Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Yle Vega börjar spela mera finlandssvensk musik

Från 2019
Ett par hörlurar på gul bakgrund.
Bild: Unsplash

Svenska Yle har en stark roll i att hålla den finlandssvenska musikskatten levande. Med det journalistiska uppdraget och publikens preferenser som ledstjärna ökar Yle Vega nu mängden finlandssvensk musik på spellistorna.

Musiken är en central faktor för majoriteten av finlandssvenskarna när det gäller valet av radiokanal och de flesta vill gärna höra mer finlandssvensk musik på Yles svenskspråkiga radiokanaler.

Det framgår ur en färsk undersökning om finlandssvenskarnas musik- och radiopreferenser, gjord av Taloustutkimus på uppdrag av Svenska Yle.

Och mer finlandssvenskt ska det bli - både gamla godingar och nyare produktion, berättar Svenska Yles musikchef Amie Borgar.

- Yle Vegas musikutgivning fortsätter, precis som i dag, att jobba med att ta in mera ny finlandssvensk musik på spellistorna - samtidigt som Yle Vega nu ser över sin katalog för att aktivera äldre finlandssvenska pärlor.

Amie Borgar
Bildtext Amie Borgar är musikchef på Svenska Yle.
Bild: Björn Fagerholm

Stort intresse inom hela Svenskfinland

Trots region- och åldersmässiga skillnader i svaren uppgav ändå majoriteten av finlandssvenskarna, 57 procent, att de vill höra mer finlandssvensk musik på kanalerna - medan 35 procent svarade att de hellre hör mindre.

Önskemålet om mer finlandssvensk musik var speciellt starkt inom den äldsta åldersgruppen, 60-79 år.

Regionalt sett var intresset allra störst i Österbotten och i Östnyland. Svagast var stödet för mer finlandssvensk musik i Åboland - men också där var stödet så högt som 49 procent.

Resultaten visar också att största delen av finlandssvenskarna hellre hör bekanta hits från tidigare år, än musik av mindre kända artister.

När vi gör ändringar i vårt utbud handlar det om en kombination av public service-uppdraget, musikjournalistiska val och publikens förändrade vanor och preferenser

Johanna Törn-Mangs, mediechef på Svenska Yle

Musikundersökningar ger ändå enbart en fingervisning om vad de svenskspråkiga i Finland vill lyssna på och kan inte allena fungera som vägvisare för utbudet.

- När vi gör ändringar i vårt utbud handlar det om en kombination av public service-uppdraget, musikjournalistiska val och publikens förändrade vanor och preferenser, säger Svenska Yles mediechef Johanna Törn-Mangs.

Tanken är att det förnyade musikutbudet inte ska påverka hur Yle Vega uppfattas som radiokanal, säger Amie Borgar.

- Målsättningen är att de som lyssnar upplever att de hör mera finlandssvenskt överlag och att vi oftare kan lyfta fram musik av finlandssvenska artister vi redan spelar.