Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Finländska uppstartsföretagare jobbar 42 timmar i veckan och det är minst i Norden - men de tjänar också minst

Från 2019
Uppdaterad 07.05.2019 18:07.
En man som skriver på en laptop. Bredvid honom står en kaffekopp.
Bild: Robert Kneschke / Alamy

Finländska nyföretagare tjänar i medeltal 3 538 euro i månaden, visar en färsk enkät för uppstartsföretag. Det här är lite mer än medeltalet för heltidsarbetare överlag i Finland, men mindre än vad uppstartsföretagare i det övriga Norden tjänar.

Finländska nyföretagare arbetar också minst antal timmar i veckan i medeltal, 42 timmar. Norska nyföretagare arbetar så mycket som 49 timmar i genomsnitt per vecka.

Danske Bank och Arkwright X som tillsammans har gjort undersökningen har granskat bland annat löner och antalet arbetstimmar för personer som arbetar inom uppstartsföretag. I undersökningen deltog 689 personer från Norge, Danmark, Sverige och Finland. Av dem var 167 finländare.

En uppstartsföretagare påminner om en företagare, men är tidigt i processen. Rickard Zilliacus är studerande och har grundat två uppstartsföretag på ett och ett halvt år. Enligt honom har företagare oftare ett mera stadigt liv än uppstartsföretagare, och de behöver inte hela tiden hitta på nya saker.

Christian Clayhills, Deal flow manager på Danske Bank, som själv har varit med och analyserat resultaten berättar att den här rapporten var den första i sitt slag i Norden. I undersökningen ville man se hur lönespektrumen, olika incitamentsystem och skillnader mellan könen ser ut bland uppstartsföretagen.

- Man kan se indikationer när det kommer till löner och fördelningar av ägarstrukturer.

Porträtt på Christian Clayhills.
Bildtext Christian Clayhills.
Bild: Yle/Tintin Råholm

Helt signifikanta slutsatser kan man ändå inte dra utgående från rapporten.

- Skillnader mellan de genomsnittliga lönenivåerna och arbetstimmarna visar en indikation och en skillnad mellan länderna.

“Jag arbetar totalt 70 timmar i veckan med mina företag”

Det låga antalet arbetstimmar överraskade Christian Clayhills. Enligt rapporten arbetar finländska nyföretagare i genomsnitt 42 timmar per vecka.

- Att arbeta 42 timmar i veckan är ganska lite då det är frågan om startups. Min bild är att man tenderar att jobba mycket eftersom det är hård konkurrens.

Teppo Havo, ansvarig chef för uppstartssamarbeten vid Danske Bank, är också förvånad över det låga antalet arbetstimmar som rapporten visar på. Finländarna jobbar det minsta antalet timmar per vecka när man jämför med de andra länderna i rapporten.

- Är vi smartare eller latare än uppstartsföretagare i de andra länderna? undrar Teppo Havo.

Porträtt av Teppo Havo.
Bildtext Teppo Havo.
Bild: Yle/Tintin Råholm

Rickard Zilliacus berättar att han arbetar ungefär 70 timmar i veckan med enbart sina företag. Utöver det skriver han sin magisteravhandling.

- När du är i startskedet tar jobbet aldrig slut. Man slutar inte svara på sina mejl bara för att det är kväll eller helg.

Det absolut viktigaste är att jobba smart som uppstartsföretagare, säger Rickard Zilliacus.

- Du kan lätt jobba dumt och arbetsdrygt, så det är viktigt att planera sin tid och jobba med de rätta sakerna. Man kan sätta sin tid på mycket som inte alls är värdefullt för någon.

Porträtt av Rickard Zilliacus.
Bildtext Rickard Zilliacus
Bild: Qasvu Oy

Varierande tankar om lönerna

I Finland har färre grundare av uppstartsföretag svarat än i de övriga länderna. Av de finländska respondenterna var 29 procent grundare. Det kan göra att bilden för Finlands del blir mera representativ eftersom många av de svarande är anställda vid företag.

- Jag är förvånad eftersom lönen för uppstartsföretagare är högre än förväntat. Enligt rapporten tjänar man mera i uppstartsföretag i medeltal än vad man annars gör i medeltal, säger Teppo Havo.

Christian Clayhills tycker att skillnaden mellan lönerna i uppstartsföretag och medellönen är intressant. Till viss del brukar högutbildades och kunniga människors lön sjunka ganska drastiskt när de börjar jobba vid ett uppstartsföretag, säger Clayhills.

- Lönenivån är ändå högre än genomsnittet i Finland. Det verkar på en nordisk nivå som att man redan i ett tidigt skede betalar ut ganska höga löner till uppstartsföretagare.

Om man skulle jobba som konsult eller bankir skulle man till en början tjäna bättre - och kanske också i framtiden om man skapar sig en karriär, säger Rickard Zilliacus.

- Men du jobbar för att skapa någonting eget och något nytt. Det kommer kanske att betala av sig senare.

Lönen skulle enligt Rickard Zilliacus vara mindre för en uppstartsföretagare även om företaget skulle vara värt mycket.

- Du arbetar för att skapa ett värde för företaget och inte för att ta ut mycket lön.

Diskussion om artikeln