Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Påven Franciskus: Obligatoriskt inom kyrkan att rapportera misstankar om sexuellt utnyttjande

Från 2019
Uppdaterad 09.05.2019 22:07.
Påven Franciskus
Bild: EPA-EFE/All Over Press

Påven Franciskus har beslutat att det nu är obligatoriskt för romersk-katolska biskopar, präster och nunnor att rapportera om misstänkta fall av sexuellt utnyttjande.

Tidigare var det den enskilda individens samvete som avgjorde om något skulle anmälas.

Påven lovade i februari att han skulle vidta konkreta åtgärder för att tackla det sexuella missbruk som i åratal har skakat den katolska kyrkan.

Biskoparna får nu en direkt skyldighet att se till att sexuella övergrepp rapporteras vidare och att mörkande av sanningen inte sker. Dekretet gäller utnyttjande av såväl barn som vuxna.

I ett apostoliskt brev som är avsett att bli en del av kyrkolagen gör påven klart att alla sexuella närmanden i anslutning till maktbruk från och med nu ses som missbruk. Inga sådana fall ska längre kunna tystas ner.

En genomgripande förändring

Det nya påvliga dekretet ses som en stor förändring, och är avsett att fungera som en signal till den kyrkliga hierarkin om att ingen står utanför granskning.

Enligt nyhetsbyrån Reuters kan man tala om en genomgripande förändring i den katolska kyrkans lag. Präster och biskopar ska inte kunna missbruka sin makt.

Alla katolska stift i världen förpliktigas att bygga upp ett enkelt och lättillgängligt rapporteringssystem.

Det ges också tidsbestämmelser för hur lång tid en lokal utredning och Vatikanens respons får ta.

Vidare sägs det att biskopar som hamnar i en intressekonflikt ska förklara sig jäviga.

Klagan kan skickas till Vatikanen eller Vatikanens representant

Vem som helst ska kunna göra en anmälan. Om en person som gjort en anmälan inte är nöjd med behandlingen av ärendet kan en klagan skickas direkt till Vatikanen eller till Vatikanens representant i det land det är fråga om.

Begreppet minderårig skärps

En viktig ny bestämmelse gäller definitionen av minderårig. Från och med nu anses en person vara minderårig tills han eller hon har fyllt 18 år. Det här gäller överallt.

I samband med sexuella trakasserier och barnpornografi har man tidigare tillämpat enskilda länders bestämmelser om åldersgränser för tillåtet agerande. Ibland har åldersgränsen varit 14 eller 15 år.

Påvens dekret innehåller 19 punkter och har namnet "Vos Estis Lux Mundi" (Du är världens ljus).

Påvligt dekret
Bildtext Ett påvligt dekret
Bild: Reuters TV
Påvligt brev
Bild: Reuters TV

Diskussion om artikeln