Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yles tjänster för specialgrupper utökas: nya tillgänglighetssymboler och nyheter på lätt svenska

Från 2019
Uppdaterad 11.06.2019 09:59.
Tre kvinnor skrattar i ett kök. En av dem håller i en telefon.
Bild: Jyrki Valkama / Yle

Från och med maj finns nya symboler i tv-rutan. Symbolerna, som visas när ett nytt program inleds, berättar vilka ljud-, språk- och textningsalternativ som finns att tillgå för just det programmet. Symbolerna visas på samtliga av Yles tv-kanaler.

“Jag är glad över att vi nu kan svara bättre på den svenskspråkiga publikens önskemål om information om vilka program som finns tillgängliga på svenska. Samtidigt möter vi också olika specialgruppers behov bättre. Att erbjuda tjänster för alla är kärnan i hela vårt public service-uppdrag, säger Svenska Yles direktör Marit af Björkesten.

Samling av Yles symboler i program och på webben. I den övre raden symboler för syntolkning samt ljud- och språksymbolerna. I den nedre raden symbolen för Dolby 5.1-ljud, symbolen för svenska programtextning och svensk översättningstextning.
Bildtext Så här ser de nya symbolerna ut.

Syftet med de nya symbolerna är att öka vetskapen om Yles mångsidiga utbud av tjänster och hjälpa finländarna att bättre ta del av dem.

“Vi vill tydligare än tidigare berätta för publiken hur vi kan betjäna dem. Tilläggstjänsterna finns till för många fler än bara specialgrupperna. Textningsalternativen kan exempelvis fungera som stöd för barn som lär sig läsa och för dem som lär sig ett nytt språk, berättar Christoffer Forssell, chef för Yle översättning och versionering.

Nyheter på lätt svenska från och med hösten

Till Yles tjänster för specialgrupper hör bland annat också nyheter på lätt finska. Från och med hösten börjar även Svenska Yle producera radio- och audionyheter på lätt svenska.

“Många svenskspråkiga finländare har svårt att följa med vanliga nyhetssändningar. Det kan handla om afasipatienter och personer med demens eller funktionsnedsättningar. Men också invandrare och andra som vill lära sig språket har nytta av nyheter på lätt svenska. För Yle är det viktigt att så många som möjligt får tillgång till aktualitetsutbudet och på det sättet får bättre redskap att klara vardagen och vara delaktiga i samhället”, säger af Björkesten.

svenska.yle.fi pågår även ett förnyelsearbete där tillgänglighetsfrågor beaktas i allt högre utsträckning, bland annat genom att redan i konceptutvecklingsskedet ta hänsyn till personer med begränsad syn och rörlighet.

Information om samtliga tjänster för specialgrupper finns samlade på den nya webbplatsen svenska.yle.fi/tillgänglighet. Sidan finns även på finska under yle.fi/saavutettavuus.

På andra språk