Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yle Vega ökar mängden finlandssvensk musik

Från 2019
Man justerar volymen på en radioapparat
Bild: Olli Koski

Musiken är central när finlandssvenskarna väljer sin radiokanal och Svenska Yle har en stark roll i att hålla den finlandssvenska musikskatten levande. I linje med uppdraget, de publicistiska diskussioner som förts samt med resultatet av Svenska Yles senaste musikundersökning som stöd höjer Yle Vega nu andelen finlandssvensk musik.

Taloustutkimus har på uppdrag av Svenska Yle gjort en undersökning för att granska vilka radiokanaler och vilken typ av musik finlandssvenskarna lyssnar på, vad som är viktigt för dem i valet av radiokanal och hur betydande musiken är i finlandssvenskarnas vardag.

I undersökningen framkommer att musik överlag är betydelsefullt för finlandssvenskarna, 78 procent svarar att musiken är viktig i vardagen. Den är också central när de svenskspråkiga väljer radiokanal. Majoriteten anser att musiken är viktigast i valet av kanal, följt av intressant innehåll och nyheter. 80 procent anser att musiken är mycket viktig i valet av kanal och majoriteten vill hellre höra bekanta hits från tidigare år än musik av mindre kända artister.

Eftersom Svenska Yle har en stark roll i att lyfta fram finlandssvensk musik och hålla musikskatten levande frågades i undersökningen explicit även om musik av finlandssvenska artister på radiokanalerna Yle Vega och Yle X3M och huruvida respondenterna vill höra mer musik av finlandssvenska artister på radio.

Svaren och åsikterna varierar då de jämförs regionvis och mellan åldersgrupper, men totalt sett anser 57 procent att de vill höra mer finlandssvensk musik på kanalerna, medan 35 procent svarar att de vill höra mindre. Önskemålet om mera finlandssvensk musik är speciellt starkt i den äldsta åldersgruppen.

Även finlandssvenska pärlor ur arkivet

Med tanke på Svenska Yles uppdrag har Yle Vega och Yle X3M aktivt strävat efter att ta in mer finlandssvensk musik på spellistorna och med undersökningsresultatet som stöd kommer Yle Vega att på journalistiska grunder öka mängden finlandssvensk musik på spellistorna.

"Det betyder att Yle Vegas musikutgivning precis som i dag fortsätter att jobba med att ta in mera ny finlandssvensk musik på spellistorna samtidigt som Yle Vega nu ser över sin katalog för att aktivera äldre finlandssvenska pärlor", säger musikchef Amie Borgar.

Musikundersökningar ger en fingervisning om vad de svenskspråkiga i Finland vill lyssna på, men de ger naturligtvis inte hela bilden och kan framför allt inte rakt av fungera som vägvisare för utbudet.

"När vi gör ändringar i vårt utbud handlar det om en kombination av public service-uppdraget, musikjournalistiska val och publikens förändrade vanor och preferenser", säger Svenska Yles mediechef Johanna Törn-Mangs.

Undersökningsresultatet visar också att streamingtjänsten Spotify är starkast bland 15-29-åringar då de väljer var de lyssnar på musik, hälften av målgruppen väljer Yle X3M och YouTube. I målgruppen 60-79-åringar väljer hela 77 procent Yle Vega, följt av två andra kanaler med starka flödeskoncept: Radio Nova och Radio Suomi. Även bland 45-59-åringarna kommer flödeskanalen Radio Nova på en andra plats efter Yle Vega.

30-44-åringarna lyssnar i praktiken lika mycket på Yle Vega, Yle X3M och Spotify. YouTube kommer på fjärde plats när det kommer till plattformar för musiklyssnande.

Finlandssvenskarna lyssnar mest på engelsk och internationell pop och rock

Svenska Yle frågade även vilka musikstilar de som svarat lyssnat på den senaste veckan. Engelsk/internationell pop och rock var den populäraste musikgenren i alla åldersgrupper förutom den äldsta, där dansbandsmusiken är nummer ett. Men många andra genrer fick också stöd.

"Svaren visade tydligt hur varierande musiksmaken är. Flera män i 45-59-årsåldern uppgav att de väljer heavy metal och jazzen förekom också flertalet gånger bland 60-79-åringarna. Musikstilar som nämndes i flera målgrupper var också country, elektronisk musik, alternativ rock och även rapmusik, som förekom både i den yngsta och den äldsta målgruppen", säger Amie Borgar.

Undersökningen gjordes 21.3-12.4.2019.