Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Darr på ribban när gemensamma kyrkofullmäktige i Pedersörenejden röstade om fusion - dragkamp mellan teologi och ekonomi

Från 2019
Uppdaterad 09.05.2019 23:32.
Storgatan Jakobstad
Bild: Nathalie Lindvall

Gemensamma kyrkofullmäktige röstade på onsdagen för en fusion mellan alla svenska församlingar i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet, med minsta möjliga marginal. Teologi står emot ekonomi och stad emot landsbygd.

Med en rösts marginal gick gemensamma kyrkofullmäktige in för en fusion mellan fyra församlingar i samfälligheten: Jakobstad, Purmo, Esse och Pedersöre. Rösterna föll 19-19 och det var ordförande Rainer Karvonens röst som avgjorde.

- Det är inte bara för Jakobstads skull, vi klarar oss. Men en fusion mellan alla fyra församlingar skulle vara det bästa för hela samfälligheten, säger Karvonen.

Rainer Karvonen, ordförande för Pedersörenejdens kyrkliga samfälligheter
Bildtext Rainer Karvonen.
Bild: Yle/ Kjell Vikman

Det andra alternativet hade varit att de tre pedersöreförsamlingarna gått samman och lämnat Jakobstad utanför. Något som landsortsförsamlingarna skulle föredra.

- Det är stora känslor, jättetuffa beslut. En samgång mellan alla fyra församlingar känns som ett för stort steg, så känner vi alla i landsortsförsamlingarna, säger Viola Flink som företräder Pedersöre församling.

Jakobstad vill gå samman

Jakobstads svenska församling vill gärna gå samman med de övriga. Men landsortsförsamlingarna vill inte ha med Jakobstad. Enligt domkapitlet finns det teologiska spänningar mellan stad och landsbygd som gör att det är bäst att Jakobstad håller sig utanför fusionen.

Karvonen säger att skillnaderna inte är så stora, redan i dag finns det teologiska olikheter inom Jakobstads svenska församling, tio procent av medlemmarna tillhör exempelvis den laestadianska väckelserörelsen.

- Om alla fyra gick samman skulle landsortsförsamlingarna dessutom vara i majoritet, säger Karvonen.

Gårdsbutiken Lundagård och Purmo kyrka i Sisbacka.
Bildtext Sisbacka i Purmo.
Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén

Geografiska och teologiska avstånd

En samgång mellan alla de fyra församlingarna möter ett starkt motstånd i Purmo säger Rejd Nylund som är medlem i gemensamma kyrkofullmäktige.

- Vi måste följa medlemmarnas och församlingsrådets vilja, säger Nylund.

Landsortsförsamlingarna hör sedan tidigare till samma kommun, så tröskeln att gå samman är lägre anser Nylund. Och visst finns det också ett litet motsatsförhållande mellan land och stad.

- Det pratas om teologiska skillnader och vi är lite mera konservativa i landsortsförsamlingarna, säger Nylund.

Men det handlar också om geografiska avstånd, bara inom Purmo är avstånden till kyrkan långa säger Nylund.

Jonas Ahlvik som representerar Esse församling säger att församlingarna i Pedersöre står närmare varandra teologiskt, det gäller frågor som exempelvis kvinnor i prästämbetet och vigslar av par som tillhör samma kön.

- De här skillnaderna är också en sak som biskopen visade förståelse för när han nyligen besökte Pedersöre, säger Ahlvik.

Esse prästgård och
Bildtext Prästgården i Överesse.
Bild: YLE/Patrik Enlund

Ekonomin pressar på

Behovet av en fusion handlar främst om ekonomi säger Karvonen. Samfälligheten gick 300 000 euro back förra året. Man har budgeterat för ett lika stort minusresultat i år. Medlemmarna minskar och det är främst personal och fastigheter som kostar.

Det betyder att samfälligheten blir tvungen att se över organisationen säger Karvonen. Genom en samgång kunde man rationalisera bort dubbelarbete.

- Vi kunde centralisera administrationen och spara in på byråkratin istället för att skära i den egentliga verksamheten, säger Karvonen.

Men det argumentet biter inte riktigt på övriga församlingarnas representanter trots att Bengt Klemets, docent i teologi, som utrett fusionsfrågan är av samma åsikt som Karvonen.

Att bara tre går samman räcker inte för att balansera ekonomin anser Klemets. Flink säger att Bengt Klemets gick hårt ut och hade sin linje klar.

- Kanske skulle det alternativet spara mest pengar, det är möjligt. Men vi har inte sett några siffror på vilka procenter det handlar om, säger Viola Flink.

Saknar klara siffror

Flink säger att utredningen består av mycket text, men inga siffor och även medlemmar från Jakobstads finska församling har påtalat bristen på konkreta beräkningar över inbesparingar. Eftersom den finskspråkiga församlingen är med i samfälligheten, trots att den hör till Lappo stift, blev deras representanter också tvugna att rösta om fusionen.

- Deras medlemmar säger att de saknar de här uppgifterna, de måste rösta om en fusion som de inte direkt är en del av och vara den tuva som kan få lasset att stjälpa, säger Flink.

Under de senaste tio åren har medlemsantalet i samfälligheten minskat med 2600 personer. Rejd Nylund befarar att en sammaslagning av alla fyra församlingar får flera medlemmar på flykt.

- Jag tror att vi mister flera medlemmar om alla svenska församlingar går samman, det är min tippning, säger Rejd Nylund.

Pedersöre Kyrka
Bildtext Pedersöre kyrka.
Bild: YLE/Chanette Härus

Ta ett steg i taget

Jonas Ahlvik säger att den ekonomiska situationen i dag inte tvingar till en samgång där Jakobstad är med, men situationen kan ändra om utvecklingen fortsätter i samma riktning.

Då kanske man kunde tänka sig en ännu större samgång, om fem till tio år, där exempelvis också Larsmo är med. I den bästa av världar skulle Ahlvik gärna behålla Esse församling som en fristående församling.

- Men något måste göras. Då är det bästa i nuläget att ta ett steg i taget och se tiden an, säger Ahlvik.

Viola Flink är av samma åsikt. Att alla fyra församlingar går samman kan bli verklighet i framtiden.

- Jag är fullt medveten om att det kan bli så. Men inte ännu, det är en för stor sak att smälta, säger Flink.

Domkapitlet behandlar fusionsfrågan i maj och det slutliga avgörandet tas av kyrkostyrelsen i juni.

Diskussion om artikeln