Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nygammalt förslag: Åbo Akademi, Novia och Arcada bör bilda gemensam högskola

Från 2019
Uppdaterad 08.05.2019 08:10.
Yrkeshögskolan Arcadas huvudbyggnad i Helsingfors.
Bildtext Arcada i Helsingfors
Bild: Arcada

Åbo Akademi, Novia och Arcada bör bilda en stark, enhetlig svenskspråkig högskola. Det föreslår författarna till Magmas rapportMöjligheter för den högre utbildningen - med särskilt fokus på svenskspråkiga högskolor.

Markku Linna, tidigare kanslichef vid Undervisnings- och kulturministeriet, och rektor emeritus Henrik Wolff betonar att det behövs en gemensam strategi för högskoleutbildningen på svenska så att svenska språket i framtiden inte ska marginaliseras.

Högskolor
Bildtext Henrik Wolff t.v. och Markku Linna t.h.
Bild: Magma

Linna och Wolff understryker att det viktiga inte är en koncentration till vissa orter - utan att det är viktigt att en svenskspråkig högskola också har förankring i Helsingfors.

Regeringen avkrävs vision

Författarna anser att den kommande regeringen måste formulera en vision för högskolesektorns struktur och finansiering till år 2030.

Högskolesystemet i Finland är för splittrat och därför krävs kraftiga konsolideringsåtgärder på ett nationellt plan, heter det i rapporten.

Det är inte första gången förslaget om en fusion inom den svenskspråkiga högskolesektorn läggs fram. Bland annat år 2015 strandade ett fusionsförslag som Novias ägare, utbildningsstiftelsen Sydväst, lade fram.

Yrkeshögskolan Novias logotyp klistras på ett fönster. Bilden tagen i Vasa.

Broo: En fusion Novia-Arcada nödvändig

Enda sättet att upprätthålla god kvalitet på utbildningen.

Diskussion om artikeln