Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vad tycker du om fästingar? Nu vill forskarna höra din berättelse!

Från 2019
Uppdaterad 08.05.2019 13:05.
Fästing
Bildtext Hur ser du på fästingen?
Bild: Mostphotos

Vad tycker du om fästingar? Har du blivit biten eller rentav smittad av en fästingburen sjukdom?

Har du låtit vaccinera dig eller låtit bli att göra det? Hur går snacket vid middagsbordet då fästingar kommer på tal?

Det är några av de frågor som Finska litteratursällskapet gärna vill få svar på innan den sista september.

- Fästingar har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren, men det har nästan bara skrivits om dem ur ett biologiskt och medicinskt perspektiv. Fästingen kopplas idag ofta ihop med en atmosfär av rädsla, vilket vi gärna vill undersöka.

Det säger forskare Otto Latva, som själv är enormt intresserade av förhållandet mellan människa och djur ur ett kulturellt perspektiv.

Forskare Otto Latva ute i grönskan
Bildtext Historiker Otto Latva är intresserad av förhållande mellan människa och djur.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Forskarna är alltså intresserade av vad det är som formar vår uppfattning av fästingar och vilka eventuella förändringar som skett i attityderna under ett längre tidsperspektiv.

Idag är inställningen till fästingarna klart fientligare än den var för några decennier sedan, påpekar Latva, även om det redan fanns fästingar då.

Den allmänna diskussionen har också blivit mer påtaglig, t.ex. i medierna. Vad det här allt kan bero på intresserar forskarna.

- Fästingar har alltid funnits och tidigare har det alltid gått att leva med dem. De har visserligen blivit fler under de senaste åren, men de har heller inte kommit från tomma intet. Hur har det här förhållandet utvecklats sett ur ett vetenskapligt perspektiv? Vi vill också på ett sätt rationalisera den här rädslan och lyfta fram sådana aspekter som biologer och läkare nödvändigtvis inte lyfter fram eller inte kan förklara med deras forskningsmetoder.

Forskarna är därför också intresserade av en mängd olika berättelser, inte bara från idag, utan från hela 1900-talet.

Det har varit en dröm att forska i vårt förhållande till fästingar

Otto Latva har själv haft turen att aldrig bli biten av en fästing, även om han hittat flera som klättrat på hans kropp. Men helt orädd skulle han heller inte beskriva sig själv.

Han har också tidigare varit intresserad av förhållandet mellan människa och djur och därför är det här en dröm för honom att forska om fästingar.

- Den forskning som har gjorts har närmast fokuserat på husdjur och däggdjur och olika slags småkryp har fallit utanför forskningen. Visst är det klart att fästingarna kan sprida sjukdomar och bara av den anledningen finns det orsak att vara rädd för dem. Men det finns många djur som människan är rädd för på grund av att det finns en risk för att de kan skada dig.

Hurdana bilder målas upp om fästingar och i vilket syfte?

Otto Latva lyfter fram olika slags kampanjer som under årens lopp dykt upp kring fästingarna.

- Det har funnits kampanjer där man till exempel slagit upp en stor bild på en fästing och en varg och sedan frågat vem av dessa som är farligare. Här spelar man med mycket starka fördomar för att på något sätt kunna påvisa vem det egentligen är som är monstret. Och det här kanske görs av stora läkemedelsföretag med ett vinstintresse. Då väcks frågan: Spelar man med rädslan också med olika avsikter?

Också mediernas roll i formandet av fästingattityder intresserar forskarna också ur allmänhetens perspektiv.

- Projektet kommer naturligtvis också titta på material från media: radio- och tv-program och artiklar, men det vore roligt att också höra hur allmänheten ser på mediematerialets inverkan.

Fokus på vardagligt och personligt

Orsaken till att man vill ha just de vardagliga berättelserna är att de till stor del i dag är oskrivet material och det är där de personliga upplevelserna kommer fram.

Också Svenska litteratursällskapet kommer att gå med i projektet så småningom och samla in berättelser på svenska. Men vill du lämna in en berättelse redan nu, kan du göra det både på svenska och finska på Finska litteratursällskapets sida.

Berättelserna som lämnas in analyseras under vintern och resultat kommer att presenteras under nästa år.

Diskussion om artikeln