Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Manliga poliser anser att de lämpar sig bättre för somliga uppgifter – kvinnliga poliser menar att män gynnas

Från 2019
Uppdaterad 10.05.2019 11:23.
Polis i uniform.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Det går framåt för jämställdheten inom polisen, visar en färsk rapport från Polisyrkeshögskolan. Ändå återstår problem – manliga poliser tycker att de passar bättre inom vissa områden. De anser att kvinnorna är bättre för uppgifter med barn.

Rapporten "Jämställdhet mellan kvinnor och män inom polisen 2018" grundar sig på en enkät som skickades ut till poliser i fjol.

Enligt polisen är utveckling positiv, men ännu återstår det en hel del att göra.

Manliga poliser upplever ofta att jämställdhet sedan länge är verklighet hos polisen, medan kvinnliga poliser anser att organisationen helt och hållet gynnar män.

Olika åsikter bland män och kvinnor

Syftet med undersökningen var att utreda hur kvinnor och män inom polisen upplever jämställdheten.

Rapporten visar att kvinnliga poliser anser att samtliga polisuppgifter passar män och kvinnor lika bra.

Motorcykelpolis i Åbo.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Manliga poliser är däremot inte av samma åsikt. De tenderar att anse att centraliserade brottsutredningar, exempelvis tillståndsärenden och uppgifter gällande barn, lämpar sig bättre för kvinnor. Övervaknings- och larmuppdrag, samt hundpolisverksamhet, passar bättre för män, tycker de.

Kvinnor måste bevisa att de är lämpliga

Det som ändå är positivt är att manliga polisers syn på sina kvinnliga kollegors förmåga att hantera krävande situationer har förbättrats med tiden.

Båda könen anser att polisorganisationens förhållningssätt till kvinnor är mer uppmuntrande än tidigare.

Kvinnliga poliser upplever fortsättningsvis ändå att de måste bevisa att de är lämpliga för polisarbetet. Kvinnor nedvärderas och får anmärkningar för sina fel i större utsträckning än män. Felen förknippas ofta med deras kön.

Utrustning, metoder och arbetet måste förnyas

Specialforskare Vesa Huotari på Polisyrkeshögskolan säger att förebyggande arbete behövs.

– Polisarbete, liksom många andra arbeten, har länge utförts av män. Polisens utrustning, redskap, metoder, taktiker och tillvägagångssätt utformades utifrån förutsättningarna för arbetet.

– Senare började man se dessa som objektiva krav förknippade med polisarbetets karaktär – som om det behövdes en medelstor man eller en kvinna som avviker från genomsnittet för att kunna utföra arbetet, tillägger han.

Polisens pansarbil.
Bild: Yle/Andy Ödman

Enligt Huotari borde man, i stället för att koncentrera sig på att hitta sådana personer, förnya utrusningen, metoderna och arbetet.

– De ska passa olika medarbetare. Jämställdhet i polisarbetet kan främjas, säger Huotari.

Huotari tror att jämställdhet mellan könen inom polisen kan främjas i synnerhet om antalet kvinnor ökar i uppdrag där maktmedel används, samt andra krävande situationer. Kvinnor i ledningsarbete borde också öka.

Kaksi poliisia kävelee maastossa.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Enkäten genomfördes i maj och juni 2018 och den riktade sig till alla kvinnor inom polisförvaltningen (3 300) och till slumpmässigt valda män (1 100). Antalet svar på enkäten var knappt 800.

Rapporten kan läsas på Polisyrkeshögskolans webbplats.

Diskussion om artikeln