Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kommer Övik lägergård att återuppstå? Borgå stad funderar på fyra alternativ

Från 2019
Uppdaterad 10.05.2019 11:49.
Övik lägergård, sommarmorgon
Bildtext Övik lägergård.
Bild: Yle / Mathias Gustafsson

Nu är utredningen om Övik lägergård klar. Borgå stad har fyra alternativ för fortsatt läger- och kursverksamhet.

I utredningen undersöker staden vad det skulle innebära att anlägga nya läger- och kursgårdar i olika storlek i antingen Virvik, Skeppars eller Övik.

Ett fjärde alternativ är att en egen lägergård inte alls skulle byggas utan att staden i stället skulle köpa tjänster från andra redan befintliga privatägda lägergårdar.

Utredningen har gjorts eftersom Borgå stad har varit tvungen att stänga Övik lägergård på grund av problem med inneluften och eftersom byggnaderna är i dåligt skick.

Svart skylt där det står Övik på
Bild: Yle/Jenny Kähärä

Staden behöver en överblick av investeringsbehoven

Genom åren har det huvudsakligen varit lokala föreningar och församlingar som har använt Övik lägergård.

Cirka en fjärdedel av verksamheten har arrangerats av Borgå stad – till exempel stadens ungdomstjänsters läger, medborgarinstitutets utbildningar och utbildningar för stadens personal.

Innan beslut fattas vill staden ha en samlad syn på kultur- och fritidstjänsternas samtliga framtida investeringsbehov.

Det gäller byggande eller renovering av idrottshallar, konstskolan, medborgarinstitutet och en eventuell ny kulturbyggnad.

Det bör också utredas vilka projekt som över huvud taget kan finansieras och i vilken ordning och med vilken tidsplan investeringarna kan genomföras.

I utredningen har affärsmöjligheterna för läger- och kursgårdarna inte utvärderats. Om staden fattar ett beslut om att bygga en ny läger- och kursgård, bör en utredning göras på förhand också ur den synvinkeln.

Det här förutsätter bland annat att staden gör en marknadsundersökning om behovet av en ny läger- och kursgård.

Övik lägergård
Bild: Yle / Mathias Gustafsson

Vilken är lönsamheten - vilka är riskerna?

Staden bör också skapa ett affärskoncept och göra en omfattande analys av lönsamheten och riskerna.

I eventuella framtida utredningar ska man också beakta begränsningarna i kommunallagen, det vill säga skyldigheten att bolagisera verksamheten i de fall där staden agerar i ett konkurrensläge på marknaden.

Stadens förtroendeorgan ska nu diskutera utredningen men avsikten är att ett eventuellt slutgiltigt beslut tas först i höst i samband med budget och investeringsprogram.

Utredningen om Övik behandlas av bildningsnämnden den 16 maj och därefter går ärendet vidare till stadsstyrelsen.

Att lägergårdarna i allmänhet och Övik lägergård i synnerhet nu blivit aktuella, har med det faktum att göra att byinvånarna hösten 2018 lämnade in en vädjan till Borgå stad om att verksamheten i Övik bör fortsätta.

Diskussion om artikeln