Hoppa till huvudinnehåll

Natur

FN: En miljon arter av växter och djur hotas av utrotning - många redan inom de närmaste årtiondena

Från 2019
Uppdaterad 07.05.2019 09:05.
saimaannorppa
Bildtext Saimenvikaren är utrotningshotad och finns bara i Saimen.
Bild: UEF

Naturens mångfald, eller biodiversiteten, minskar i snabbare takt än på tio miljoner år och en miljon växt- och djurarter hotas att bli utrotade, framgår i en rapport från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES.

Många av arterna kan vara utrotade redan inom de närmaste decennierna.

I tre år har nästan 150 experter i femtio länder samlat ihop information och forskningsrapporter om hur jordklotet mår. Rapporten belyser vilka de största hoten mot djur, växter och olika naturtyper är samt hur människan påverkas av utvecklingen.

Rapporten lyfter fram några huvudsakliga hot mot den globala biodiversiteten.

Så här hotad är vår natur just nu:

Klimatförändringen ett stort hot

Enligt rapporten går klimatförändringen hand i hand med den minskande biodiversiteten.

De största hoten vad gäller klimatförändringen är att temperaturen och havsnivån stiger.

Också kalhyggen och markanvändning är ett stort hot. Enligt rapporten avverkas årligen ett lika stort område tropisk skog som Storbritanniens yta.

Direkt utnyttjande av organismer

Med direkt utnyttjande av organismer avses bland annat fiske.

Enligt rapporten används över hälften av världens havsområden till industriellt fiske.

Tonfiskfiske i Spanien
Bild: EPA-EFE

En tredjedel av fiskarterna är föremål för överfiske och 60 procent utnyttjas redan nu till fullo. Bara sju procent av fiskarna i världshaven är underfiskade.

Föroreningar och avfall

I rapporten framgår att mängden plastavfall sedan år 1980 har tiodubblats och uppemot 400 miljoner ton industriavfall, såsom giftigt avfall, olika lösningsmedel och tungmetaller, hamnar i världshaven varje år.

Gödsel som används längs kuster har orsakat över 400 "döda zoner" i haven. Det innebär områden som är så syrefattiga att nästan inget kan leva där.

De döda zonerna utgör en total area större än Storbritannien, över 245 000 kvadratkilometer.

Invasiva främmande arter tär på naturliga arter

Med invasiva främmande arter avses främmande arter som anses hota biodiversiteten.

I vissa delar av Europa anses exempelvis mårdhunden vara en potentiellt skadlig invasiv art.

Mårdhund.
Bildtext Mårdhund.

Invasiva arter som inte ursprungligen hör hemma på ett visst område kan orsaka skada i den biologiska mångfalden. Mårdhunden anses på vissa håll vara ett hot mot småvilt och fågel.

Läget i Finland är inte mycket bättre

Enligt Janne Kotiaho, som är professor i ekologi vid Jyväskylä universitet, säger att förändringen mot det sämre är snabbare i andra delar av världen jämfört med Finland.

I Finland har också olika skyddsprogram fungerat och enligt Kotiaho är Finlands natur i bättre skick än i många andra delar av världen.

Han säger ändå att vi finländare lever på import och vi reser mycket.

– Vi finländare är högt i toppen av de som förstör jordklotet. Vår konsumtion, våra val och livsstil orsakar väldigt mycket skada i världen.

– Vi har utkontrakterat våra problem till andra ställen i världen och nu kan vi leva här i vår fina natur, påpekar Kotiaho.

Biskopsströmmen i Pyttis
Bild: Yle/Jeanette Winberg

Målet med rapporten att kartlägga nuläget

Repporten berättar hur nuläget ser ut och inga exakta åtgärdsrekommendationer ges. Det är inte heller för sent att skrida till åtgärder.

– Rapporten visar också att det inte är för sent att ändra på våra vanor, men vi måste göra det nu genast både lokalt och globalt, säger IPBES ordförande.

En del rekommendationer ges ändå, bland annat att minska köttkonsumtionen, att sluta avverka tropisk skog samt att sortera sitt avfall.

Uppdaterad kl. 16 med Janne Kotiahos kommentarer. Uppdaterad 7.5 kl.9 med länken till rapporten.

Diskussion om artikeln