Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo strök hälsocentralerna från listan med sparobjekt - hård armbrytning pågår om småskolorna

Från 2019
En spargris står på en hög slantar bredvid en tavla med Lojo stads vapen.
Bildtext Det är dags för beslut om sparåtgärderna i Lojo.
Bild: Mostphotos

Lojo stad och politikerna har sedan i höstas vänt på varje sten inom stadens ekonomi för att hitta sparobjekt. Arbetet är nu inne på målrakan och många tuffa beslut står för dörren.

Lojo måste investera stort i nya skolbyggnader då de nuvarande har så dålig inomhusluft. Men för att klara av uppgiften måste man balansera ekonomin.

Det är klart att det känns trist just nu att fatta nedskärningsbeslut, men med tanke på framtiden är de nödvändiga

Stadsstyrelseordföranden Jussi Patinen (Saml)

Målet har varit slimma ner utgifterna med minst 10 miljoner euro fram till år 2021. Det handlar både om nedskärningar och att öka inkomsterna genom att höja taxor.

De kommunala tjänstemännen inom de olika sektorerna i Lojo fick i uppgift att göra upp listor på alla tänkbara sparobjekt de kunde komma att tänka på.

Sedan tog politikerna över och fick i uppdrag att prioritera bland förslagen. De sparobjekt som var minst smärtsamma landade överst på listorna. De som var svårast landade lägst ner.

Nu har alla verkligen fått en insyn i vilka många små bäckar som finns bakom de här miljonerna. Det handlar om små summor och små beslut i vardagen

Stadsdirektör Mika Sivula

Till sist hade man listor över var man är beredd att spara, men också listor över sådant man inte är beredd att skära i.

Nyttig process

Man kan beskriva listorna som en sillsallad av olika sparobjekt.

Slopandet av brickor vid matbespisningen för att spara pengar ligger sida vid sida med beslut om att inte ersätta pensioneringar med ny personal.

Stadsdirektören Mika Sivula tycker arbetsprocessen har varit nyttig både för politikerna och tjänstemännen.

- Alla som jobbar inom staden har tvingats tänka på hur ekonomisk den egna verksamheten är och delvis också hur ekonomiska andra i vår organisation är. Jag tror det också i framtiden leder till ett mer ekonomiskt tänkande.

Mika Sivula.
Bildtext Mika Sivula.
Bild: Marica Hildén / Yle

Sivula beskriver processen som nyttig också för politikerna för att de har tvingats prioritera och se vilken verksamhet de vill staden ska ha.

Det handlar bland annat om verksamhet som inte är lagstadgad.

- Många städer klarar sig utan en stadsorkester eller egen teater. Vi har nu fört den här typen av värdediskussioner. Det har vi inte gjort i den här omfattningen på många år, säger Sivula.

Dessutom har politikerna lärt sig en hel del.

- Vanligtvis när vi behandlar bokslut och ekonomi rör vi oss i miljonerna. Nu har alla verkligen fått en insyn i vilka många små bäckar som finns bakom de här miljonerna. Det handlar om små summor och små beslut i vardagen, säger Sivula.

Summan har krympt hela tiden

Det är stadsdirektören som har sammanställt de olika sparförslagen som har kommit från de olika sektorerna.

Summan på sparobjekt har krympt från 11 miljoner till ungefär 9,5 miljoner efter de senaste politiska manglingarna under veckoslutet.

Det närmar sig gränsen för vad Lojo stad klarar av, säger Sivula.

- De senaste skatteprognoserna ger vid handen att vi skulle få in över 5 miljoner euro mindre i skatt i år än de 201 miljoner vi hade beräknat. Om det här stämmer räcker sparåtgärderna inte till.

Flera högar slantar som minskar i höjd från vänster till höger och en blå pil ovanför som visar den nedåtgående trenden.
Bildtext Prognosen för hur stora skatteintäkter staden får går hela tiden nedåt.
Bild: Mostphotos

Sivula beklagar sig över att Skatteförvaltningen inte har lyckats beräkna beskattningen rätt de senaste två åren. Det handlar bland annat om nya system.

I fjol gick kommunerna på en stor skattesmäll då effekten av konkurrenskraftsavtalet sänkte skatteprocenten mer än beräknat. Det ledde till rekordstora skatteåterbäringar.

- Lojo har varit en av de bästa i klassen i Nyland med att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen sedan år 2016. I något skede tycker man ju det borde börja synas i kommunens kassa, säger Sivula.

Han tillägger att om skatteintäkterna blir bättre än vad prognoserna nu ger vid handen så är det sannolikt att Lojo klarar sig ett par åt framöver med hjälp av sparpaketet på 9,5 miljoner euro.

- Det beror alltså helt och hållet på det ekonomiska läget, utvecklingen av statsandelar och skatteinkomster, säger han.

Många bäckar små ...

På listorna över sparobjekt finns som sagt alldeles små åtgärder som sparar någon tusenlapp. Exemplet med att slopa brickorna inom matbespisningen sparar 10 000 euro.

Att sluta dricka kaffe som är rättvisemärkt och ersätta det med vanligt kaffe sparar 2 000 euro per år.

Sedan finns det åtgärder som sparar lite mer, men som ändå inte går åt servicenätet. Det handlar bland annat om att sänka temperaturen inomhus i stadens fastigheter med en eller två grader.

Det sparar mellan 120 000 euro och 240 000 euro per år beroende på hur många grader det handlar om.

Listan med sparåtgärder måste granskas årligen och om det verkar som åtgärderna inte har önskad effekt måste vi ta till nya lösningar

Mika Sivula

Bland sparplanerna finns också att höja parkeringsavgiften och att återinföra den för lördagar samt att utvidga det område man uppbär avgifter på.

