Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

11 år gamla Cian Breen tycker att skolvägen är skrämmande - Borgånämnd vill inte göra undantag för enstaka vägar

Från 2019
Pojke klädd i blått vid regnig väg
Bildtext Cian Breen är 11 år gammal. Han måste cykla i diket när en stor lastbil körde förbi.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Tjusterbyvägen är för farlig för skolbarn, anser föräldrar. Borgå stad har klassat vägen som trygg för barn i årskurs 3 och uppåt.

Tjusterbyvägen ringlar sig smal genom landskapet. Det finns inte mycket plats för fotgängare på den smala vägrenen.

11 år gamla Cian Breen måste cykla längs vägen varje morgon för att ta sig till närmaste busshållplats på Kungsvägen.

- Det är lite skrämmande när man går här på morgnarna och på eftermiddagen. De kör så fort. Jag måste cykla i diket för någon vecka sen när en lastbil kom förbi och den körde så fort så nära mig, säger Cian Breen.

Pojke går längs smal väg
Bildtext Det är bara en smal vägren som Cian Breen måste gå längs med på vägen till bussen. Han brukar ha en reflexväst när han rör sig här på vägen till skolan.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Breens mamma Linda Nic Oireachtaigh vill att pojken meddelar när han kommit till bussen varje morgon. Hon vill veta att pojken är trygg.

- Jag tycker att det här är en farlig väg och jag tycker det inte borde räknas som en trygg väg, säger Cian Breen som går i fjärde klassen.

personer går längs smal väg
Bildtext Cian Breens mamma Linda Nic Oireachtaigh vill att pojken berättar att han kommit fram till busshållplatsen varje morgon.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

I januari 2018 beslöt Borgå stad att Tjusterbyvägen är tillräckligt trygg för barn som går i årskurs 3 och uppåt.

Cian Breens mamma är bekymrad över läget. Vägen har mycket trafik i rusningstid, också om Tjusterbyvägen annars är lugn. Just de tider då hennes barn ska ta sig till skolan.

- Jag tycker att alla barn som ska till skolan borde ha en trygg skolväg ända upp till sjätte klassen. Det är jättefarligt att gå här, säger Linda Nic Oireachtaigh.

Kvinna pekar på vägkanten en regning majdag
Bildtext Linda Nic Oireachtaigh visar hur smal vägrenen är strax före bron över Svartsån.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Hon berättar att många åker för fort på Tjusterbyvägen. Det finns knappt med utrymme att gå vid vägkanten.

Cian Breens lillasyster Eireann har rätt till skolskjuts. På vintern åkte Breen med i skoltaxin mot en ersättning.

- Taxibolaget som kör skjutsar var schyssta. De lät oss betala en summa som var överkomlig helt privat. Men nu när jag kontaktade taxibolaget om hösten för samma arrangemang fick jag svaret att de inte kan göra det för att Borgå stad inte vill det. Det känns som en chock för vi båda föräldrar är på jobb väldigt tidigt på morgonen. Vi har ingen möjlighet att flexa, säger Linda Nic Oireachtaigh.

Under våren har Cian Breen cyklat till bussen längs med Tjusterbyvägen.

Två kvinnor vid en smal väg
Bildtext Linda Nic Oireachtaigh och grannen Annika Berglöf är missnöjda med att deras barn ensamma måste ta sig längs med Tjusterbyvägen till busshållpatsen på Kungsvägen.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Nic Oireachtaighs granne Annika Berglöf är också missnöjd med läget. Hon har fört saken till Helsingfors förvaltningsdomstol, men fick svaret att det inte är rätt instans.

- Det känns som att varje försök leder till en återvändsgränd. Jag hoppas vi genom att prata om saken kan få beslutsfattarna att vakna upp till att se att de här gamla smala vägarna är inte rätt plats för små barn, säger Annika Berglöf.

Hennes son Nino är 10 år gammal och berättar att han är rädd för att bilarna ska köra på honom.

En mamma med sina två pojkar
Bildtext Neo Kronvall, 9, mamma Erika Jansson och Linus Jansson, 14, bor i Tjusterby.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Erika Jansson tycker inte heller vägen är en bra skolväg. Den äldre sonen måste ta sig till skolan längs med vägen. Hennes yngre son får fortfarande åka skolskjuts.

- Den är farlig den här vägen. Folk kör fort, säger Jansson.

Följer Koululiitus förslag

Tidigare har också äldre lågstadiebarn som bor längs med Tjusterbyvägen i Borgå varit berättigade till skolsjuts.

I januari 2018 uppdaterade bildningsnämnden i Borgå listan på vägar som anses farliga.

