Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Så här omskärs en snopp - och det är helt lagligt, men i Danmark vill man nu ge alla barn rätt till sin egen kropp

Från 2019
Uppdaterad 10.05.2019 10:47.
Målning av Jesu omskärelse.
Bildtext En målning som visar omskärelsen av Jesus.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Omskärelse av pojkars snoppar är helt lagligt i Finland. Det accepteras också i Danmark, medan kvinnlig könsstympning är olagligt. Föreningen Intact Denmark vill med lag skydda alla barns genitalier, och införa en åldersgräns på 18 år för omskärelse.

Lena Nyhus är grundare av och ordförande för Intact Denmark. Ifjol samlade föreningen 50 000 underskrifter för sitt medborgarinitiativ där de krävde ett slut på omskärelse av minderåriga pojkar, då proceduren inte sker på medicinsk grund.

- Friska barn borde inte skäras i, oberoende om det handlar om genitalier, kinder eller någon annan kroppsdel. Om vuxna vill operera sina genitalier eller alla andra kroppsdelar är det fullständigt okej, det är deras val, säger Nyhus.

En bild som beskriver hur en omskärelse går till.
Bild: Yle

Intact Denmark är inte ute efter att förbjuda omskärelse i sig, det är endast en åldersgräns man vill införa. En viktigt skillnad, anser Nyhus.

- Vi vill inte förbjuda något. Vi vill bara försäkra att varje människa har ett val, som vuxna. Därför vill vi införa en åldersgräns på 18 år, för att alla själva ska få bestämma ifall de vill förändra sin kropp. Därför väljer vi att inte prata om förbud, utan betona varje individs personliga rättigheter.

Lena Nyhus.
Bildtext Lena Nyhus.
Bild: Lotta Sundström / Yle

Nyhus vill inte påstå att omskärelse inte kan vara det rätta valet för en del människor. Men hon anser att ingen annan än personen vars kropp det gäller ska kunna fatta ett sådant beslut.

- För oss handlar det om mänskliga rättigheter. Vi har alla rätten till våra egna kroppar. Vi har alla rätten att själva bestämma om religion, estetik eller hälsofrågor är orsak att förändra något hos våra kroppar. Om någon annan fattar det beslutet för oss är det oåterkalleligt. Att försäkra oss om att alla får välja själva, det är allt vi vill.

Personliga berättelser väckte personligt engagemang

Nyhus har engagerat sig i frågan om genital integritet i flera år. Under ett besök i Åbo berättar Nyhus att hon alltid varit intresserad av sekularitet, och av hur politik och religion fungerar ihop.

- För sju år sedan blev jag mera medveten om frågorna kring manlig omskärelse och att det är en gråzon i dansk politik. Så jag skrev en insändare om omskärelse i en israelisk tidning, vilket var lite kontroversiellt. Jag förväntade mig mycket motstånd, men istället blev jag kontaktad av män runt om i världen som ville tacka och berätta sin personliga historia.

Berättelserna Nyhus fick ta del av var historier om isolering och svårigheter av olika slag. Männen som hörde av sig var från Israel, Syrien, USA, Australien, Norge och Danmark.

Att ta del av del av de här berättelserna fick Nyhus att känna att hon måste föra frågan vidare.

- Efter att ha fått höra något så personligt, är det svårt att bara vända ryggen till. Varje berättelse fick mig att vilja hjälpa den personen, och många fler. Det ledde till att Intact Denmark grundades.

En sax och plasthandskar när en pojke blir omskärd i Indonesien
Bildtext En liten pojke blir omskärd i Indonesien.
Bild: Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

Juridiskt påminner läget i Danmark om läget i Finland. I Finland är omskärelse av minderåriga pojkar på icke-medicinska grunder tillsvidare inte specifikt förbjudet i lag. Men enligt Institutet för hälsa och välfärd THL anses ingreppet kränka barnets personliga integritet och självbestämmanderätt. För föräldrar som vill omskära sin son tillhandahåller THL riktlinjer från Social- och hälsovårdsministeriet. THL uppskattar att ungefär 400 pojkar årligen omskärs i Finland på kulturella eller religiösa grunder.

