Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Svårt att hitta vikarier som vill jobba i Söderkulla hälsostation - nu måste hälsostationen flytta på grund av dålig inneluft

Från 2019
Söderkulla hälsocentral
Bildtext Söderkulla hälsocentral är fuktskadad.
Bild: YLE/Mikael Kokkola

Trots att hälsostationen i Söderkulla sanerats många gånger, finns det flera anställda som inte klarar av att jobba där på grund av dålig inneluft.

I social- och hälsovårdsutskottets föredragningslista skriver kommunens servicedirektör och ledande läkare Anders Mickos, som berett ärendet, att bara en del av hälsostationens anställda kan arbeta i lokalerna.

Följden blir att man ständigt behöver ta till tillfälliga lösningar. En utmaning är också att försöka hitta ersättare som är villiga att arbeta i lokalerna.

Det kan med andra ord bli aktuellt att flytta verksamheten inom en snar framtid av arbetsskyddsorsaker.

Tidigare saneringar har inte hjälpt

Fastigheten där hälsocentralen finns är byggd 1962 – åtminstone delvis för andra ändamål än för hälsovård.

2015 gjordes en analys av inneluften. Resultatet av analysen visade att fastigheten allmänt taget är i dåligt skick.

Bland annat konstaterades att källarvåningen är fuktskadad. Den tömdes på verksamhet och man gjorde en del tätningar mellan våningarna.

2018 gjordes en ny analys av inneluften. Resultatet av den analysen var att situationen i stort sett var på samma nivå som tre år tidigare.

Hälsovårdspersonal talar i telefon.
Bildtext En del av vårdarna vid hälsocentralen lider av den dåliga inneluften (Arkivbild).
Bild: Mostphotos

Nya saneringar uteslutna

Att sanera hälsocentralen i Söderkulla är uteslutet. En färsk undersökning visar att en enklare renovering skulle kosta 0,9 miljoner euro. En lite bredare grundrenovering skulle kosta 1,3 miljoner euro.

Sätt de siffrorna i proportion till 2,4 miljoner euro, vilket en ny hälsocentral av samma storlek skulle kosta, så förstår man att det inte är särskilt lönsamt.

- Det är inte lönsamt att sanera de befintliga lokalerna också av den orsaken att de inte är ändamålsenliga för hälsovårdsverksamhet, säger Sibbo kommuns social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko.

Vidare säger Kokko att kommunen skulle kunna hyra lokaler i stället, om inte kommunen har tillgång till egna tillfälliga lokaler i Söderkulla.

Att flytta verksamheten till den nya hälsocentralen i Nickby är inte heller att tänka på, eftersom verksamheten från Söderkulla inte skulle rymmas in där.

- Möjligen kunde åtminstone en del av hälsostationens verksamhet tillfälligt inhysas i Varuboden-Oslas fastighet i Söderkulla, där redan munhälsovården och rådgivningen verkar, säger Kokko.

Läkare vid dator.
Bildtext (Arkivbild)

Ingen panik, men bråttom

Situationen i hälsocentralen har redan i många år varit besvärlig, men nu har man kommit till vägs ände.

- Någon panik är det visserligen inte, men med tanke på vår personal så behöver vi naturligtvis få till stånd en ändring så fort som möjligt, säger Kokko.

Enligt social- och hälsovårdsdirektör Leena Kokko skulle det optimala vara en helt ny hälsostation i Söderkulla med både social- och hälsovårdsservice.

Det är med andra ord ett nybygge som förr eller senare gäller och då en väl tilltagen hälsocentral eftersom befolkningen i Söderkulla och angränsande områden växer.

En sådan hälsocentral skulle grovt räknat kosta cirka 11 miljoner euro.

För närvarande arbetar det mellan 5 och 7 personer i hälsocentralen i Söderkulla. Också ett HUS laboratorium verkar i lokalerna.

På tisdag (14.5) ska social- och hälsovårdsutskottet i Sibbo diskutera Söderkulla hälsostations framtid.

Diskussion om artikeln