Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Väderförhållandena snarare än kalendern borde styra vattenregleringen i Svartån

Från 2019
å med skog på sidorna
Bildtext Energibolag vill att regleringstillståndet av vattenståndet i Svartån borde ändras.
Bild: Yle / Monica Slotte

Regleringstillståndet som nu är bundet till kalendern borde vara flexiblare. Energibolaget Koskienergia har lämnat in en ändringsansökan gällande regleringen av vattennivån i Svartån i Lojo sjö.

Ändringar i tillståndsbestämmelserna skulle möjliggöra jämnare flödesvariationer i Svartån. Det skulle i sin tur säkerställa ett sådant vattenstånd i Lojo sjö som bättre passar för rekreationsanvändning.

- Det nuvarande tillståndet är bundet till kalendern och skapar svårigheter då snön smälter före april månad. Den här våren smälte snön redan i mars och då blev vattenmängderna stora och vattenståndet steg högt, förklarar Kari Rantakokko.

Han är ledande vattenhushållningssakkunnig vid Nylands NTM-central.

I ändringsansökan till tillståndsmyndigheterna önskar man också att regleringen på hösten skulle vara måttligare.

- Det händer att människor i augusti klagar att vattenståndet är för lågt, säger Rantakokko.

Behandlingen av ansökan tar länge

Han tror att det kan ta minst ett år innan ändringsansökan är behandlad.

- Det nya tillståndet träder knappast i kraft före snön smälter nästa vår. Det kan ta längre än så, särskilt om någon besvärar sig mot de här planerna.

Utvecklandet av regleringen är en del av vattendragsvisionen Laxfiskarna till Svartån som kommunerna kring vattendraget och Västra Nylands vatten och miljö sammanställt.

- I den visionen ingår bland annat byggandet av fiskvägar genom de fyra kraftverk som finns i Svartån, säger Rantakokko.

Det byggs som bäst fiskvägar vid två av kraftverken, Billnäs och Åminnefors. När de två andra kraftverken, Åkerfors och Svartå fors, förses med fiskvägar är ännu oklart.

Diskussion om artikeln