Omskärelse av pojkar i Finland

I Danmark är omskärelse av friska pojkar enligt Nyhus en gråzon.

- Tekniskt sett är all slags misshandel ett brott. Men när en viss slags handling länge har ignorerats har det blivit semilagligt. Vi har också lagstiftning som säger att alla medicinska ingrepp kräver välinformerade medgivanden. Men det ignoreras.

- Jag kan inte säga att det är specifikt olagligt att omskära friska barn i Danmark, men jag kan inte heller säga att det specifikt är tillåtet. Och det är det vi vill ha ändring på.

Enligt Nyhus uppskattar man att mellan 1 500 och 3 500 minderåriga pojkar i Danmark omskärs per år utan medicinsk orsak. Ifjol registrerades 782 omskärelser. Resten av omskärelserna kan ha utförts utomlands, eller så lämnades de oregistrerade.

Många stöttar initiativet om en åldersgräns, men frågan är kontroversiell

En gallup utförd av Megafon för Politiken och TV 2 år 2016 visade att 87 procent av danskarna var positiva till att införa en 18-års åldergräns. Trots det har medborgarinitiativet varit en kontroversiell fråga, medger Nyhus. En del förespråkar omskärelse, en del är skeptiska till lagstiftning om saken. Rörelsen Intact Denmark har beskyllts för rasism och antisemitism.

- För en del handlar det om en känsla av diskriminering. Man ifrågasätter ifall det finns en rasistisk underton i det hela, som skulle handla om att få minoriteter att inte känna sig välkomna i Danmark.

Nyhus avvisar prompt den kritiken.

- Så är det förstås inte. Över 80 procent av befolkningen är inte rasistiska och emot minoriteter, vi bara bryr oss om barnens rättigheter. Men det finns ett problem här och jag tar det på väldigt stort allvar. Vi måste vara mycket medvetna om att minoriteter inte ska uppleva det som diskriminering.

Omskärelse eller könsstympning - vad ska det kallas då förhuden avlägsnas?

Fler köksbordsoperationer?

En vanlig invändning då lagstiftning mot omskärelse diskuteras är att proceduren fortfarande skulle utföras, men eventuellt i mindre trygga omständigheter. Tanken är då att det är tryggare för pojken som omskärs att proceduren inte är olaglig.

- Det är viktigt att beakta ifall lagstiftning mot omskärelse utan medicinska orsaker skulle leda till fler problem med köksbordsoperationer. Men saken är den att vi i Danmark redan har en hel del sådana. En liten del av den uppskattade mängden omskärelser registreras.

Nyhus ifrågasätter ifall och till vilken grad eventuella negativa följder ska påverka hurdana riktlinjer man vill ha i saken. För Nyhus handlar en lagstiftning som skulle förbjuda omskärelse av pojkbebisar om mänskliga rättigheter.

- Även om en åldersgräns skulle leda till att varenda omskärelse utförs olagligt, handlar den stora frågan ändå om mänskliga rättigheter. Ska vi, eller ska vi inte, försvara grundläggande mänskliga rättigheter, endast för att någon hotar att bryta mot dem? Var går den gränsen?

Intersexbarn skulle också beröras om Intact Denmark får sin vilja igenom

Även om interkönade barn inte specifikt nämns i medborgarinitiativet, är Intact Denmarks önskan att en lag om genital integritet skulle gälla alla kön. Förutom pojkar och flickor vill de också inkludera interkönade barn, det vill säga barn som vid födseln inte är entydigt manliga eller kvinnliga. Ofta fastställs då ett kön och barnet kan få genomgå ingrepp för att kroppen ska stämma överens med det könet.

- Vi vill att man väntar med alla operationer som inte är nödvändiga av hälsoskäl. Om det bara handlar om att normalisera barnets genitalier, för att de ska se ut som en pojke eller flicka, ska man vänta tills barnet själv kan välja.

För intersexbarn kan situationen ändå vara sådan att en åldersgräns på 18 år för ingrepp inte fungerar, säger Nyhus.

- Vissa operationer kan behöva utföras i ett tidigare skede, men det måste vara individens eget val. Inte föräldrarnas, inte läkarnas och inte samhällets.

Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar om icke-medicinsk omskärelse av pojkar i Finland

  • Icke-medicinsk omskärelse av pojkar ingår inte i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

  • Endast en legitimerad läkare får utföra omskärelse.

  • Läkaren ska före ingreppet ge vårdnadshavarna tillräcklig information om omskärelsens karaktär, effekter och eventuella olägenheter samt om att ingreppet är oåterkalleligt.

  • En förutsättning för omskärelsen är vårdnadshavarnas skriftliga samtycke och omskärelsen får inte utföras om den ena vårdnadshavaren motsätter sig ingreppet.

  • Omskärelsen får inte utföras om pojken med hänsyn till sin ålder och utvecklingsnivå kan förstå betydelsen av omskärelsen och har uttryckt att han motsätter sig omskärelsen.

  • Omskärelsen ska utföras under sterila förhållanden och ingreppsförhållandena ska också i övrigt vara ändamålsenliga. Omskärelsen ska utföras med smärtlindring, som en läkare ansvarar för.

SHM:s anvisning tillämpas på sådan omskärelse av förhuden på pojkens könsorgan som utförs av icke-medicinska skäl på pojkar som är under 18 år.

Källa: THL

Enligt tidigare opinionsmätningar verkar en majoritet av den danska befolkningen ställa sig positiv till en åldersgräns. I Danmarks parlament, Folketinget, är det ännu inte många partier som offentligt backar upp medborgarinitiativet. Men alla partier har inte heller krävt gruppdisciplin i ärendet.

Enligt Nyhus finns det tre huvudorsaker till att man i Danmark, och eventuellt också i andra nordiska länder, avvaktat med att lagstifta om omskärelse. En orsak är oro för minoritetsfrågor, och farhågor kring religionsfriheten som inte får kränkas. Som andra orsak lyfter Nyhus fram risken för ekonomiska sanktioner.

- I Danmark hade vi en kris i samband med de tecknade Mohammed-bilderna. Det kostade Danmark mycket i exportkronor, och är något landet fortfarande betalar för idag.

Jyllands-Postens redaktion
Bild: EPA / Martin Sylvest Andersen / Scanpix Danmark

Mohammedteckningarna publicerades av Jyllands-posten i september 2005. Ett år senare uppgav Dansk Industri i en intervju för BBC att teckningarna på grund av bojkotter i muslimska länder kostat den danska exporten 134 miljoner euro, enligt en jämförelse med samma tidpunkt året före publiceringen.

- Det uppskattas att lagstiftning som begränsade omskärelse skulle bli ännu dyrare för dansk export, säger Nyhus.

- Också USA har hotat med sanktioner, både under tidigare president Obamas administration och under nuvarande administration med Trump.

Den tredje orsaken handlar enligt Nyhus om terrorism.

- En orsak som kan väga väldigt tungt för många är risken för terrorism. Det finns definitivt en oro hos danska politiker om att lagstiftande kring omskärelse kunde leda till allvarlig terrorism.

Nyhus vill inte avfärda något av de tre orosmoment hon listat.

- Ett sätt att närma sig saken som vi betonat är att lagar om detta borde stiftas med ett så brett politiskt understöd som möjligt i Danmark. Vi vill inte ha endast ett eller två partier som pressar på i frågan, utan så många partier som möjligt.

Folketingsval i juni - hur går det med initiativet?

I tisdags utlyste Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) val. Danmark går till valurnorna och väljer nytt Folketing den 5 juni. Att mandatperioden byts innebär i teorin att Intact Denmarks medborgarinitiativ går om intet. Men Nyhus misströstar inte, utan litar på att frågan kommer att tas upp till behandling också nästa period i Folketinget.

- 13 partier ställer upp kandidater i Danmark. Vi hoppas på stöd av majoriteten av partierna för att det ska bli tydligt att det här inte handlar om några få personer som för fram något som kunde vara en rasistiska agenda, utan ett enat folk som för fram barnens rättigheter.

- Om ett brett spektrum av människor kan enas i den här frågan blir det mindre kontroversiellt. Kanske vi då också kunde stå sida vid sida internationellt och förklara att det här är en naturlig konsekvens av Skandinaviens fokus på barnens rättigheter, inte minoritetspåhopp.

Diskussion om artikeln