Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Analys: Alla vill satsa på utbildning men skogen är en svår nöt att knäcka - här är nyckelfrågorna som ska lösas innan vi har en regering

Från 2019
Uppdaterad 09.05.2019 11:29.
Carmela Walder analys.

Regeringsförhandlingar är aldrig lätta att föra, speciellt inte om man som socialdemokraten Antti Rinne strävar efter att bilda en bred majoritetsregering. I Ständerhuset i Helsingfors mäts under de följande tre veckorna viljan till att kompromissa också i hjärtefrågor, skriver Carmela Walder.

Med i regeringen vill Rinne ha Centern, De gröna, Vänsterförbundet och Svenska folkpartiet.

Många viljor ska jämkas samman och alla partier har listat sina knäckfrågor. Under de följande veckorna mäts viljan till att kompromissa också i hjärtefrågor.

En kostnadsfri utbildning på andra stadiet kan bli en kompromiss

Vissa frågor blir helt klart lättare att förhandla om än andra. Hit hör till exempel satsningar på utbildningen.

Alla partier som ger sig in i förhandlingarna var under presskonferensen i riksdagen på onsdagen rörande ense om att Finland ska satsa på utbildningen. Här finns det förutsättningar att ganska enkelt komma fram till en gemensam linje.

Men också i den här frågan har partierna olika åsikter. Socialdemokraterna skulle vilja höja läroplikten till 18 år, medan Centern vill garantera utbildningen nära hemmet också på glesbygden.

En kompromiss i utbildningsfrågan kunde var att göra andra stadiets utbildning kostnadsfri för alla för att få flera att avsluta sina studier.

Svår fråga hur mycket skog Finland kan avverka

Frågan kring hur Finland ska bevara biodiversiteten blir betydligt svårare att lösa. De gröna och Centern står långt ifrån varandra då det kommer till hur mycket skog Finland kan avverka.

Centern får flankstöd av Svenska folkpartiet (SFP) i sin strävan att måna om jord- och skogsbrukarnas intressen.

Då SFP lanserade sitt EU-valprogram för några dagar sade partiordförande Anna-Maja Henriksson att det är viktigt för partiet att bevara ett finländskt jordbruk.

Vänsterförbundets Li Andersson sade redan på onsdagen att skogsavverkningarna troligen blir en svår nöt att knäcka i regeringsförhandlingarna.

Enligt De grönas Pekka Haavisto blir det “intressant att se” hur den här frågan ska lösas.

Centerns Juha Sipilä å sin sida sade på onsdagen att det är viktigt att den nya regeringen garanterar att Metsä Groups planer på en ny massafabrik i Kemi förverkligas.

Alla är överens om att det är viktigt att motverka klimatförändringen, men Socialdemokraterna har en betydligt stramare tidtabell än Centern.

Socialdemokraterna vill att Finland ska vara koldioxidneutralt år 2035, medan Centern strävar mot koldioxidneutralitet först tio år senare, alltså år 2045.

Sysselsättningsgraden ska höjas - men hur?

Partierna är överens om att sysselsättningsgraden måste höjas till 75 procent, men frågan är vilka åtgärderna borde vara. Här går nog åsikterna isär.

Vänsterförbundet anser att det mycket långt handlar om att förbättra utbildningsnivån och att genom olika satsningar skapa flera arbetsplatser inom den offentliga sektorn.

Svenska folkpartiet tycker nog att det i den här frågan mycket mera handlar om att se över skatterna.

Vänsterförbundet och Socialdemokraterna vill absolut slopa den mycket kritiserade aktiveringsmodellen för arbetslösa, men frågan är hur den ska ersättas.

Vilken käpp eller morot ska Rinnes regering ta till för att öka sysselsättningen?

Mera hemmatid för papporna?

Det har länge funnits ett tryck på att förnya familjeledigheterna för att papporna i större utsträckning ska delta i vården av små barn.

Det är ytterst oklart en hurudan kompromiss förhandlarna kan nå på den här punkten.

Vänsterförbundet och Centern är av helt olika åsikt om hur familjeledigheterna ska förnyas.

Vänsterförbundet talar för en modell där mamman skulle vara ledig de första sex månaderna, pappan de följande sex månaderna och sedan någondera av dem de resterande sex månaderna.

Centern å sin sida vill absolut inte att hemvårdsstödet slopas. Centern har för sin del som en av sina knäckfrågor ett familjepaket som förbättrar barnfamiljernas situation för att öka nativiteten.

Hur ett sådant familjepaket ska förenas med en reform av familjeledigheterna är oklart.

De lägsta pensionerna höjs troligen

Socialskyddet ska förnyas och vårdreformen är fortfarande ogjord. Alla parter i förhandlingarna är ense om att det äntligen är dags att ro den reformen i hamn.

Då det kommer till socialskyddet lovade Antti Rinne under sin valkampanj att höja pensionerna för dem som har de allra lägsta pensionerna. Det här torde Centern inte ha någonting emot.

Centern vill ha tillbaka sina traditionella väljare på landsbygden. Många av dem är pensionärer.

Press på att ro i land vårdreformen

Socialdemokraterna vill skapa bredare axlar i vården, alltså vårdområden som enkom skulle sköta vårdfrågor.

Centern har som knäckfråga att de 18 landskapen fortfarande ska bildas. I Centerns modell ska landskapen också ha andra uppgifter än bara social- och hälsovård.

Här behövs en kompromiss. Någondera parten måste pruta på sina krav.

Valfriheten i vården talar inget av de möjliga regeringspartierna längre om. Skandalerna inom äldreomsorgen har begravt den tanken.

Nya skatter för företagen delar partierna

Möjliga företagsskatter kommer att väcka debatt.

Centern och Svenska folkpartiet vill inte höja företagsbeskattningen, medan Socialdemokraterna har talat för att bolag som inte är börslistade ska börja betala mera skatt på dividender.

Kompromisser behövs alltså på många punkter, det här är bara en bråkdel av dem.

Dessutom är tidtabellen ytterst stram. Antti Rinnes mål att ha en fungerande regering den 24 maj, alltså redan om tre veckor.

Artikeln är ändrad 9.5.2019 kl 11.26. Formuleringen "ska börja betala skatt" är ändrad till "ska börja betala mera skatt".

Diskussion om artikeln