Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Leena Stolzmann om konstskolan i Hanno: "Hos oss är det barnen som skapar, i Japan vill de följa färdiga modeller"

Från 2019
Anna Niskala och Irina Sorsa lär japanska barn om färger.
Bildtext Anna Niskala och Irina Sorsa lär japanska barn om färger.
Bild: Privat / Leena Stolzmann

Lärare från Borgå konstskola åkte till Hanno i Japan i november för öppna en ny konstskola och lära ut finländsk konstfostran för småbarn. Dessvärre ligger projektet nu på is i väntan på ny finansiering.

- Vi åkte till Hanno för att skola deras personal och bygga en miljö som motsvarar Borgå konstskolas, med vackra färger och samma stämning som vi har i övre våningen i Kuvismuskari, säger konstskolans rektor Leena Stolzmann.

Beställningen var att lära ut finländsk konstfostran för barn i åldern 1-4 år till Moomin Monogataris personal samt ett femtiotal barn med föräldrar i temaparken Metsä Village.

Det var därför naturligt att Anna Niskala och Irina Sorsa reste till Hanno eftersom de är lärare i konstskolans bildmusiklekis.

Lärarna besökte Hanno samma vecka som den nordiska temaparken Metsä Village öppnade.

Tredje arbetsresan till Japan

Det här är i praktiken Borgå konstskolas tredje arbetsresa i Japan. Lärare har tidigare besökt tsunamiområdet där de ordnat konstkurser i barnhem och skolor.

De har också berättat om den finländska konstpedagogiken och verksamhetsfilosofin på japanska universitet.

Bildkonstlärare Anna niskala och Irina sorsa
Bildtext Anna Niskala och Irina Sorsa.
Bild: Privat / Leena Stolzmann

- De är nyfikna och vill hålla på med konstutövande efter vår finländska metodik. Därför kommer japaner också hit till Borgå konstskola för att lära sig. Ibland stannar de en hel vecka, säger Leena Stolzmann.

Konst är att undersöka världen

Den finländska konstpedagogik eller modell som Borgå konstskola arbetat ut för verkstäder i bildkonst för småbarn är unik. Den utgår ifrån människan istället för färdiga modeller.

- Konst är inte ett självändamål utan ett sätt att undersöka världen. Om vi tänker på havets fiskar så undersöker vi vattnet och fiskarna. Vi ser bland annat på hur himlen påverkar vattnets färg.

Japansk flicka målar med händerna.
Bildtext Flicka målar och limmar med händerna.
Bild: Privat / Leena Stolzmann

Stolzmann betonar vikten av bra metodik och didaktik när man arbetar med små elever.

- Man ska ha väldigt korta stunder. Man har lite teori och lite praktik, men så att det är barnet som undersöker och det är barnets värld och nyfikenhet man bemöter.

Resultatet viktigt men processen viktigare

Undervisningsmaterialet som används i Hanno är till stor del sådant som Borgå konstskola satt ihop själv och det finns planer på att publicera det i bokform.

- Men man kan inte ge sådana här Tips till tusen-häften som det fanns förr i världen. Det viktigaste är att du själv omfattar kunskapen. Vi bäddar tillsammans, funderar och sedan börjar vi skapa. Men i Japan ville de ha färdiga paket.

Medelålders kvinna står bredvid gul trävägg.
Bildtext Leena Stolzmann.
Bild: Yle/ Mira Bäck

Under det halvåret som samarbetet pågick delades tankar och material. I Japan gjordes en egen plan upp som kommenterades av lärarna här, men Leena Stolzmann och hennes kolleger var inte helt nöjda med samarbetet.

- Resultatet är viktigt men det får inte vara ett självändamål eller estetiskt fina arbeten. Man måste alltid kunna fundera på varför vi gör det här och vad barnens andel är. Det är helt hemskt att tala om resultat när det är fråga om småbarn, men om det är välgjort så syns det i resultatet.

Ljusbord, silkesmassa och modellera

Tisdagen den 6.11 står det färglära, färgcirkel, färgstudier och användning av olika sinnen i Anne Niskala och Irina Sorsas dagsschema mellan klockan 10 och 12.

För att konkretisera den finländska modellen införskaffades penslar, målfärg och papper. Lärarna hade med sig pappanimationer, modellera och silkesmassa av plast från Borgå.

Niskala och Sorsa använde sig också av ljusbord och genomskinliga färgade former för att barnen skulle kunna studera färger.

Pojke skapar med färggranna plasttrianglar.
Bildtext Pojke med färggranna trianglar.
Bild: Privat / Leena Stolzmann

- Det är viktigt att bädda för vad som kommer att hända, att man inte bara ger papper och penna utan man diskuterar och utforskar vad det blir när man till exempel blandar gult och blått vatten. Först sedan går man över till själva skapandet och målandet, säger Stolzmann.

Torsdagen den 8.11 har de japanska lärarna fått lära sig att skapa skogens djur i papperscollage och gestalta dem tredimensionellt.

Samma kväll öppnas Metsä Village officiellt. Konstskolan får besök av stadsdirektören, finska ambassaden samt representanter från olika myndigheter och företag.

Konstskolan har tagit en timeout

Arbetet och inskolningen löpte väldigt bra under de tio dagar som lärarna inredde och undervisade i temaparkens konstskola.

Problemen började uppstå en tid efter att verkstäderna arbetat en tid på egen hand och de japanska lärarna försökt utarbeta en egen läroplan.

