Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Barnen i Kila daghem är inte sjukare än barn i andra daghem - processerna är långa när inneluftsproblem utreds medger Raseborgs stad

Från 2019
Kila daghem i Karis
Bildtext Kila daghem, Kiilan päiväkoti finns i närheten av de finska skolorna i Kila i Karis.
Bild: Yle/Minna Almark

Sjukfrånvaron bland barnen på Kila daghem i Karis är inte större än på andra daghem av samma storlek i Raseborg.

Det konstaterar Raseborgs stad. Föräldrar till barn i Kila har varit oroliga över inneluften på daghemmet.

"Sjukfrånvaron hos Kila daghem/Kiilan päiväkotis barn har jämförts med sjukfrånvaron i daghem av samma storlek och resultatet avvek inte" skriver bildningsdirektören Tina Nordman i beredningstexten till bildningsnämnden som nyligen diskuterade frågan.

Undersökningen av inomhusluften på Kila daghem har ändå resulterat i att antalet barn i daghemmets grupper inte får överskrida 20 barn.

Barn i regnkläder
Bildtext Gruppstorleken på daghemmet har efter luftundersökningarna begränsats.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Under hösten kommer också en symptomenkät att göras i ett urval daghem i Raseborg men det fanns i beredningstexten ingen uppgift om vilka daghem som hör till urvalet.

Rätt till friska hus

De grönas Kati Sointukangas hade lämnat in ett initiativ om att alla barn ska ha rätt till friska lokaler.

Sointukangas gjorde initiativet efter att föräldrar till barn i Kila daghem upplevde att de inte blev tagna på allvar av stadens tjänstemän då de påtalade den dåliga inomhusluften.

Staden har undersökt luften i Kila daghem och har också bildat en uppföljningsgrupp som regelbundet följer med vilka åtgärder som har gjorts och vad de har lett till.

Personporträtt av Tina Nordman.
Bildtext Tiina Nordman är bildningsdirektör i Raseborg.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Gruppen sammanställer också information som både föräldrar och daghemmens personal kan ta del av på stadens hemsida.

Staden: Ingen orsak att ersätta lokalerna

Raseborgs stad konstaterar att det i det här skedet inte har kommit fram någonting som tyder på att barnen i Kila daghem borde flytta till ersättande lokaler.

Staden medger att processen i likadana fall är lång och saker görs etappvis.

Men bildningssidans ledande tjänsteinnehavare anser att orsakerna till varför luften upplevs dålig i Kila daghem har kartlagts i gott samarbete mellan fastighetssidan, arbetarskyddet, Sydspetsens miljöhälsa och företaget Baumedi.

Diskussion om artikeln