Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ny skolnätsdiskussion i Jakobstad: "Den här gången tar vi lärdom av tidigare processer"

Från 2019
Uppdaterad 13.05.2019 20:02.
Jan Levander
Bildtext Jan Levander är bildningsdirektör i Jakobstad.
Bild: Nathalie Lindvall

Resultatet av den förra skolnätsdiskussionen är inte genomförd i sin helhet i Jakobstad innan en ny runda borde starta. Bildningsdirektör Jan Levander anser att man borde vara ute i god tid och ta lärdom av tidigare processer.

Allmänheten och vårdnadshavare borde engageras redan under hösten för att politikerna ska vara klara för beslut våren 2020, säger Levander.

Den förra skolnätsgenomgången ledde till att en finsk lågstadieskola lades ner och två svenska skolor sammanslogs administrativt. En svensk lågstadiskola planeras att läggas ner efter läsåret 2019-2020, i enlighet med skolnätsplaneringen.

Vestersundsby skola i Jakobstad
Bildtext Vestersundsby skola består av tre fastigheter varav två är skyddade av Museiverket.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Kartläggningar görs till stöd för diskussionerna

Elevunderlag och fastigheternas skick liksom trafikplanering hör till de frågor som skall vara klarlagda innan diskussionerna kan ta fart på allvar.

Inga beslut om en ny skolnätskartläggning har ännu formellt gjorts men bildningsdirektör Jan Levander vill vara ute i god tid den här gången.

- Processen får ta den tid den behöver, säger Jan Levander och det vore logiskt att starta i höst för att få underlag för kommande beslut.

Två skolor i dåligt skick

De två svenska skolorna i de västra stadsdelarna, Vestersundsby och Bonäs skolor är båda i dåligt skick.

Vestersundsby skolas båda fastigheter är skyddade och kan inte rivas utan Museiverkets tillåtelse.

Bonäs skola är en elementskola och börjar vara i slutet på sin livscykel enligt Jan Levander.

Bonäs skola i Jakobstad
Bildtext Bonäs skola är en tillfällig lösning, enligt Jan Levander.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Vestersundsby skolas elever kommer i sin helhet att flyttas till Bonäs skola hösten 2020. Elever i åk 3 från Vestersundsby skola går i Bonäs skola redan i höst enligt beslut i svenska skolsektionen förra torsdagen.

- Bonäs skola är ändå bara en tillfällig lösning och en permanent lösning krävs på sikt. Det kan handla om en helt ny skola, renovering eller att bygga ut den finska Länsinummi skola för att ge plats för både den finska och svenska skolan under samma tak men som skilda skolor. Där är några av alternativen, eventuellt kan det handla om dagisgrupper i Länsinummi för att fylla utrymmena, säger Levander.

Både svenska skolor och finska berörs i den nya skolnätsfrågan

Elevtillströmningen fortsätter att minska, speciellt på den finska sidan och man måste enligt Jan Levander fundera om man skall ha en eller två finska skolor i staden.

- Länsinummi skola kan inte i framtiden stå tom till vissa delar, säger Jan Levander. Men vi måste tydligt och klart fråga vårdnadshavarna hur de ser på saken.

Länsinummi skola i Jakobstad
Bildtext Länsinummi skola.
Bild: Yle/Kjell Vikman

Jan Levander vill inte gå händelserna i förväg men säger att det förstås ekonomiskt sett blir billigare att bygga ut Länsinummi skola med ett antal klassrum för att ge plats för en svensk enhet i fastigheten men ekonomin är inte den viktigaste faktorn.

- Jag vill nog betona att vi skall se på de pedagogiska fördelarna med olika lösningar först, de ska styra och sedan kommer ekonomin.

Bildningsdirektör Jan Levander hoppas att rapporten kunde vara klar våren 2020 inför budgetarbetet 2021 och ekonomiplanen 2022-23.

Diskussion om artikeln