Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Den här korsningen utanför Karis fick sämsta möjliga betyg - i framtiden kanske du kör under riksvägen när du ska vända till Ingå

Från 2019
Uppdaterad 06.05.2019 08:33.
En T-korsning där personbilar kör åt olika håll. Affärsbyggnader syns i bakgrunden. Asfalterad väg, skymning.
Bildtext En av käpparna som nu syns vid vägrenarna och på åkrarna invid korsningen i Läpp. Korsningen ses här österifrån. Bilen i förgrunden kommer från Ekenäs- och Hangöhållet. Avtaget till Karis och Pojo (västra omfartsvägen eller väg 111) syns till höger.
Bild: Yle / Pia Santonen

Ett antal träpinnar har stuckits in i marken på åkern och vid vägrenen i Läpp. Käpparna vittnar om markundersökningar.

Marken har undersökts som en del av arbetet att ta fram en preliminär plan för korsningen vid riksväg 25 i Karis.

En annan del av arbetet har varit att undersöka hur korsningen fungerar i förhållande till trafikmängderna.

I den bedömningen lyste det rött: Läpp-korsningen fick det sämsta möjliga betyget. Korsningen fungerar inte och köerna blir tidvis långa.

De statliga myndigheterna har dessutom krävt att trafikfrågan får en lösning innan den stora delgeneralplanen för området Läpp och Horsbäck kan godkännas.

I den planen ingår stora mängder ny byggrätt för bland annat affärer. Då krävs också fungerande trafiklösningar.

Den preliminära planen för en ny korsning innehåller nu en lösning där bilister på väg från Karishållet mot Lojo, Ingå och Helsingfors ska köra under vägen och sedan upp igen på andra sidan riksvägen.

Kostnaderna är svåra att uppskatta i det här skedet men det torde handla om några miljoner euro.

Markunderlaget svårt för byggande

Markundersökningarna har visat att underlaget i Läpp inte är det bästa möjliga, uppger stadsplaneringsarkitekten Simon Store som håller i trådarna för planläggningsarbetet i Raseborg.

- I Läpp finns det tio meter lera innan man kommer ner till berg. Det är inte lika mycket som vid Prisma i Kyrkslätt där man var tvungen att påla till 40 meters djup.

Men det kan hända att också korsningen i Läpp kräver pålning och då blir bygget dyrare.

Korsning av modellen "planskild light"?

Det är den statliga myndigheten Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland som ansvarar för korsningsplanerna.

Raseborgs stad är en samarbetspartner. Simon Store konstaterar att vägplaneringen nu är i gång.

En T-korsning. En röd personbil som kör mot korsningen syns bakifrån. Det syns också trafikmärken, vägräcke och affärsbyggnader.
Bildtext Korsningen också här sedd från riksväg 25 men nu västerifrån, från Ekenäs- och Hangöhållet. På söndagskvällen (5.5) var trafiken inte så livlig. På asfalten har det målats märken på grund av undersökningarna.
Bild: Yle / Pia Santonen

Store förklarar att det i det här skedet ser ut att luta mot en korsningslösning som är delvis planskild.

När man kommer från Karishållet längs västra omfartsvägen (väg 111) skulle det i praktiken betyda att de som vill svänga till höger mot Ekenäs och Hangö grupperar till vänster och sedan vänder ungefär som i dag.

De som vill vända mot vänster, alltså österut mot Ingå, Lojo och Helsingfors, skulle gruppera till höger.

- De skulle sedan köra under riksväg 25 genom en tunnel ungefär där som den nuvarande fotgängartunneln mot Läppträsket finns.

Det kommer med andra ord inte att byggas en stor korsning som till exempel i Tynnismalmen i Lojo utan det räcker med en lättare lösning där en del av korsningen ändå byggs i olika plan.

Store är mån om att poängtera att alla planer än så länge är preliminära. Då resultaten av markanalyserna ännu inte är helt färdiga, kan saker och ting förändras.

Rondell vid mackarna

I de preliminära planerna ingår också en rondell som skulle byggas vid mackarna. Det vill säga på det stället där avtagen till AD-center, ABC, Shell och de övriga affärerna finns.

Några miljoner euro

Simon Store vill inte säga något om hur dyr korsningen kan tänkas bli om den byggs enligt de preliminära planer som nu är under arbete.

Stadens tekniska direktör Jan Gröndahl säger att det i det här skedet är svårt att uppskatta priset. Kostnadskalkylerna preciseras senare, säger Gröndahl.

- Om vägplaneringen fortsätter som planerat, hoppas vi få en noggrannare kostnadskalkyl till vintern. I den vägplanen finns alltså även rondellen vid ABC samt korsningsarrangemangen vid riksväg 25.

Gröndahl tror att helhetspriset enligt vad man vet just nu kunde röra sig kring några miljoner euro.

Staden kommer antagligen att betala en del av den summan för att komma vidare med sina planer för Läpp och Horsbäck.

- Högst sannolikt måste staden delta i finansieringen. Hur stor del det blir frågan om har det ännu inte förhandlats om, säger Gröndahl.

Diskussion om artikeln