Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HS: Polisen misstänker att Nordiska motståndsrörelsen brutit mot verksamhetsförbud

Från 2019
Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen demonstrerar under Finlands självständighetsdag i december 2016.

Polisen utreder den nynazistiska Nordiska motståndsrörelsens finländska falang (NMR) på grund av misstankar om att rörelsen har fortsatt med sin verksamhet, rapporterar Helsingin Sanomat.

Tingsrätten i Birkaland förbjöd föreningen i november 2017 och Åbo hovrätt upplöste NMR i september 2018. Domen har inte ännu vunnit laga kraft.

Högsta domstolen beviljade NMR besvärsrätt i mars i år och förbjöd samtidigt föreningens verksamhet fram till dess att Högsta domstolen har avgjort frågan.

Polisen misstänker att företrädare för föreningen har brutit mot Högsta domstolens förbud genom att fortsätta med att publicera material på rörelsens finskspråkiga webbplats.

Forskardoktor Tommi Kotonen vid Jyväskylä universitet säger till Helsingin Sanomat att en del av de aktiva personerna inom NMR har fortsatt med sin verksamhet. Han säger att det finns en handfull sådana personer.

Polisstyrelsen vill helt och hållet förbjuda NMR eftersom föreningens verksamhet strider mot lag och god sed.

Diskussion om artikeln