Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finland får nytt center för att främja flyktingars mentala hälsa

Från 2019
Uppdaterad 06.05.2019 08:44.
En stor byggnad med många våningar som sträcker sig över en motorväg
Bildtext Centret ska vara verksamt på alla universitetssjukhus, på bilden Åbo universitetscentralsjukhus.
Bild: ARK Reino Koivula Ab och Schauman Arkitekter Ab

Ett nytt center för att främja mental hälsa hos personer med flyktingbakgrund grundas. Tanken är att yrkesverksamma från olika områden ska utbildas om flyktingars mentala hälsa.

Centret är verksamt på alla Finlands fem universitetssjukhus, berättar Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Det gäller alltså universitetssjukhusen i Helsingfors, Åbo, Tammerfors, Kuopio och Uleåborg.

Konsultation och utbildning

Centret finansieras av EU:s asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF).

Verksamheten går ut på att konsultera och utbilda personal inom olika områden och samtidigt utveckla hälsovårdstjänster.

– Professionella inom olika områden behöver stöd och information för att kunna främja den mentala hälsan hos personer med flyktingbakgrund. Därför behövs ett kompetenscentrum, säger projektledare Johanna Mäki-Opas från THL i ett pressmeddelande.

Diskussion om artikeln