Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Vid Åbos tropiska oas vill man leva som man lär - nu ska oljepannorna bort

Från 2019
Botaniska trädgårdens växthus utifrån sett med tre små flickor i förgrunden.
Bildtext Växthusen ska i framtiden värmas upp med miljövänliga energiformer.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Ett alldeles litet projekt är det inte, att uppfylla klimatmålen vid Åbo universitets botaniska trädgård.

Därför utreds nu flera olika energialternativ för hur uppvärmningen av växthusen ska skötas i framtiden, berättar professor Ilari Sääksjärvi som leder verksamheten.

- Den botaniska trädgården är speciell eftersom vi upprätthåller växtförhållanden för växter från olika klimatzoner. Det här kräver varma växtförhållanden. Då är också energiförbrukning ganska hög.

Ilari Sääksjärvi i Botaniska trädgården i Runsala.
Bildtext Ilari Sääksjärvi i favoritummet. Han forskar själv i biodiversiteten i de sydamerikanska regnskogarna.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Energiförbrukningen vill man också anpassa till det miljöbudskap som den botaniska trädgården för fram.

- Vi vill ju med dessa utställningar informera besökarna om miljöfrågor och frågor som berör naturens mångfald. Därför vill vi också att vår energiförbrukning i framtiden är möjligast effektiv.

Oljebilen - en återkommande besökare

Växthusen i den botaniska trädgården på Runsala värms för tillfället med olja, vilket är det system som togs i bruk i slutet av 1990-talet då växthusen förnyades. Vilka mängder olja uppvärmningen kräver avslöjar Sääksjärvi inte, men medger att mängderna är stora.

- Oljetransportbilen får köra in på gården flera gånger per år med leveranser.

Värmelampor som lyser i växthuset.
Bildtext För att de tropiska växterna ska trivas behövs det både värme och fukt.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Vilka ersättande lösningar man kommer att ta till är ännu öppet, men förhoppningsvis kan man dela med sig av erfarenheterna av de nya värmesystemet med andra liknande anläggningar inom ett eller två år.

Jag är oerhört stolt över våra trädgårdsmästare!

Den botaniska trädgården på Runsala inhyser cirka 5 000 växtarter i sina samlingar. Några större planer på att utöka dessa finns inte i den närmaste framtiden, men på sikt finns det drömmar om att eventuellt kunna utvidga.

- För tillfället strävar vi efter att hålla de befintliga samlingarna så fina som möjligt. Jag är oerhört stolt över våra trädgårdsmästare som jobbar hårt med att kunna erbjuda besökarna en autentisk stämning av regnskog då de kommer hit.

Den tropiska dammen i växthuset.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Utöver det här försöker man också erbjuda specialutställningar av olika slag, som lyfter fram globala utmaningar som klimatförändringen och utarmningen av naturens mångfald. Sääksjärvi är själv professor i ämnet biodiversitetsforskning och ämnet ligger därför nära hjärtat.

I våras kunde besökarna bekanta sig med flera exotiska grodarter och ännu innan sommaren öppnar ytterligare en till specialutställning. Till hösten finns också andra specialutställningar planerade, som man hoppas ska locka både nya och gamla besökare.

Nytt besöksrekord slås sannolikt i år

Botaniska trädgården är en av Åboregionens populäraste besöksmål. Förra året besökte 50 000 människor trädgården och redan nu närmar man sig samma siffra för 2019. En av orsakerna är det avgiftsfria inträdet till utomhusanläggningarna, men också att Runsala i sig lockar många besökare.

Blomsterrabatter och träd i botansiska trädgården.
Bild: Yle / Annika Holmbom

- Vi har velat hålla inträde till utomhusanläggningen avgiftsfritt så att Åboregionens barnfamiljer, invånare och turister ska kunna ha det som sitt vardagsrum och komma hit för att hitta lugn och samtidigt bekanta sig med våra samlingar.

Trädgården har också många återkommande besökare som kommit i tiotals år. En del besöker trädgården varje vecka. Dessutom kommer det ständigt nya besökare.

En gul hibiskusblomma på nära håll.
Bildtext Hibiskus. (Hibiscus rosa-sinensis)
Bild: Yle / Annika Holmbom
En ljusröd kameliablomma i närbild.
Bildtext Kamelia (Camellia Japonica)
Bild: Yle / Annika Holmbom

- Våra trädgårdsmästare gör ett oerhört stort jobb med att bygga och upprätthålla vår basutställning. Den är fantastisk! Våra största växter är 20 meter höga!

En tropisk oas som inbjuder till avkoppling

Sääksjärvi är stolt över den stora variationen i trädgården. Han besöker själv ofta växthusen för att få en paus under arbetsdagen.

- Här inne kommer man lätt in i en regnskogsstämning. På några timmar kan man ladda batterierna, njuta av skogsdoften, växternas lugnande effekt och göra en upptäcktsresa till Sydamerikas eller Afrikas regnskogar. Man kan njuta av ökenrummet, bekanta sig med Medelhavsväxtligheten eller södra halvklotets växtlighetszoner.

En grupp med skolbarn lyssnar på en man vid en vattendamm.
Bildtext Många skolgrupper besöker växthusen för att lära sig mer om regnskogarnas växtlighet.
Bild: Yle / Annika Holmbom

Diskussion om artikeln