Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lappträsket ska saneras: "Här finns alldeles för mycket sutare och de bidrar till övergödningen"

Från 2019
En äldre man står på en strand. Han ser in i kameran och pekar mot sjön med en pipa som han håller i handen.
Bildtext Fritidsfiskaren Peter Wallén spenderar mycket tid på Lappträsket.
Bild: Yle/Mira Bäck

Saneringen av Lappträsket är på tapeten igen - och den här gången ska det bli av.

Redan på långt håll glittrar vattenytan i solljuset, och man skulle nästan ha lust att ta sig ett dopp. Men Lappträsks pärla, Lappträsket, mår inte bra.

Sjön är bara lite på två meter djup och lider av övergödning. Dessutom verkar fiskbeståndet vara i obalans.

- Jag tycker att jag får fisk så det räcker. Här finns gös och här finns gädda. Det enda man kunde åtgärda ur fiskesynpunkt är att minska på sutarna, säger Peter Wallén.

Han är medlem i Norrby fiskelag och rör sig ofta på och vid Lappträsket.

En roddbåt uppdragen på en strand.
Bild: Yle/Mira Bäck

Enligt Wallén tycks just sutarna öka explosionsartat.

- När man sätter ut nät är de som ett rep efter en natt. Här finns alldeles för mycket sutare och de bidrar till övergödningen, säger Wallén medan han suger på sin pipa.

En sutare
Bildtext Sutaren hör till släktet karpfiskar liksom mört och braxen. Arkivbild.
Bild: Alexander Blinov

Wallén tycker att vattnet brukar se helt okej ut, så bra det kan se ut i en sjö med gyttjebotten.

- När det blåser är det lite grumligare, och när det är lugnt är vattnet ganska klart, säger Wallén.

Kommunen har redan tidigare gjort en del nödingrepp för att få Lappträsket i bättre skick, till exempel fiskat bort skräpfisk och slagit bort vattenväxter.

Planering i sommar

För att kunna planera saneringen så ska man redan i sommar sätta i gång med att provfiska för att få mer information om fiskbeståndet.

- Vi måste veta vilka åtgärder som är vettiga att göra. Vi vill till exempel inte fiska bort skräpfisk om det inte är till någon nytta, säger Maria Luoma-Aho som är teknisk direktör i Lappträsk.

Man ska också kartlägga bottensedimenten och ta reda på hur stor dagvattenbelastning som kommer från Kapellby.

Dessutom ska man ta reda på var det kan finnas våtmarker och kolla upp vilka vattenskyddsåtgärder som används vid åkrarna bredvid Lappträsket.

Vy över en sjö. Till vänster syns ett träd, till höger i förgrunden vass.
Bild: Yle/Mira Bäck

Allt det här gör att saneringsplanen kommer att kosta 24 650 euro. Kommunen hoppas på att få en del av summan från NTM-centralen. Saneringsplanen ska göras av företaget FCG Suunnittelu ja Tekniikka.

Enligt Maria Luoma-Aho kan själva saneringen påbörjas nästa år. Hur mycket den kommer att kosta vet hon ännu inte.

Stärka skyddsvallar och gallra träd

Peter Wallén tycker att man inte ska göra några alltför stora ingrepp i samband med saneringen av sjön.

- Jag är en naturvän, och jag vill inte att det ska stökas till för mycket, säger Wallén.

En äldre man står på en strand och håller i en pipa. Han ser sig över axeln och in i kameran.
Bildtext Peter Wallén.
Bild: Yle/Mira Bäck

Han tycker att man borde gallra bort träd längs vissa stränder.

- Här ser du en strand som borde gallras så att folk skulle se hur vackert det är där uppe från vägen, säger Wallén och visar med armen mot en rad träd en liten bit bort.

Flera båtar ligger uppdragna på en gräsmatta.
Bildtext Det borde göras lättare att dra upp båtarna vid den här stranden, tycker Wallén.
Bild: Yle/Mira Bäck

En annan sak att åtgärda är skyddsvallarna.

- De byggdes när man höjde vattennivån i träsket. De har satt sig och borde åtgärdas innan vattnet börjar rinna över, innan de brister, säger Wallén.

Han hoppas att kommunen vill samarbeta och höra fiskelagens och invånarnas åsikter innan planeringen av saneringen kommer i gång på allvar.

Tidigare åtgärder

Redan 2007 gjorde man upp en plan för att sanera träsket men det blev inte riktigt av. Man gjorde vissa mindre ingrepp och gjorde stränderna trevligare.

Maria Luoma-Aho säger att hon inte vet om det var så att pengarna inte räckte till, men hon anser att saneringsplanen som gjordes då var för allmän för att riktigt vara till någon nytta.

En väderbiten blå roddbåt ligger i strandgräset.
Bild: Yle/Mira Bäck

- Där finns åtgärder som man kan ta till, men man säger inte vad man kan börja med och vad som skulle vara effektivt, säger Luoma-Aho.

Nu, över tio år senare, verkar det finnas en större vilja att få något till stånd.

- Jag har kontaktats av massor av kommuninvånare som är oroliga över träskets situation. Också fullmäktigemedlemmarna har varit aktiva och diskuterat om träsket, säger Luoma-Aho.

Diskussion om artikeln