Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo sparar - svenska småbarnspedagogiken i Virkby föreslås upphöra

Från 2019
Barn leker med grön leksakstraktor i plast.
Bildtext Det blir billigare för Lojo stad att bara ordna småbarnspedagogik på svenska i centrum.
Bild: Mostphotos

All svenskspråkig småbarnspedagogik i Lojo borde koncentreras till Lojo centrum. Förslaget finns med på listan över planerade sparåtgärder i Lojo.

I dag erbjuder Lojo stad svensk småbarnspedagogik i daghem både i Virkby och i Lojo centrum.

Förslaget innebär att den svenska dagisverksamheten vid daghemmet Petter i Virkby upphör - i praktiken flyttar barnen till centrum.

Besparingen uppskattas till drygt 100 000 euro per år då personalbehovet minskar från dagens 16 vakanser till mellan 12 och 13.

Det är sedan tidigare klart att centrumdagiset Laban flyttar in i den nya Laurentiusbyggnaden när den blir klar.

Små skolor finns också på sparlistan

Lojo stad har hela vintern jobbat med sitt stora sparpaket. Hundratals olika förslag har tagits fram och manglats i de olika nämnderna.

Sparkravet är stort av många orsaker, bland annat för att många skolor måste rivas eller renoveras på grund av inneluftsproblem.

Nu är staden på slutrakan med sparlistorna. Politikerna i fullmäktige sitter på fredag och lördag på seminarium för att mangla förslagen vidare och på måndag (6.5) ska stadsstyrelsen sedan spika sparpaketet.

Virkby skola ser ut att bevaras

Många små skolor i Lojo finns med på sparlistan och föreslås stänga.

Men det finns i det här skedet inget förslag att också den svenska skolundervisningen i Lojo skulle koncentreras till ett ställe i stället för nuvarande två.

Virkby skola
Bildtext Daghemmet Petter ser ut att upphöra medan Virkby skola verkar bli kvar i byn.
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Lojo ser alltså ut att ha svensk skola båda i Virkby och i centrum.

För Virkbys del håller man fast vid planen att de yngre eleverna flyttar från Virkby skola, till Källhagens skola där eleverna i årskuserna 7-9 går.

De yngre eleverna ryms i byggnaden; besparingen väntas bli drygt 50 000 euro per år.

Diskussion om artikeln