Då bestämde man att barn som går i årskurs 3 och uppåt inte längre är berättigade till att åka taxi längs Tjusterbyvägen.

Staden använder ett nationellt datorprogram som heter Koululiitu för att kunna jämföra olika vägar och ställa dem i relation till varandra.

Koululiitu-programmet tar fasta på flera olika faktorer, till exempel vägens skick, belysning och hastighetsbegränsningar. Utifrån det görs en bedömning av vägen och vilka åldersgrupper som kan använda den.

pojke vid en smal vägren
Bildtext På den väg Cian Breen använder för att ta sig till busshållplatsen är hastighetsbegränsningen först 60 kilometer i timmen och den sista biten 40 kilometer i timmen. Frågan är om bilarna verkligen håller sig till begränsningarna.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

- Vi förtroendevalda måste ha information som är så tillförlitlig som möjligt. Vi kan inte gå ut och göra en individuell bedömning för alla vägar, det har vi inte möjlighet eller kunskap till. Därför använder vi ett sådant här medel, säger Catharina von Schoultz (SFP) som är ordförande för bildningsnämnden i Borgå.

Hon påpekar att det Koululiitu föreslår inte är bindande för bildningsnämnden, och att det finns vissa vägavsnitt där staden anser vägens farlighetsgrad vara en annan än vad Koululiitu säger.

Catharina von Schoultz
Bildtext Catharina von Schoultz, SFP, ordförande för bildningsnämnden.
Bild: Yle/Stefan Härus

von Schoultz berättar att det kommit in förslag på flera vägavsnitt, bland annat Tjusterbyvägen, där man anser att Koululiitus tolkning inte är rätt.

Bildningsnämnden behandlade frågan i början av april. Majoriteten av ledamöterna ansåg att det inte fanns tillräckliga skäl för att frångå Koululiitus bedömning i de här fallen.

- Om vi frångår en bedömning så måste vi veta att det inte finns andra ställen i staden där vi också skulle behöva frångå en bedömning. Vi måste se helheten och se till att alla beslut vi fattar är prejudikat. Det är självklart att det är jättesvåra frågor. Vi alla vill att våra barn ska vara trygga, säger von Schoultz.

Catharina von Schoultz berättar att vem som helst i kommunen har rätt att göra en rättelseyrkan till nämnden. Det måste göras 14 dagar efter beslutet har justerats och offentliggjorts.

Olika åsikter i nämnden

Hanna Lönnfors (SFP) sitter också i bildningsnämnden. Hon har jobbat för att skolbarnen som bor längs vissa vägsträckor, till exempel Tjusterbyvägen, ska få rätten till skolskjuts tillbaka.

- Jag tycker att Koululiitu inte ser till hurdana de lokala förhållandena är. Statistik om hur många bilar som använder vägen per dygn i medeltal berättar inte hur många bilar som kör samtidigt som barnen använder vägen, säger Lönnfors.

Hon påpekar att Tjusterbyvägen främst används av personer som ska åka till jobbet, och de rör sig där vid samma tid på dygnet som skolbarnen.

Kvinna ute en majkväll
Bildtext Hanna Lönnfors (SFP) är ledamot i bildningsnämnden.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Enligt Lönnfors vet programmet inte om det finns tillräckligt med utrymme att gå på längs vägrenen om två bilar möter varandra.

Koululiitu har koll på hastighetsbegränsningarna, men programmet vet förstås inte hur fort förarna i verkligheten kör.

Lönnfors berättar att hon och andra har jobbat hårt med att försöka utreda den verkliga farlighetsgraden av Tjusterbyvägen och andra vägsträckor där man anser att verkligheten inte stämmer överens med Koululiitu.

på bron över Svartsån finns det minimalt med plats för fotgängare
Bildtext Det finns minimalt med plats för fotgängare på bron över Svartsån.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

De har fotograferat vägsträckor och gått längs dem tillsammans med föräldrar.

- Vi har försökt bevisa vad situationen är, säger Lönnfors.

Resten av medlemmarna i bildningsnämnden har ändå inte bevekats.

Enligt Lönnfors anser de flesta av nämndens medlemmar att det är mer rättvist att följa Koululiitus förslag än att göra egna ändringar för vissa vägar, om det då finns motsvarande vägar där de här ändringarna inte görs.

Både föräldrarna längs Tjusterbyvägen och Lönnfors anser det här vara ett dåligt argument.

- Det är rättvist att ta i beaktande de barnen som vi vet att har en för otrygg skolväg, säger Lönnfors.

3.5.2019: "Det är lite farligt när alla drar full gas" - hör Tjusterbybarn berätta om sin skolväg

20:30

Diskussion om artikeln