- För tillfället är det lite problem. För att vi ska kunna få det att likna vår undervisning borde vi åka dit oftare och få dem hit på skolning. Nu har vi tagit en timeout skulle jag säga. Vi får se hur det utvecklas, säger konstskolans rektor Leena Stolzmann.

Japansk flicka gör papperskonst.
Bildtext Flicka med pappersark.
Bild: Privat / Leena Stolzmann

Enligt den ursprungliga planen skulle lärare från Moomin Monogatari ha kommit till Borgå för att fortbilda sig under två veckor i januari.

De dök aldrig upp, troligen på grund av bristande finansiering, tror Stolzmann.

Inget avtal mellan Borgå och Hanno

Idag verkar Borgå konstskola inte längre officiellt i temaparken. Avtalet mellan Borgå konstskola och Moomin Monogatari gick nämligen ut den sista mars och har inte förnyats.

Det beror troligen på bristande finansiering från japanskt håll och Borgå stad är inte villig att betala för verksamhet utan avtal.

- Vad jag har förstått så har verksamheten fortsatt, men de borde komma hit och arbeta med våra barn och få handledning. Men det är klart att var och en gör på sitt sätt. Finland är Finland och Japan är Japan.

Lärarna har för avsikt att besöka Metsä Village i ett senare skede för att se hur samarbetet kunde göras fruktbart.

Besökare målar dalahästar

Barn besöker temaparken och får pyssla i ateljén, men i praktiken målar flertalet besökare i olika åldrar dalahästar i vackra färger i pop-up verkstäder.

- Det är inte längre en skola utan en ateljé med egna nonstop workshoppar. De använder inte vår modell eftersom avtalet gick ut, men vi hoppas kunna fortsätta någon dag.

Människan är huvudpersonen

Stolzmann identifierar två problem som idag försvårar samarbetet med konstskolan i Metsä Village. Det ena är synen på människan i konsten, det andra rör möjligheterna till en kontinuerlig undervisning.

Stolzmann betonar att vi i Finland har en unik, grundläggande konstundervisning i bildkonst och musik där personen har huvudrollen.

I Japan är konstutövarens roll i utförandet sekundär. Lärarna arbetar med färdiga modeller, inom till exempel origami och blomsterarrangemang. Man får en specifik uppgift och slutföljer med ett estetiskt gott resultat.

Två tranor av papper
Bildtext Två vikta papperstranor.
Bild: Laitche / Public domain

- Förutom origami lär sig barn och unga blomsterarrangemang i skolorna. Det är det sköna och estetiska som eftersträvas, men det är samtidigt så disciplinärt. Vi är nog mycket vildare som människor och i vårt skapande, säger Stolzmann.

Ett barn har hundra språk och skolan skiljer huvudet från kroppen.

Loris Malaguzzi

Stolzmann säger samtidigt att alla småbarn är öppna för vad som helst.

- Barn i Japan och Finland är väldigt lika varandra. Man förstod varandra fast man inte talade samma språk. Där ser man vad samhället och skolan gör. Man kan nog vara lite kritisk i Finland också om man tänker på italienska Loris Malaguzzis med Emilia Reggia-pedagogiken när han säger att "ett barn har hundra språk och skolan skiljer huvudet från kroppen".

Japanska barn i konstskola.
Bildtext Flicka och pojke med plasttrianglar.
Bild: Privat / Leena Stolzmann

Stolzmann menar att alla hjärnhalvor är i användning när vi är små, men att vi så småningom övergår till ett mer organiserat och systematisk facktänkande.

- Vi behöver skakas om och våga vara oss själva och göra sådant som gör oss glada. Det känns som om vi nordbor vågar mera än de i Japan.

Kontinuiteten saknas

Den finländska konstundervisningen bygger på kontinuitet med verksamhet för 1-åringar tills man fyller 19.

- Jag tror inte att vi kan lyckas med en kontinuerlig verksamhet fast Tokyo bara ligger 38 kilometer från Hanno. Det blir utfärder, som om vi skulle besöka Heureka, och delta medan vi är där.

I Finland deltar daghem och skolor i konstskolors undervisning. I Japan lämnar barnen inte sina skolor eller daghem under dagen.

Barn målar med händerna.
Bildtext Barn målar med händerna.
Bild: Privat / Leena Stolzmann

De enda barnen som är lediga på dagarna är de som är under dagisålder, det vill säga under 3 år. När de fyller 3 börjar de på daghem och kommer inte längre till konstskolan, menar Stolzmann.

Nordisk drömpark utanför Tokyo

Konstskolan i Hanno verkar alltså i temaparken Metsä Village, som erbjuder en stressfri miljö för den upptagne japanen.

Metsä Village är en kopia av den nordiska naturen och miljön. I praktiken är temaparken ett köpcentrum i naturen. Den ligger i staden Hanno 38 kilometer utanför Tokyo och det tar cirka två timmar att åka dit.

Vy från Metsä Village i Hanno.
Bildtext Japanen söker lugn och ro i Metsä Village.
Bild: Privat / Leena Stolzmann

Temaparken är sammanlagt cirka 8 kvadratkilometer stor. Här kan du äta nordisk mat, köpa nordiskt hantverk, konstindustri och design eller paddla kanot på den konstgjorda sjön Lake Miyazawa.

Här finns en också en svensk glassbar och korvkiosk, en båtbyggare och inredningsbutiker från Finland, Sverige och Danmark.

Precis intill Metsä Village ligger Moominvalley Park, den första Muminparken utanför Finland som öppnade sina dörrar för allmänheten den 16 mars.

Muminparken ligger strax intill men det finns ingen direkt koppling mellan seriefigurerna och konstskolans verksamhet.