Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Båtar får flytta på sig då vårdhem byggs vid Urskogens plan i Hangö

Från 2019
Båtar står förtöjda i en hamn.
Bildtext Båtarna kan eventuellt vinterförvaras i Hangöby hamn - staden utreder frågan.
Bild: Yle/Veronica Montén

Vinterförvaring av båtar ska inte längre tillåtas på Urskogens plan i Hangö. I stället ska staden hitta en annan lösning.

Orsaken är att bolaget Plus Hoivakiinteistöt vill bygga ett servicehem för omkring 30 personer vid Gunnarsgränd där båtförvaringen finns.

Stadsstyrelsen beslutade i måndags (7.5) efter omröstning 7-2 att reservera tomten där bolaget kan bygga ett servicehem. Eero Koli (Hangö 2016) och Birgitta Gran (VF) motsatte sig att staden reserverar tomten.

Hangö stad arrenderar tomten till bolaget. Det ska visa upp godkända byggplaner senast i slutet av det här året.

Båtförvaring i över tio år

Urskogens plan har varit vinterförvaringsplats för båtar sedan år 2008. Det fanns inte tillräckligt med parkeringsplatser på Hamnområdet i Hangöby och Urskogens plan blev då en tillfällig förvaringsplats för båtar.

Under somrarna kan båtägarna också förvara sina båttrailers på planen. Urskogen plan är cirka 6 800 kvadratmeter stor. Ungefär 5 000 kvadratmeter av området är i användning.

Hangö stad har tagit fram tre alternativ till var båtarna i stället kan förvaras.

Parkeringen i Hangöby hamn kunde användas

Alternativ ett går ut på att den asfalterade parkeringen i Hangöby hamn tas i bruk som förvaringsplats för båtar vintertid.

Vinterförvaringsställningar får inte förvaras där under sommarsäsongen.

Planen är 2 500 kvadratmeter stor och den har inte plats för alla båtar som nu förvaras på Urskogens plan.

Staden kan skapa ny plats i Hangöby hamn

Alternativ två går ut på att man skapar en ny plats för vinterförvaring av båtar på Hangöby hamns område. Här behöver göras en del arbetet som beräknas kosta kring 300 000 euro.

Vägen längs stranden behöver förbättras så att den håller för att transportera båtar från förvaringsplatsen till sjösättningsrampen och vice versa.

Vägen finns dessutom på ett område där det är risk för översvämning.

På området som kunde användas för vinterförvaring finns delar av spånbanan och Hangö frisbeegolfbana och delar av banorna borde i så fall flyttas.

Det har också dumpats finfördelade muddringsmassor på området och de behöver sannolikt tas bort om området blir förvaringsplats för båtar. Båtförvaringsfältet borde asfalteras och dagvattendräneras.

Privat förvaring också ett alternativ

I alternativ tre blir det ingen kommunal vinterförvaring av båtar. I stället kan båtarna förvaras hos privata båtförvaringsföretag där det är möjligt för båtägarna att själva reparera sin båt.

Hangö stad ska nu utreda vilken som är den bästa platsen att förvara båtar.

Då hyresavtalet med bolaget som bygger vårdhemmet görs upp ska också tryckavloppet som löper genom Urskogens plan tas i beaktande.

Om vårdhemmet byggs mitt på Urskogens plan måste tryckavloppet flyttas.

Stadsstyrelsen poängterar att det är viktigt att det här tas i beaktande då hyresavtalet görs upp. Hangö stad tar inte ansvar för kostnaderna.

Diskussion om artikeln