Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Sprängsten ligger fortfarande kvar efter Carunas grävjobb - markägare irriterade

Från 2019
Tre jättestora stenblock ligger vid vägkanten vid en asfalterad väg i skogen.
Bildtext Stenblock vid Hyppeisvägen i Houtskär.
Bild: Marie Söderman/Yle

Spåren efter att elnätsbolaget Caruna lät gräva ner jordkablar i den åboländska skärgården syns fortfarande på många vägar och i skogar.

Entreprenören tvingades ofta spränga i berg för att få ner kabeln tillräckligt djupt och sprängsten ligger fortfarande kvar på vissa ställen.

Det här upprör en del markägare.

- Lite har de städat efter sig, men mycket har lämnats kvar och stenblock har kastats åt sidan. Så här får det inte se ut, säger Torvald Eksten som äger markområden på Hyppeis i Houtskär.

Stenblocken orsakar fara och är i vägen.

- Då man ska jobba i skogen eller hämta ved är de stora stenarna i vägen. Stenar ligger där man annars skulle köra, säger Eksten.

Eksten är förundrad över varför det inte har städats upp, såsom utlovat. Han har en känsla av att de som kontaktat entreprenören och varit upprörda har fått hjälp, medan han själv har mycket stenblock kvar på sina marker.

- Enligt kontraktet jag har hemma ska marken återställas i ursprungligt skick. Men jag vet andra som inte heller är nöjda med hur det ser ut i skogen efter grävarbetet.

Också Birgitta Nikander-Lindberg som äger mark på Hyppeis har stenar på ett område i skogen.

- Vi vågar inte köra ut med traktor i skogen. Och så ser det så otroligt fult ut där. Jag undrar hur många andra i skärgården som har liknande problem men som inget säger, funderar Birgitta Nikander-Lindberg.

Lokala företag hjälper till att städa upp

Viktor Lindström är chaufför på jordbyggnadsföretaget T. Lindström och har redan i ett år jobbat med att släta ut diken och flytta sprängstenar efter Carunas grävarbeten.

- Det finns massor av stenblock överallt. Vi har rört oss i Nagu, Korpo, Norrskata och Houtskär och också på en del mindre öar. Jag skulle nästan tro att Caruna inte visste hur mycket man skulle bli tvungen att spränga då jobbet körde igång.

Traktor med en liten grävmaskin på släp.
Bild: Viktor Lindström

Lindström med kolleger utför arbetet på beställning av sin uppdragsgivare och flyttar sprängsten enligt behov.

- Antingen forslar vi bort stenblocken eller så flyttar vi stenarna till ett lämpligare ställe på markägarens område. Vi har en 14 ton tung bandgrävmaskin som klarar sånt, säger Lindström.

Caruna: "Arbetet är i princip klart"

Enligt Caruna som ansvarar för grävarbetet och uppstädningen i skog och mark är arbetet i skärgården nu i princip klart.

Regiondirektör Henrik Suomi berättar att Närings-, trafik- och miljöcentralens granskare också har varit på plats och godkänt slutresultatet.

Suomi uppger att de markägare vars ägor Caruna dragit kabel på fick ett textmeddelande för en dryg månad sedan. I det uppmanades markägarna att ta kontakt med Caruna om de ännu vill att någonting ska åtgärdas på deras marker.

Enligt Suomi får kvarliggande sprängsten inte orsaka fara.

- Vi har gått igenom all reklamation som kommit in och åtgärdat allt, säger Suomi.

En grävmaskin gräver ett dike där det sätts ner jordkablar, luftkablarna tas alltså bort.
Bildtext Här grävs jordkabel ner i Västnyland.
Bild: Marica Hildén / Yle

Suomi beklagar att det fortfarande finns områden där markägarna är missnöjda med efterarbetet.

- Helt och hållet kan vi naturligtvis inte återställa naturen för berg kan vi inte återskapa. Men stenarna kan forslas bort eller flyttas till en plats som markägaren har godkänt. Vi kan inte lämna kvar stenblock om vi inte har lov av markägaren att göra det.

Den som inte är nöjd ska ta kontakt med Carunas kundtjänst och förklara vad saken gäller.

- Då ser vi till att kontakta lokala entreprenörer som kan åtgärda problemet. Kundtjänsten betjänar också på svenska, säger Suomi.

Stora stenblock ligger vid vägen.
Bild: Marie Söderman/Yle