Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Justitiekanslern: THL bör skärpa sig för att inte vara partiskt i fråga om upphandlingen av vacciner

Från 2019
En hälsovårdare vaccinerar en kvinna genom att lägga en spruta i ena armen.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Justitiekansler Tuomas Pöysti anser att vaccinforskningen och anskaffningen av vacciner måste skiljas tydligare från varandra vid Institutet för hälsa och välfärd THL.

Institutet för hälsa och välfärd måste bli mera oberoende i fråga om anskaffningen av vacciner, kräver justitiekansler Tuomas Pöysti.

Ett privat läkemedelsbolag har finansierat vaccinforskning hos THL vilket har bidragit till misstankar om institutets oberoende ställning. THL som lyder under Social- och hälsovårdsministeriet hörs nämligen i frågor om inköp av vaccin.

Institutet måste följa gällande regler, framhåller justitiekanslern i sitt uttalande.

Social- och hälsovårdsministeriet måste vidta åtgärder

För tillfället är vaccinforskningen som finansieras av läkemedelsbolag och beslutsfattandet om anskaffning av vacciner för nära varandra. de måste enligt justitiekanslern skiljas åt.

Det har funnits farhågor om att finansieringen leder till att inköpsbesluten inte fattas på behörigt vis.

Justitiekanslern kräver att Social- och hälsovårdsministeriet som svarar för styrningen av THL vidtar åtgärder i frågan.

Enligt justitiekanslern finns det inte skäl att misstänka att ministeriet och THL inte skulle kunna säkerställa att beredningen och beslutsfattandet är oberoende.

– Det är självklart att institutets roll som sakkunnig inom området för bekämpning av smittsamma sjukdomar också innefattar bedrivande av vaccinforskning, anser justitiekanslern.

Med tanke på den allmänna trovärdigheten i processen för anskaffningen av vacciner bör institutets ställning som en oberoende sakkunnig stärkas.

THL förbereder sig

THL har redan förberett sig på att tydligare skilja den forskningsverksamhet som finansieras av läkemedelsbolagen från den verksamhet som har att göra med anskaffning.

– Den här typen av ändringar sker inte över en natt och till exempel bolagiseringen kräver stöd från Social- och hälsovårdsministeriet, säger generaldirektör Markku Tervahauta vid THL.

– Vi tar justitiekanslerns iakttagelser på allvar. Vi går igenom situationen med Social- och hälsovårdsministeriet och vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder.

Justitiekanslern anser att planen som THL lagt upp är välgrundad.

Enligt medieuppgifter hade blogginlägg om pneumokockvaccinationer för äldre som publicerats på THL:s webbplats skapat förvirring bland infektionsläkare och uppfattats stå i strid med institutets officiella vaccinationsrekommendationer.

Enligt justitiekanslern bör institutet också se till att kommunikationen är konsekvent.

Diskussion om artikeln