Hoppa till huvudinnehåll

Älskade plast

Vasa bäst på att samla in plast till återvinning

Från 2019
Uppdaterad 06.05.2019 11:10.
Buu-klubbens programledare på plats på evenemanget Älskade plast på Vasa torg.
Bild: Yle / Janne Lindberg

Under Yles återvinningskampanj Älskade plast tävlade Vasa stad med Tammerfors, Lahtis, Joensuu och Uleåborg om vem som samlar in mest återvinnbar förpackningsplast. Nu står segraren klar och det är Vasa.

I Vasa pågick tävlingen under tre dagar och kulminerade i ett torgevenemang som ordnades 12.4. Alla Vasabor fick delta i tävlingen genom att föra sitt förpackningsplastavfall till tävlingens insamlingsstationer.

Under tävlingstiden samlades totalt 3869,6 kg plast in i Vasa.

Målet med kampanjen är att sprida information om plaståtervinning, få finländarna att sortera sin förpackningsplast och värdesätta plast som råmaterial.

Diskussion om artikeln