Det ger tillsammans totalt 80 000 euro mer i kassan de tre närmaste åren.

Stadsstyrelsens ordförande Jussi Patinen från Samlingspartiet säger att partiet tillsammans med SFP motsätter sig en förhöjning av avgifterna.

- Man ska inte bestraffas för att man parkerar lagligt. Däremot vill vi att man höjer parkeringsboten så att den som parkera fel betalar mera, säger Patinen.

Hård debatt

På onsdag (8.5) ska stadsstyrelsen ta sig an listan över sparobjekt. Om en vecka är det sedan stadsfullmäktiges tur.

Parkeringsavgiften kommer inte att vara den enda frågan politikerna kommer att bryta arm om.

Nedläggningen av fyra småskolor väntas bli en riktigt het potatis i fullmäktigesalen.

Skolnedläggningar har varit på tapeten förut och har väckt motstånd.

- Tidigare har skolbesluten i Lojo fattats med en eller två rösters marginal. Det är omöjligt att sia om hur det kommer att gå i fullmäktigesalen, säger stadsstyrelsens ordförande Jussi Patinen.

Han säger att Samlingspartiets och SFP:s linje är att man hellre stänger skolor och satsar på ordentlig undervisning i de byggnader som finns än betalar för väggar och tak.

- Men många grupper är splittrade i frågan.

Jussi Patinen.
Bildtext Jussi Patinen.
Bild: Yle/Monica Slotte-Wallenius

Också stadsdirektör Mika Sivula medger att det är svårt att säga hur det går i skolfrågan.

Han tvingades redan efter helgens politiska förhandlingar dra tillbaka förslaget att lägga ner tandläkarmottagningen i Oinola som ligger i tidigare Nummi-Pusula.

Också stängningen av hälsocentralerna i Sammatti och Karislojo drogs tillbaka.

- Det fanns en politisk enighet i att låta de här vara kvar, säger Sivula.

Det handlar om servicenivån i de delar av Lojo som införlivades med staden år 2013 och som har väckt stor debatt, förklarar stadsstyrelseordföranden Patinen.

Skattehöjningar nästa

Summan som ska sparas in har alltså krympt till ungefär 9,5 miljoner euro.

Frågan är om det räcker till, också med tanke på skatteprognosen.

Både stadsstyrelseordföranden Jussi Patinen och stadsdirektören Mika Sivula lyfter då upp möjligheten till skattehöjningar.

- Vi kan inte upprätthålla nuvarande servicenivå utan att höja skatterna. Det är helt klart, säger Sivula.

Men det är en väg stadsdirektören vill undvika in i det sista. I dag har Lojo en skatteprocent på 20,5 och redan det är över medeltalet för Nyland, säger han.

- Det behövs stora satsningar på äldrevården under kommande 20 åren då befolkningen blir allt äldre. Om vi i det här skedet tvingas gå in för skyhöga skatter blir läget mycket svårt i framtiden.

- Nog borde vi i första skedet försöka hitta andra lösningar och lämna lite buffert för framtiden, säger han.

Två högar med eurosedlar och en rostig sax mellan dem.
Bildtext Hur mycket ska det saxas av Lojobornas löner i framtiden?
Bild: Mostphotos

Stadsstyrelseordföranden Jussi Patinen säger att de politiska partierna hellre ser andra åtgärder än skattehöjningar.

- Det är en åtgärd vi måste ta till om vi inte får ekonomin i balans på något annat sätt.

Arbetet fortsätter

Sivula konstaterar också att det här bara är början. Arbetet med att balansera ekonomin tar aldrig slut och det kan finnas skäl att återkomma till sparpaketet flera gånger.

- Arbetet med att utveckla verksamheten fortsätter hela tiden. Man kan kanske säga att den här listan ger en slags sämja i fullmäktige i vissa ärenden för de två sista åren av mandatperioden.

- Listan med sparåtgärder måste granskas årligen och om det verkar som åtgärderna inte har önskad effekt måste vi ta till nya lösningar.

Till 96 eller 97 procent finns all service inom staden fortfarande kvar

Jussi Patinen

Sivula konstaterar att Lojos personal på drygt 3 000 personer kommer att minska med närmare 60 personer om sparplanerna nu godkänns. Det ger besparingar på 2,5 miljoner euro.

Särskilt bildningssektorn är den som står för de största nedskärningarna. Men också inom stadens administration faller bilan.

Det handlar inte bara om uppsägningar. Man försöker också sköta nedskärningarna genom pensioneringar och genom att inte ersätta personal som slutar av fri vilja.

Sivula konstaterar att den största delen av de anställda jobbar inom vården eller på skolorna.

- Hur mycket personalen minskar beror på vilka besluten om servicenätet blir.

Statliga beslut har också direkta konsekvenser för kommunerna.

- Det har under våren varit mycket tal om att höja antalet vårdare per äldre till 0,7. Om riksdagen fattar ett sådant beslut måste Lojo genast anställa tiotals nya vårdare, säger Sivula.

Också goda sidor

Stadsstyrelsens ordförande Jussi Patinen vill också se positiva saker i det arbete som nu görs.

Han menar att Lojo genom att balansera sin ekonomi har råd med stora investeringar. De satsningarna gör staden mera attraktiv.

- Det här handlar inte bara om de stora skolprojekt som nu står för dörren. Utan det handlar också om satsningar som vi kan göra efter de investeringarna.

- Det är klart att det känns trist just nu att fatta nedskärningsbeslut, men med tanke på framtiden är de nödvändiga. I slutändan kommer de att leda till positiva saker, säger Patinen.

Han vill också tillägga att merparten av stadens verksamhet finns kvar efter att staden har genomfört förändringarna.

- Till 96 eller 97 procent finns all service inom staden fortfarande kvar, säger Patinen.

Diskussion om artikeln