Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Förslag: Hangö köper byggnad av Assistor för maskindepån

Från 2019
Ett vattenrör.
Bildtext Också vattenrör i plast kan förvaras i byggnaden.
Bild: Mostphotos \ Jan Kansanen

Hangö stad borde förhandla med Assistor om att köpa en byggnad på Motorgatan 2, föreslår tekniska nämnden. Stadens maskindepå skulle få plats i byggnaden.

Staden äger inga lokaler som skulle vara lämpliga för maskindepån. Tekniska sektorn har därför utrett fyra olika alternativ för hur staden kunde få en fungerande maskindepå.

Två av alternativen går ut på att staden skulle bygga nytt, antingen på tekniska och miljöverkets tomt eller vid Motorgatans portbyggnad.

I två alternativ föreslås att staden skulle köpa nytt. Den ena byggnaden finns vid Assistor på Motorgatan 2 och den andra vid Hanko Terminals på Såggatan 5.

Tekniska nämnden föreslår stadsstyrelsen att Hangö för förhandlingar med Assistor om att köpa den gamla byggnaden på Motorgatan 2.

Alla arbetsmaskiner ryms i byggnaden

Hela maskindepån skulle rymmas i byggnaden och det är enkelt att bygga om byggnaden så att den kan fungera för maskindepån.

Det finns också plats för Hangö Vattens förråd av plaströr i byggnaden. Rören finns nu ute på tekniska verkens gård.

Det blir dyrt att rusta upp de nuvarande lokalerna och de är inte heller tillräckligt stora. Som det nu är hyr maskindepån extra lokaler för större arbetsmaskiner.

Stadsstyrelsen tar på måndag (6.5) ställning till att ge jordbyggnadschefen tillstånd att fortsätta förhandlingarna med Assistor.

Diskussion om artikeln