Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Gardiner och bättre skyltning ska åtgärda de brister som JO upptäckte i Borgå och Lovisa under förhandsröstningen i riksdagsvalet

Från 2019
Person lägger röstsedel i låda
Bildtext Arkivbild från riksdagsvalet.
Bild: Lehtikuva

I samband med riksdagsvalet kritiserade JO förhandsröstningsställen i Borgå, Lovisa, Mörskom och Lappträsk. Nu då det drar ihop sig till EU-val gör Borgå och Lovisa sitt bästa för att åtgärda de brister som JO lyfte upp.

I Borgå granskade JO förhandsröstningsstället i Näse S-Market. Där poängterade JO att valhemligheten kunde äventyras. Båsen var inte tillräckligt skyddade för insyn och fanns på ett ställe som människor passerade på väg till och från butiken.

JO påpekade dessutom att skyltningen utanför förhandsröstningsstället borde ha varit bättre. Det fanns ingen skyltning utomhus, inte ens på ytterdörren.

Dessutom saknades förstoringsglas för personer med nedsatt syn.

Valbås i Europaparlamentsvalet 2014.
Bildtext Det borde ha funnits förstoringsglas som personer med nedsatt syn kan använda i valbåsen. Arkivbild.
Bild: Petteri Paalasmaa/All Over Press

I Borgå är det juristen Johanna Andersson, sekreterare för centralvalnämnden, som ansvarar för de praktiska arrangemangen kring val. Hon är på semester på torsdagen då Yle Östnyland försöker nå henne.

Men byråsekreterare Camilla Nordström vid Borgå stads förvaltnings- och koncernledning kan berätta att Borgå stad i samband med EU-valet har för avsikt att åtgärda de brister som JO påpekade om.

– Valbåsen var inte tillräckligt skyddade för insyn, och där kommer vi att ha gardiner under EU-valet, säger Nordström.

Då det gäller förstoringsglasen som saknades i valbåsen handlade det om ett mänskligt misstag – valfunktionärerna hade glömt bort dem.

Däremot kan skyltningen vara svårare att åtgärda just i Näse.

– Vi får inte sätta upp våra affischer var som helst, utan det är upp till S-Market. Men vi hade rollups under riksdagsvalet och dem kommer vi att sätta upp under EU-valet också, säger Camilla Nordström.

Dålig tillgänglighet i Liljendal

I Lovisa granskade JO förhandsröstningsstället vid landsbygdsenheten i Liljendal. Där konstaterade JO att lokalen var svårtillgänglig för rörelsehindrade.

Det fanns en ramp som rullstolsburna kunde använda på baksidan av huset, men rampen var brant och man behövde hjälp för att ta sig upp för den.

Kristina Lönnfors.
Bildtext Kristina Lönnfors. Arkivbild.
Bild: Yle / Hedvig Sandell

Kristina Lönnfors, direktör för stadskanslicentralen vid Lovisa stad, säger att man inte hinner rätta till bristerna inför EU-valet, eftersom beslutet om var man kan rösta redan är fattat.

I praktiken skulle det gälla att byta vallokal helt men alla invånare har redan fått sin anmälan om rösträtt med all info om vallokalerna.

– Vi har behövt fatta beslut om var man kan rösta redan innan JO kom med sina påpekanden. Det är ganska exceptionellt att vi har två val så här nära inpå varandra, säger Lönnfors.

Kan vara krångligt att byta ut en vallokal

Hon konstaterar att kommunerna har två olika synvinklar att beakta. Dels önskar staten att kommunerna ska ordna med så många förhandsröstningsställen som möjligt, och dels finns det ganska stränga krav på lokalerna.

– Kraven är helt förståeliga men eftersom vi inte har så många byggnader att tillgå så har vi ett litet dilemma om vi tvingas utesluta många.

Lönnfors säger att staden vill erbjuda en så god service som möjligt åt invånarna, och att det ska vara lätt att ta sig till vallokalerna. Men å andra sidan finns ganska många av stadens 14 vallokaler på den egentliga valdagen i äldre byggnader.

– Det finns ramper på alla ställen, men vi kan inte garantera att man kan ta sig in utan hjälp.

Person lägger röstsedel i låda
Bild: Lehtikuva

Inför nästa val, troligen kommunalvalet, får staden eventuellt fundera på vilka lokaler som är lämpliga som förhandsröstningsställen.

Till exempel i Liljendal finns en möjlighet att byta till biblioteket.

– Inför EU-valet kommer vi att se vad vi kan göra med enkla medel, till exempel vad gäller ramper och bättre skyltning. De brister som påpekades i Liljendal kan vi också försöka rätta till på andra ställen, säger Kristina Lönnfors.

EU-valet går av stapeln söndagen den 26 maj, medan förhandsröstningen pågår mellan den 15 och 21 maj.

På webbplatsen vaalit.fi hittar du mer information om EU-valet.