typens kampanjer stor betydelse för allmänheten, anser Toivola.

- Det är oerhört viktigt – vi forskare som tänker på det här varje dag, kanske på en molekylnivå eller cellnivå, vi är involverade i det. Men det viktiga är ju hur var och en sköter om sig själv, lyssnar på sin kropp, går till läkare när man behöver och lever ett hälsosamt liv. Och att kampanjen är lekfull, det är också roligt. Det behövs för att folk ska hänga med.

"Viktigt att stöda unga cancerforskare"

Donationssumman på 10 000 euro, är i sig en droppe i havet då det kommer till cancerforskning – men den är ändå en viktig droppe, poängterar Toivola.

- Det är mycket viktigt att stöda unga cancerforskare speciellt i början av deras karriär. Dels blir det en merit i deras meritförteckning, men också ett sätt att skaffa material eller ett stipendium som ger dem en chans att jobba med sitt projekt.

Vem som får del av pengarna offentliggörs på Åbo cancerforskares seminarium kring prostatacancer i Åbo den 7 maj.

Malin Åkerfelt tror på fler skräddarsydda behandlingsformer för cancer i framtiden.

4:13

Diana Toivola är styrelsemedlem i föreningen Åbo Cancerforskare.

7:06

Diskussion om artikeln