Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åboforskare: Traumat kan gå i arv - barn till invandrarpappor löper större risk för posttraumatiskt stressyndrom

Från 2019
Pappa och bebis läser bok
Bildtext Arkivbild. Personerna har ingen koppling till artikeln.
Bild: Picsea/Unsplash

Barn som är födda i Finland och vars pappa har invandrarbakgrund, löper en större risk för att insjukna i posttraumatiskt stressyndrom jämfört med barn vars båda föräldrar är födda i Finland.

Det visar forskning gjord vid barnpsykiatriska forskningscentret vid Åbo universitet.

Enligt Åbo universitet vet man rätt lite om hur traumor överförs från en generation till en annan. Den här informationen skulle ändå vara viktig, speciellt i skolor och inom hälsovården.

Traumat kan gå i arv

De som lider av posttraumatiskt stressyndrom kan bland annat lida av ångest, uppleva den traumatiska händelsen om och om igen, undvika såndant som påminner om traumat och ha olika typer av problem med minnet, inlärningen och hanteringen av känslor.

- Risken för att det posttraumatiska stressyndromet går i arv var dubbelt så högt för barn födda i Finland och vars pappa hade varit mindre än fem år i landet, säger forskare Sanju Silwal vid barnpsykiatriska forskningscentret i ett pressutskick.

röd hink i sandlåda
Bild: Yle/Erica Vasama

Med i forskningen var alla de drygt 3 600 barn, som hade fått en diagnos för posttraumatiskt stressyndrom under åren 1987 och 2012.

Större risk för barn vars pappor är från Mellanöstern och Nordafrika

Forskningen skiljer inte åt vem som kom till Finland som flykting och vem som kom till landet exempelvis för att jobba eller studera.

Risken för posttraumatiskt stressyndrom var ändå störst hos de barn, vars pappa var från Nordafrika och Mellanöstern.

- Många av de invandrare som kommer från de här områdena har kommit som flyktingar. Det kan vara en orsak till det här, säger Silwal.

Föräldrarna kan vara traumatiserade av händelserna i hemlandet men också av själva migrationsprocessen - flykten och osäkerheten innan beslutet om uppehållstillstånd, fortsätter Silwal.

Traumor från förintelsen och krig har gått i arv

Enligt Andre Sourander, professor i barnpsykiatri vid Åbo universitet har tidigare forskning visat att föräldrarnas psykiska börda kan överföras till barnen.

Litet barn vid staket.

Det här har märkts bland barn, vars föräldrar överlevde förintelsen, var krigsveteraner eller har varit flyktingar.

- Föräldrarnas traumatiska upplevelser kan försvaga orket i föräldrarskapet och att man inte kan forma ett lika starkt känslomässigt band till sina barn. Det här ökar risken för traumatiska händelser i familjen, säger Sourander i pressutskicket.

"Viktigt att vara medveten om föräldrarnas trauman och att de kan överföras på barnen"

Enligt forskare Sanju Silwal har forskningsresultatet betydelse för de som jobbar med invandrare.

- Om man inte får vård för sin traumatiska upplevelse, så ökar risken för psykiska störningar vilket kan leda till en kraftigt nedsatt handlingsförmåga och kroniska sjukdomar såsom depression och hjärt- och kärlsjukdomar, säger Silwal.

Det är viktigt att man är medveten om att föräldrarnas trauman kan överföras på barnen, speciellt då andelen familjer med invandrarbakgrund ökar i Finland, fortsätter Silwal.

- Hälsovården och skolorna borde fästa större uppmärksamhet vid barnens kulturella bakgrund och beteendeproblem. Traumatiska upplevelser kan påverka det här.

Diskussion om artikeln