Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Cykelled på Mannerheimgatans bro väcker ilska bland Borgåbor – staden tror däremot inte att försöket skulle stanna upp trafiken

Från 2019
Uppdaterad 07.05.2019 07:10.
Patrik Björkman med sin cykel på Mannerheimgatans bro.
Bildtext Patrik Björkman (SFP) förstår de negativa reaktionerna på trafikexperimentet.
Bild: Yle/Hedvig Sandell

Borgåborna är skeptiska till stadens planer på att i sommar omvandla en fil på Mannerheimgatans bro till cykelled. Yle Östnylands artikel väckte starka känslor och livlig diskussion.

Yle Östnyland uppmärksammade stadens planerade cykelled i en artikel 3.5.

Artikeln väckte starka känslor och en diskussion om huruvida det är lämpligt att göra om ett körfält på Mannerheimgatans bro till cykelled.

På måndag 6.5 hade artikeln fått sammanlagt över 80 kommentarer på Svenska Yles webbplats och lika många reaktioner på Facebook.

Största delen av kommentarerna uttryckte kritik mot experimentet och bara cirka 30 av de 80 reaktionerna på Facebook var positiva.

Kritiken handlar bland annat om att Mannerheimgatan nu kommer att stockas ännu mer, att affärerna i centrum kommer att få det sämre och att cyklister istället kan ta sig över ån på gångbron eller Alexandersgatans bro.

Staden tror inte att ett cykelfält skulle stanna upp trafiken

Trafikingenjör Antti Rahiala på Borgå stad, som ansvarar för beredningen av förslaget, tycker att det är synd att planerna blivit negativt bemötta.

Han håller med om att det redan i nuläget är rusning på Mannerheimgatan, speciellt på eftermiddagar, men tror ändå inte att ett cykelfält skulle förändra situationen avsevärt.

– Filen för trafik som svänger till höger är nästan alltid tom. Ifall den blir en cykelväg borde det därför inte stanna upp trafiken särskilt mycket. Jag tror att trafiken snarare skulle förlöpa i samma fart som den gör idag.

Bilar på Mannerheimgatans bro
Bildtext Körfältet längst till vänster föreslås bli cykelled.
Bild: Yle/Stefan Härus

Rahiala menar att den största orsaken till att Mannerheimgatan skulle behöva ett skilt cykelfält är att det skulle fylla en lucka i Borgås cykelnät.

– Invånare borde kunna ta sig fram med cykel överallt, men för tillfället är det inte möjligt på Mannerheimgatans bro. Cyklisterna borde egentligen cykla på bilvägen, men jag förstår att de inte vill eftersom biltrafiken löper i så hög hastighet.

Det här leder i sin tur till att cyklisterna tar sig upp på trottoaren, vilket igen försämrar fotgängarnas säkerhet och trivsel.

Politiker förstår missnöjet

SFP:aren Patrik Björkman, som är ledamot i stadsutvecklingsnämnden i Borgå, förstår de negativa kommentarerna om trafikexperimentet.

– De var väntade och jag håller helt med. Jag tycker inte att ett skilt cykelfält skulle vara det bästa alternativet. Gångbron och Alexandersgatans bro räcker väl till för cyklister. På det här sättet krånglar vi bara till det.

Björkman vill ändå påminna om att det faktiskt bara är frågan om ett försök utifrån vilket staden ska kunna vidareutveckla centrum.

– Vi vet förstås inte utgången före vi provat. Därför är det också lite svårt att uttala sig om det.

Ågatan i Borgå
Bildtext Cyklister kan till exempel cykla till gångbron för att ta sig över ån, tycker Björkman.
Bild: Yle/Stefan Härus

Björkman sitter själv med i Borgå företagares styrelse som tagit ställning till trafikexperimentet.

– Det här försöket ser ut att försämra affärernas situation. Vi företagare hade gärna velat få påverka beredningen. Därför har Borgå företagare också besvärat sig till stadsutvecklingsnämnden.

Nämnden behandlar förslaget på sitt möte tisdagen 7.5 och Björkman tror inte att förslaget godkänns i sin helhet.

– Som det ser ut nu kommer tjänstemännens förslag inte att godkännas. Vi har ännu inte fått en utredning på allt i förslaget och måste höra vad tjänstemännen har att säga.

När Yle Östnyland träffade Björkman på Mannerheimgatans bro tog han sig dit med cykel. Färden förlöpte smidigt.

– Snabbt och enkelt cyklade jag från Östermalm och över bron till Näse gård. Det var inga problem alls.

Diskussion om artikeln