Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Viktigt med trygga trafiklösningar vid Sjundeås nya skolcentrum

Från 2019
Cykeldäck med reflex
Bildtext Bland annat cyklar ska man ta hänsyn till.
Bild: Yle/Sandra Snellman

Trafiken, svenskan och informationsflödet var ämnen som Sjundeåborna ville dryfta i anslutning till kommunens nya skolbygge.

Endast ett tjugotal personer infann sig vid invånarmötet i onsdags (8.5) men det tolkar kommunstyrelseordföranden Merja Laaksonen (SFP) som en positiv sak.

- Kanske det är ett tecken på att människor litar på dem som gör upp planerna och ska förvalta det hela, att de kan sin sak.

En bild på en leende kvinna.
Bildtext Merja Laaksonen, SFP, leder kommunstyrelsen i Sjundeå.
Bild: Yle/Minna Almark

Laaksonen säger att det viktigaste är att den nya byggnaden fungerar och att den motsvarar de behov som användarna har.
En viktig aspekt är trafiken och hur den ordnas till och från skolan.

- Det ska bli tryggt och bra. Vi ska ta hänsyn till dem som har svårt att röra sig, till elbilar och cyklar och mopedparkeringar och allt möjligt.

En byggnad ger synergier

Merja Laaksonen tycker att lösningen med en byggnad istället för flera är den rätta. Hon tror att det kommer att gå bra med både svenska och finska elever under samma tak.

Laaksonen säger att hon inte tror att man behöver oroa sig för att det kommer att talas finska överallt.

- Jag tror att man får det att fungera när man från början planerar det för två skolor. Man kan vara lite flexibel med pauserna och rasterna utomhus, samtidigt får man flera synergieffekter och win-win för alla parter, poängterar Laaksonen.

Hon tar fram fördelarna med gemensamma lokaler och verksamhetsformer i skolbyggnaden. På det sättet kan man också lära sig mera om den andra språkgruppens kultur.

- Jag tror att alla har insett och förstått att alla kan gagnas av det.

En skolbyggnad med tegelfasad.
Bildtext Aleksis Kiven koulu i Sjundeå
Bild: YLE/Sofia Grünwald

Både finska Aleksis Kiven koulu och Sjundeå svenska skola ska i framtiden samsas under samma tak.

Planerna för bildnings- och välfärdscampuset ska godkännas senast under hösten och man hoppas komma igång med bygget nästa vår.

"Flummig beslutsprocess"

Föräldern Christel Lindqvist-Jauhiainen har en pojke i tvåan i Sjundeå svenska skola. Hon deltog i invånarkvällen och ifrågasatte själva processen och hur man fattat besluten.

- Man fick höra att allt är spikat och fixat och klart. Hela informationsflödet har varit lite flummigt, säger Lindqvist-Jauhiainen.

Hon tycker inte att hon som invånare ska behöva gräva i kommunala protokoll för att få reda på vad man beslutat om skolbygget.

Två kvinnor framför en byggnad.
Bildtext Föräldern Christel Lindqvist-Jauhiainen och rektor Katarina Lodenius
Bild: YLE/Sofia Grünwald

- Det hänger nog på kommunen att informera så att man vet vad som är på gång och i vilket skede man är. Mellan det som har skrivits i januari och nu i maj tycks det har hänt en hel del.

Christel Lindqvist-Jauhiainen frågar sig hur det gick med tanken att bevara vissa delar av Svenska skolan för förskoleeleverna och andra delar för de äldre eleverna. Nu är den lösningen inte längre aktuell.

En skolgård med skolbyggnad och lekande barn.
Bildtext Sjundeå svenska skolas nuvarande byggnad.
Bild: YLE/Sofia Grünwald

- Det kunde vara någonting som får Sjundeå att sticka ut lite; att vi har en tvåspråkig enhet. Men som förälder hoppas man att litenheten bevaras sådan som den har varit här.

Då elever från Päivärinteen koulu samsades med de svenska eleverna förekom det lite gnissel och gnabb.

Rektor Katarina Lodén förklarar att den flytten skedde väldigt plötsligt, att det inte fanns andra alternativ och det då var svårt att planera väldigt mycket på förhand.

- Även om svenskan då var majoritetsspråket så märkte vi att elever med svagare svenska bytte till finska, många av våra elever är tvåspråkiga. Det var det som oroade oss väldigt mycket, säger Lodén.

En svensk enhet

Hon är tillfreds med att man nu får ha sitt eget hörn som är Svenska skolan, också om skolgården och alla övriga lokaler är gemensamma.

- Det finns nog en liten risk för att vi drunknar i mängden eftersom vi är en liten minoritet.

För att motverka det strävar man till att de svenska eleverna kan hålla rast och äta på egna tider.

- Vi är måna om att våra elever ska få bygga upp ett tillräckligt starkt språk för att kunna fortsätta sin utbildning på svenska.

Lärarna har fått säga sitt

Katarina Lodenius upplever att hon nog har fått vara med och säga sin åsikt om nybygget. Eftersom hon har suttit med i en fastighetsnämnd som diskuterat byggplanerna har hon haft bättre insyn i processens olika faser och planer, också om hon inte har fått dela med sig av dem till andra.

- I ritningsskedet har alla lärare fått vara med och tycka till och önska. Tillsammans med projektplaneraren har vi fått säga vad som är viktigt för oss.

Lodenius befarar att det blir en stor press på skolans personal att bygga upp läseordningarna så att alla lokaler räcker till.

- Den krassa sanningen är att eleverna är samtidigt i skolan. Skolskjutsarnas tidtabell gör att vi måste få allt att rymmas inom en viss tidsram.

Planerad för minskat antal barn

Skolan planeras storleksmässigt enligt statistiken och för tillfället minskar antalet barn drastiskt i Sjundeå. Den nya skolan byggs och planeras därför för något färre elever än i dagens läge.

Sjundeås nya skolcentrum ska användas också för medborgarinstitutets kursverksamhet, för biblioteket och för olika slags ungdomsverksamhet. Om det visar sig att elevantalet växer så kan någon grupp i huset flytta ut och låta skolan stanna kvar.

Vid invånarmötet var det främst tryggheten som engagerade deltagarna.

En ljusgrå skolbyggnad.
Bildtext Barackskola
Bild: YLE/Sofia Grünwald

Christel Lindqvist-Jauhiainen påminner om att det ska finnas utrymme vid skolhuset för föräldrarna att hämta och föra sina barn, med bil eller barnvagn.

- Den platsen är nu jättetrångt planerad. Det är konstigt att ingen har bett om ett utlåtande från föräldraföreningar eller Hem och Skola.

Det är mycket som byggs i Sjundeå och Lindqvist-Jauhiainen önskar att man håller fokus rätt.

- Jag hoppas få se friska skolor där alla bitar runtomkring också fungerar.

Artikeln är baserad på intervjuer av Minna Almark i Yle Västnylands morgonsändning.

Diskussion om artikeln