Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Var landar din röst i Europaparlamentet? Kolla vad grupperna står för och vart partierna hör

Från 2019
Uppdaterad 14.05.2019 17:32.
En lista med politiska partier i Finland och namn på flera olika politiska grupper i Europaparlamentet.

Vet du vad SFP och Centern har gemensamt? De sitter i samma grupp i Europaparlamentet. Här kan du se vilka de politiska grupperna i EU-parlamentet är, vad grupperna jobbar för och vart våra partier hör.

Vart hör ditt parti?

Klicka på ett finländskt parti för att se vilken grupp partiet hör till i EU-parlamentet och vad den gruppen står för.

(Kristdemokraterna har för närvarande ingen ledamot i Europarlamentet. Däremot är partiet medlem i Europeiska folkpartiet EPP. För tillfället är inget finländskt parti anknutet till Gruppen frihet och demokrati i Europa (EFDD) och Gruppen nationernas och friheternas Europa (ENF).

De politiska grupperna i Europaparlamentet fattar viktiga beslut som påverkar dig

I Europaparlamentet är politiker med liknande värderingar och partibakgrund indelade i politiska grupper.

Samtliga politiska grupper i parlamentet är förknippade med något av de 13 europeiska partier som fungerar som ett slags takorganisationer för nationella partier i Europa.

Att vara medlem i en politisk grupp i parlamentet förutsätter emellertid inte att man är medlem i ett europeiskt parti.

För att bilda en parlamentsgrupp krävs att minst 25 ledamöter från minst sju medlemsländer medverkar.

Det här innebär att alla europeiska partier inte har möjlighet att på egenhand bilda en grupp i parlamentet. Således är många av de politiska grupperna i parlamentet sammanslutningar mellan fler europeiska partier.

Alla hör inte till en grupp

En del ledamöter i parlamentet förblir grupplösa av egen vilja eller för att de personligen eller på grund av sin partitillhörighet inte är välkomna till någon av de befintliga grupperna.

De politiska gruppernas storlek och sammansättning variera från val till val. Det händer politiska grupper fusioneras eller helt upphör att existera då mandatfördelningen i parlamentet förändras.

Finland är för tillfället företrätt i sex av åtta politiska grupperna. Genom att klicka på ett finländskt parti i visualiseringen ovan kan du läsa mer om de grupper som de finländska riksdagspartierna hör till.

Diskussion om artikeln