Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EK: Läget fortfarande "relativt gynnsamt" för industrin och näringslivet under våren

Från 2019
Person som utför metallarbete med visir, gnistor i mörk omgivning.

Finlands industri och näringsliv har fått en relativt gynnsam start på året, enligt den senaste konjunkturbarometern från Finlands näringsliv EK. Många oroar sig ändå för vad resten av året 2019 ska föra med sig.

EK:s chefsekonom Penna Urrila beskriver stämningen som avvaktande. Den treåriga högkonjunkturen börjar vara över, men utvecklingen har ändå varit positiv inom alla huvudbranscher.

Hela 84 procent av de tillfrågade företagen bedömde att hela kapaciteten utnyttjades under april månad. I januari var motsvarande andel 86 procent.

- Företagen spår en fortsatt ökning av sin produktion men med ganska måttliga siffror. Riskerna i världsekonomin är högre än tidigare, konstaterar Urrila.

Penna Urrilla i en blå kostym med en röd och vitrandig skjorta. Han sitter i en skinnfotölj.
Bildtext Penna Urrila
Bild: Jouni Immonen / Yle

Särskilt Storbritanniens EU-utträde, den osäkra politiska och ekonomiska utvecklingen i Italien och handelskriget mellan USA och Kina väcker farhågor.

- I vår konjunkturbarometer spår vi ingen lågkonjunktur utan bara svagare tillväxt, men risken för en nedgång i euroområdet bedöms öka hela tiden. Riskerna är kopplade till handelspolitiken och händelser som Brexit, konstaterar Urrila.

Enligt EK:s barometer uppger allt fler företag att de redan nu lider av otillräcklig efterfrågan. Bristen på kunnig arbetskraft är också ett problem.

Önskelista till nästa regering

EK har därmed flera önskemål till nästa regering, som sannolikt leds av Socialdemokraterna och partiordföranden Antti Rinne.

Inför regeringsförhandlingarna har Antti Rinne signalerat att SDP vill få upp sysselsättningsgraden från nuvarande 72,6 procent till minst 75 procent under nästa regeringsperiod.

SDP:n pj Antti Rinne
Bildtext Antti Rinne har lovat höja sysselsättningen.
Bild: Marko Oikarinen

Enligt EK förutsätter det att ytterligare omkring 63 000 finländare hittar sin väg ut i arbetslivet, och då behövs det krafttag. För att snabbt åtgärda bristen på arbetskraft inom vissa branscher, borde man slopa behovsprövningen för utländsk arbetskraft.

EK anser vidare att finansieringen av forsknings- och utbildningsprojekt borde öka med 300 miljoner euro under nästa regeringsperiod.

Med tanke på framtiden borde regeringen också vara beredd att satsa på snabbare väg- och järnvägsförbindelser, särskilt mellan de större städerna. Sådana projekt borde också helst genomföras och finansieras så att statsskulden inte växer.

- Läget i våra offentliga finanser är relativt stabilt på kort sikt, men på lång sikt har vi stora problem med en åldrande befolkning och en växande skuldbörda. Då måste vi prioritera sådana projekt som har en positiv effekt på sysselsättningen och tillväxtpotentialen, säger Penna Urrila.

Hela EK:s konjunkturbarometer hittar du här (på finska).

Diskussion om artikeln