Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Dagen D närmar sig - tusentals fastigheter i Östnyland har inte avloppssystemet i skick

Från 2019
En diskho med rinnande vatten och skum på väg ner i avloppet.
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE/Rolf Granqvist

De som inte ännu har satt avloppssystemet i skick enligt den nya avloppsvattenförordningen börjar få bråttom. För fastigheter på strand- eller grundvattenområden ska de nya kraven uppfyllas senast den 31 oktober i år.

Och sådana hem och sommarstugor finns det förstås rikligt av i Östra Nyland.

Avloppsvattenrådgivare Jennifer Holmberg tror att det finns många fastigheter som inte ännu har avloppssystemen i skick, trots att dagen D närmar sig med stormsteg.

- Jag kan inte säga någon säker siffra, men det finns säkert tusentals, konstaterar Holmberg som jobbar inom Kymmene älvs vattenskyddsförenings avloppsvattenrådgivningsprojekt Neuvo Lappträsk-Lovisa.

Lagstiftningen om avloppsvatten förnyades redan i april 2017. Det är i den ändrade miljöskyddslagen och Statsrådets förordning om hushållsavfallsvatten som de nya kraven definieras: avloppsvattnet ska avledas och behandlas så att miljön inte belastas.

En ung kvinna i svart tröja och röd halsduk tittar in i kameran. Hon står utomhus framför en stenvägg.
Bildtext Jennifer Holmberg ger råd och tips för Lovisa- och Lappträskbor.
Bild: Yle/Mira Bäck

Det ställs inga exakta krav på hurdant reningssystem man måste ha, men den förnyade miljölagen anger specifika mål för reningen i procenttal, enligt belastningstal som anges för organiska ämnen, fosfor och kväve.

- Man får i princip ha hurdant system som helst bara reningskraven uppfylls, säger Holmberg.

I praktiken betyder det här att avloppssystemen i många hus och sommarstugor byggda före 2000-talet inte lever upp till de nya kraven.

Vem ska göra vad?

Sådana fastigheter som ligger på särskilt känsliga områden, det vill säga på grundvattenområde eller inom hundra meter från ett vattendrag eller havet, bör uppfylla de nya kraven senast 31 oktober 2019.

Holmberg tipsar om några nätsidor man kan använda för att kolla om man bor på grundvattenområde: karttjänsten Paikkatietoikkuna och webbtjänsten Vesihuoltotulkki (på finska) på Miljöförvaltningens hemsida.

På bilden finns text som berättar om vem som bör ha sitt avloppssystem i skick före den sista oktober 2019.
Bildtext Klicka på bilden för att se den större. Observera att frikortet för personer födda 1943 endast gäller ägare av fasta bostäder, inte fritidsbostäder.
Bild: Miljöministeriet

Andra fastigheter ska uppfylla kraven senast då man av andra skäl måste renovera avloppsystemen, eller om man gör en stor renovering av annat slag som kräver bygglov. Också nybyggen ska förstås uppfylla avloppskraven.

Allt det här gäller både sommarstugor och fastigheter där man bor permanent.

För varje fastighet ska det finnas en utredning om det nuvarande avloppssystemet, anvisningar för bruk och underhåll av systemet och en bruksdagbok.

Utredningen görs genom att fylla i en blankett på den egna kommunens webbsida.

Undantag

Det finns ändå vissa undantag.

Trots att byggnaden ligger mindre än 100 meter från ett vattendrag eller på grundvattenområde så går det att avvika från kraven om mängden avloppsvatten är anmärkningsvärt liten, eller om kostnaderna är oskäligt höga för fastighetsägaren.

För att beviljas undantagslov måste man göra en skild ansökan.

Det är kommunerna som övervakar att kraven följs och därmed kommunerna som var för sig tar ställning till vad som anses vara en anmärkningsvärt liten mängd avloppsvatten, eller hur höga kostnaderna ska vara för att anses oskäligt höga.

