Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Sjöscoutföreningen Stormfågeln i motvind – fuktskadade klubbhuset ska rivas och scouterna ska ut före augusti

Från 2019
Uppdaterad 06.05.2019 05:29.
Stormfågelns kårhus
Bildtext Nocken ska rivas i sommar.
Bild: Yle/Mathias Gustafsson

Sjöscoutföreningen Stormfågeln i Esbo måste flytta från sitt kårlokal Nocken senast den sista juli. Något ersättande lokal har ännu inte hittats men några möjligheter har lyfts upp.

- I januari kontaktade vi Esbo stad för att vi hade märkt en spricka i sockeln och dessutom kom det in vatten vid skorstenen. Så kom en av stadens underleverantörer och rev upp de här ställena för att kolla skadorna. Sen hördes ingenting på en lång tid, berättar tidigare kårchef Alexandra Lindahl.

Stormfågelns kårhus Nocken
Bildtext Nocken sett från stranden.
Bild: Yle/Mathias Gustafsson

Stormfågeln har satsat en hel del på Nocken

Stormfågeln är den enda helt svenskspråkiga sjöscoutkåren i Esbo och kåren har hyrt Nocken vid Nokkalauddsvägen sedan år 1998.

Den årliga hyran har varit 450 euro per år. Hyresavtalet förnyades år 2012 och då försökte kåren få ett tidsbundet kontrakt med staden men Esbo svarade skriftligen på att det inte behövs eftersom läget inte är osäkert.

Sjöscoutkåren Stormfågeln har renoverat huset genom att ha bytt ut fönster, byggt ett nytt lagerrum och installerat en luftvärmepump. Renoveringen bekostades delvis med stipendiemedel men också med kårens egna medel.

Alexandra Lindahl från Stormfågeln
Bildtext Alexandra Lindahl var tidigare kårchef på Stormfågeln.
Bild: Yle/Mathias Gustafsson

- Vår kårchef Maja Löfgren bad två gånger om att få veta vad som hade hittats i huset utan att få ett enda svar av Esbo stad. Sen i april fick vi ett meddelande från tingsrättens stämningsman om att vårt kontrakt är uppsagt med tre månaders varsel och att stugan är i så dåligt skick att den ska rivas. Vi fick ändå uppsägningstiden förlängd med en månad, men den sista juli ska vi vara ute, berättar Lindahl.

Maija Lehtinen som är verkställande direktör för Affärsverket Esbo lokaler svarar i ett e-postmeddelande till Yle Huvudstadsregionen att Nocken efter undersökningar ansågs vara i så dåligt skick att rivning är det enda alternativet.

Läget med ny kårlokal för Stormfågeln utreds som bäst.

Ersättande klubbhus torde hittas

- Efter att vi sen började pressa Esbo stad sattes en person att leta efter ersättande ställe för oss att vara på och nu finns det faktiskt en lokal i Olars, i Kilo och kanske också i Esboviken som de erbjudit oss. Men vi måste först kolla på dem för att veta om de passar den verksamhet vi driver, säger Alexandra Lindahl.

Espoon merenkulkijats klubbhus
Bildtext Stormfåglarna får hållas kvar som underhyresgäster hos båtföreningen Espoon Merenkulkijat
Bild: Yle/Mathias Gustafsson

- Jag vill ju nog vara hoppfull att det ordnar sig och dessutom har båtföreningen Espoon Merenkulkijat varit mycket tillmötesgående och de har lovat att vi får fortsätta hyra den mindre stugan också i framtiden. Men vi har 140 medlemmar och alla ryms inte in i den lilla Strandstugan.

Den lilla Strandstugan hålls kvar hos Stormfågeln.
Bildtext Den lilla strandstugan finns kvar för Stormfågeln.
Bild: Yle/Mathias Gustafsson

En sjöscoutkår mår bäst vid havet

Om kåren får en ny klubblokal till exempel i Olars eller Kilo, blir det en rätt lång väg att nå båtarna.

- Jo, det här är förstås ett logistiskt problem som vi i så fall får lösa på något vis, säger Lindahl. Esbovikslokalen och hur bra den passar oss klarnar nämligen förs senare i sommar så det är rätt oklart med den. Nokkalaudd har ju varit så underbar för oss med tanke på hur naturnära den är, fortsätter hon.

Stormfågelns kårhus
Bildtext Nocken har varit Stormfågelns kårlokal sedan starten 1998.
Bild: Yle/Mathias Gustafsson

Stormfågeln ger inte upp

- Även om vi inte skulle få någon ersättande lokal så kommer vi nog att finnas kvar ändå. Vi måste helt enkelt försöka klara oss i Strandstugan och samsas så gott det går, för båtföreningen verkar nog vilja ha oss kvar som underhyresgäster. Vi scouter är inte sådana som ger upp i första taget, Stormfågeln är alltid redo, säger tidigare kårchef Alexandra Lindahl.

Diskussion om artikeln