Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Skola på gångavstånd och tvåspråkighet högst på listan om invånarna i östra Borgå får bestämma

Från 2019
Flicka cyklar
Bildtext Illustrerande arkivbild.
Bild: Mikael Crawford

Nu har Borgå utrett hur invånarna i stadens östra delar vill att utbildningstjänsterna ska ordnas där i framtiden.

Staden gjorde en enkät som kunde besvaras under ett par veckor i april och den väckte stort intresse med sammanlagt 486 svar.

De flesta som svarade, cirka 40 procent, hör till gruppen där Sannäs skola är barnets nuvarande eller kommande närskola. 20 procent av de svarande har Ilolan koulu som närskola.

Resten av de svarande hörde till gruppen övriga Borgåbor.

Cirka 33 procent av de svarande vill att utbildningstjänsterna i fortsättningen ska ordnas i Sannäs och cirka 30 procent att utbildningen ska ordnas i Illby.

Var fjärde önskade att utbildningen i framtiden ordnas både i Illby och Sannäs som nu.

Som väntat ville invånarna i Sannäs att skolan finns i Sannäs och invånarna i Illby att skolan finns i Illby.

Inte så viktigt med skilda skolor för språkgrupperna

Då de svarande fick prioritera olika alternativ landade gångavstånd till skolan, en skolväg på under 10 kilometer och ett tvåspråkigt bildningscentrum högst på listan.

Däremot ansåg de svarande inte att det är viktigt att svensk- och finskspråkiga skolor placeras på olika ställen, att skolan har färre än 100 elever eller att skolbyggnaden är modern.

När det kommer till tjänster och lokaler i samband med skolan upplevdes speciellt morgon- och eftermiddagsverksamheten som viktig. I svaren önskades också en gymnastiksal och förskoleundervisning.

De flesta önskade att daghemmen i första hand placeras i Illby. På andra plats kom Sannäs, och på tredje plats att daghemmen placeras på något annat ställe i östra Borgå.

Cirka 17 procent av vårdnadshavarna i Sannäs skola och 4 procent av vårdnadshavarna i Ilolan koulu ville att daghemmen placeras i centrum.

Båda grupperna ser ändå helst att daghemmen i första hand finns i den egna byn.

Frisk skola med ren inneluft prioriteras

Den öppna frågan om vilka de viktigaste egenskaperna den nya skolbyggnaden borde ha fick över 200 svar. Överlägset flest önskade en frisk skola med ren inneluft.

Andra saker som nämndes flera gånger var trygghet, natur, mångsidiga lokaler, goda motionsmöjligheter, goda förbindelser, tvåspråkighet och lämplig storlek på klasserna.

Nu ska bildningsnämnden bekanta sig med resultaten från enkäten.

– Vi vill ändå ännu vänta på att rapporterna om Ilolan koulus och Sannäs skolas skick blir färdiga i början av sommaren. Därefter tar bildningsnämnden ställning till hur utbildningstjänsterna i östra Borgå ordnas i framtiden, säger bildningsdirektör Hilding Mattsson.

Diskussion om artikeln