Avlopp
Bildtext Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Enligt Satu Kunnas som är ansvarig avloppsvattenrådgivare inom Neuvo Lappträsk-Lovisa så har åtminstone de två kommunerna inte ännu tagit fram några riktlinjer för det här.

Åtminstone vad gäller undantag på basis av höga kostnader så är det inte meningen att kommunerna ska bestämma någon viss taksumma, utan man ska ta ställning till olika personers livssituationer.

Kommunerna kan också ha egna krav och bestämmelser som inte finns med i lagen.

En bild med text som berättar om olika steg i att förnya avloppssystemet.
Bildtext Klicka på bilden för att se den större.
Bild: Miljöministeriet

Efter att tidsgränsen gått ut måste kommunerna övervaka att lagen följs. Exakt hur det här ska göras är inte helt klart ännu.

- I något skede måste ju kommunerna börja gå igenom fastigheterna. Vad som i praktiken sker beror mycket på hurdana resurser kommunen har, säger Holmberg.

Det kan alltså hända att någon kommer och knackar på.

Om kommunens tjänstemän upptäcker att man inte har avloppet i skick så får man antagligen först en eller flera uppmaningar om att fixa saken.

Om man inte lyder kan det eventuellt leda till böter, tror Holmberg.

Frikort

Du behöver inte förnya avloppsvattensystemet om något av följande krav uppfylls:

- Fastigheten har beviljats bygglov år 2004 eller senare.
- Fastigheten ansluts till avloppsvattennätet.
- Fastighetens avloppsvattensystem uppfyller redan kraven.
- Ägaren är född före den 9 mars 1943. Det här gäller inte sommarbostäder, enbart fastigheter där man bor året runt.
- Fastigheten har inte rinnande vatten och wc, endast utedass.

Fast du inte behöver vidta några åtgärder så ska du ändå göra en redogörelse för avloppsvattensystemet. Det gör du genom att fylla i en blankett som ska finnas på den egna kommunens hemsida.

Småhus med strandtomt
Bildtext Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Råd och hjälp

Avloppsvattenrådgivarna inom Neuvo-projekten ger råd till fundersamma fastighetsägare via telefon eller e-post. I vissa fall gör de också hembesök.

- Vi hjälper gratis och ger allmänna råd om man behöver förnya eller inte, samt om vilka system som skulle kunna fungera på just det området, säger avloppsvattenrådgivaren Jennifer Holmberg.

Rådgivarna går att nå per telefon vardagar mellan klockan 9 och 15 fram till den 31 oktober 2019.

Nå Neuvo i östra Nyland

Neuvo Östra Nyland (bland annat Borgå, Sibbo och Mörskom)
Projektet dras av Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å.

- Avloppsvattenrådgivare Emma-Sofia Pippuri nås via telefon på numret 050 3378178 eller via e-post: emma-sofia.pippuri@vesi-ilma.fi

Neuvo Lappträsk-Lovisa
Projektet sköts av Kymmene älvs vattenskyddsförening.

- Ansvarig avloppsvattenrådgivare Satu Kunnas nås på numret 044 733 5652 eller via e-post satu.kunnas@vesiensuojelu.fi

- Svenskspråkig avloppsvattenrådgivning fås av Jennifer Holmberg via telefon på numret 044 727 0332 eller e-post: jennifer.holmberg(at)vesiensuojelu.fi

Du hittar mer information via någon av de här länkarna:

Vattenskyddsföreningarnas Förbunds Avloppsvattenguide

Kymmene älvs vattenskyddsförenings avloppsvattenrådgivningsprojekt Neuvo Lovisa-Lappträsk

Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å har hand om avloppsvattenrådgivningsprojektet Neuvo Östra Nyland. Föreningen kommer att lägga ut mer information om projektet på sin hemsida.

Österbottens avloppsvattenprojekt Jässi

Miljöförvaltningens gemensamma webbtjänst, pressmeddelande om avloppsvattenslagen av Miljöministeriet

13.5.2019: Könsroller, sexualitet och övergrepp i fokus i Teaterskolans ungdomspjäs i Borgå - hör ett utdrag ur pjäsen

20:28

Diskussion om artikeln